Acasă Actualitate SARS-CoV 2. Satul Greci, comuna Schitu. Încotro?

SARS-CoV 2. Satul Greci, comuna Schitu. Încotro?

198
     Duminică, 9 august a.c., Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a adoptat Hotărârea nr. 27/09.08.20 cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.
Astfel, pentru limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus SARS-CoV-2 şi respectarea prevederilor HG nr. 553/2020, s-a instituit carantina zonală în satul Greci din comuna Schitu, judeţul Olt, pentru o perioadă de 14 zile începând cu data de 09.08.2020, ora 19:00, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia răspândirii a noului coronavirus SARS-CoV-2.
Printre altele, în localitate sunt permise intrarea și ieşirea pentru:
– transportul de marfă;
– persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
– persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
– persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
– deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
– urgenţe medicale;
– persoanele care tranzitează zona carantinată, utilizând DJ546A şi DJ653, fără a opriri în această zonă.
De asemenea, în zona de carantină, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Schitu vor lua următoarele măsuri:
– asigurarea dezinfecţiei focarelor de infecţie din zona de carantină prin intermediul unei firme specializate autorizate, sub îndrumarea Direcţiei de Sănătate Publică Olt;
– colectarea deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate etc.);
– distribuirea sacilor menajeri şi pubelelor pentru locaţiile în care au fost identificate persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, deşeurile rezultate urmând a fi colectate şi eliminate de către o firmă specializată autorizată;
– asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
– asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specifică în analiza de risc;
– punerea la dispoziţia persoanelor carantinate a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologic existent.

Totodată, Consiliul Judeţean Olt, primarul şi Consiliul Local al Comunei Schitu vor asigura funcţionarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători sau altă formă de ajutor şi care nu se pot deplasa de la locuinţă/gospodărie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here