Acasă Economic Cei mai importanţi parteneri ai Companiei de Apă Olt sunt oltenii

Cei mai importanţi parteneri ai Companiei de Apă Olt sunt oltenii

532

Compania de Apă Olt, o companie modernă, puternică, sustenabilă economic şi viabilă, asigurând servicii de înaltă calitate fară a aduce vreun prejudiciu la resursele naturale limitate şi la mediul inconjurator, şi-a ales mereu cei mai buni parteneri, pentru a asigura beneficiarilor servicii de calitate. Amintind de calitate, ne referim şi la obiectivele de calitate ale companiei,

care sunt atent sunt analizate periodic, pentru a se asigura că rămân adecvate pentru societate şi pentru a găsi noi căi de îmbunătăţire. (George PIŢULESCU)

Investiţii din bani proprii
Compania de Apă Olt a demarat un program numit „Programul de Investiţii din surse proprii de finanţare” şi a reuşit să finalizeze lucrări la reţeaua de apă de pe strada Popa Şapcă, care are o lungime 550 m, reţeaua de apă de pe strada Arcului – în lungime de 1250 m, reţea de canalizare de pe strada Arcului – în lungime de 3800 m, reţeaua de apă-canal de pe strada Sf.Nicolae – în lungime de 200 m, reţeaua de apă de pe strada Fundătura Oltului, Zăvoiului, Fundătura Zavoiului – în lungime totală de 970 m. Iar programul de reabilitare nu se opreşte aici.

Obiective pentru o companie de succes
O companie care se respectă şi care are o tradiţie are şi nişte obiective clare, bine puse la punct de o echipă de profesionişti. Ca principale obiective strategice ale Comaniei de Apă, enumerăm:
– asigurarea furnizării continue a apei la o calitate conformă cu standardele naţionale şi europene şi, pe lângă asta, şi asigurarea serviciilor de canalizare a apelor uzate.
– asigurarea calităţii apelor uzate epurate evacuate din staţiile de epurare conform NTPA 11/2005.
– menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate, Protecţia Mediului, Sănătate şi Securitate Ocupaţională, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OH SAS 18001;
– contorizarea integrală a consumatorilor deserviţi de Compania de Apă Olt.
– creşterea volumului surselor atrase pentru investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată.
– reducerea consumului şi a cheltuielilor cu energia electrică.
– lărgirea ariei de operare prin cooptarea altor localităţi în cadrul operatorului regional.
Valorificarea nămolurilor din staţiile de epurare, rezultate în urma epurării apelor uzate.

Parteneri de seamă
Principalii parteneri ai Companiei de Apă Olt sunt beneficiarii principali: consumatorii de apă din localităţile unde aceasta deserveşte. Pe lângă aceştia, alţi parteneri fideli ai companiei, conform acesteia, sunt:
– Ministerul Mediului şi Pădurilor – Autoritatea de Management prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale este responsabilă cu implementarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). În această calitate, va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces şi va monitoriza implementarea Proiectului şi atingerea obiectivelor POS Mediu.
– Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Olt este unul din Organismele Intermediare create la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României şi va acţiona ca interfaţă între Autoritatea de Management şi Beneficiar, având ca responsabilităţi programare, monitorizare, control şi raportare.
– Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Olt S.A. este Beneficiarul Final al Proiectului şi are responsabilităţi legate de implementarea tehnică, de informare şi publicitate a Proiectului.
– Consultantul de Management, angajat de SC Compania de Apă Olt SA şi reprezentat de Asocierea EPTISA Romania SRL – EPTISA Servicios de Ingenieria SL Spania, este responabil pentru managementul Proiectului, spijină Beneficiarul Final în implementarea Proiectului, oferă asistenţă în achiziţii şi în publicitatea Proiectului, contribuie la dezvoltarea instituţională a Beneficiarului Final, prin transferul de know-how către Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul Operatorului Regional etc.
– Consultantul de Supervizare, angajat de SC Compania de Apă Olt SA şi reprezentat de Asocierea HILL International Luxembourg SA – INOCSA Ingenieria SL Spania – HILL International (Bucharest) SRL Romania, este responsabil pentru conducerea şi supravegherea tuturor contractelor de lucrări din cadrul Proiectului şi va acţiona ca Inginer.
Printre alte instituţii care au optat să fie partenere cu succesul se numără şi:
– Ministerul Finanţelor Publice – coordonatorul la nivel naţional al Fondurilor de Coeziune;
– Ministerul Administraţiei şi Internelor – responsabil pentru monitorizarea serviciilor municipale din România şi pentru dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire a calităţii acestor servicii;
– Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – responsabilă pentru stabilirea legislaţiei la nivel naţional in domeniul utilităţilor publice în România:
– Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Olt – responsabilă pentru identificarea şi selectarea priorităţilor şi pentru planificare în domeniul protecţiei mediului;
– Agenţia locală pentru Protecţia Mediului Olt este responsabilă pentru monitorizarea factorilor de mediu şi pentru emiterea acordurilor de mediu;
– Administraţia Naţională “Apele Române” – responsabilă, sub coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, pentru implementarea politicii de management al apei.
– Consiliul Judeţean Olt / Consiliile Locale – sunt responsabile, în general, pentru administrarea domeniului public al fiecărei aglomerări considerate, inclusiv infrastructura de apa şi canalizare, de aceea Autorităţile Publice Locale sunt Beneficiarii Locali ai asistenţei prevazute prin acest proiect.

Igienizarea rezervorului din staţia Oituz
De curând, mai precis pe 21 şi 22 septembrie s-au efectuat lucrări de spălare şi igienizare a rezervorului de acumulare a apei potabile din staţia de pompare Oituz, conform ,,Programului anual”. Lucrările nu au afectat programul de furnizare a apei potabile în Municipiul Slatina.
Astfel, igienizarea rezervorului de acumulare a apei potabile din Staţia de pompare Oituz s-a încheiat cu brio.

Articolul precedent7 zile în subsidiar
Articolul următorDe „Ziua Pensionarilor”, deputatul Virgil Delureanu şi preşedintele PSD Balş, Cătălin Matei, alături de oameni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here