Acasă Economic COMPANIA DE APĂ OLT – noi proiecte fiabile pentru confortul clienţilor săi

COMPANIA DE APĂ OLT – noi proiecte fiabile pentru confortul clienţilor săi

379

Compania de Apă Olt a demarat proiecte menite să-şi ajute beneficiarii pentru a avea acces la sevicii necesare, cum ar fi apa şi canalizarea. În acest scop, CAO a venit cu un proiect ambiţios: Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt, proiect în valoare de 72.787.679 euro.

Prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, judeţul Olt beneficiază de o finanţare europeană în cadrul proiectului amintit mai sus şi are în vedere reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările Slatina, Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava. Câteva dintre obiectivele investiţiei sunt:
– îmbunătăţirea alimentării cu apă prin extinderea tratării apei brute în Slatina, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Piatra-Olt şi Potcoava;
– creşterea standardelor de siguranţă la staţiile de tratare/clorinare şi asigurarea unei monitorizări permanente a calităţii apelor aşa cum este stabilit prin standarde;
– eliminarea pierderilor de apă potabilă prin reabilitarea şi modernizarea reţelelor de distribuţie;
– extinderea reţelelor de distribuţie, esenţială pentru creşterea ratei de racordare la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă;
– reabilitarea şi dezvoltarea reţelei de colectare a apelor uzate orăşenesti pentru a extinde în primul rând serviciile către populaţia urbană.
– reducerea exfiltratiilor de ape uzate din sistemul de colectare, stabilirea unui control al deversării apelor uzate orăşenesti şi eliminarea încărcărilor poluante în perioadele cu precipitaţii excepţionale;
– mărirea capacităţii şi a performanţei staţiei de epurare din Slatina prin implementarea treptei de tratare terţiară, precum şi implementarea corespunzătoare a treptelor primare, secundare în staţiile de mărime medie din Drăgăneşti Olt, Piatra-Olt şi Potcoava (staţii noi).
– modernizarea şi extinderea staţiei de epurare existentă de la Slatina urmăreşte reducerea poluării mediului pentru conformarea la standardele româneşti şi europene, pentru a asigura o calitate a efluentilor la nivelul standardelor stabilite şi pentru a permite o evacuare corespunzătoare a nămolului. După cum am menţionat, valoarea proiectului este de 72.787.679 euro, adică 292.621.027 lei, din care 71.764.646 Euro (288.508.230 lei) – cheltuieli eligibile şi 1.023.033 euro (4.112.797 lei) – cheltuieli neeligibile. Proiectul Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt, contract nr. 89341/31.03.2009, CCI 2007RO161PR010,  Nr. 1274 SMIS-CSNR, are ca surse de finanţare după cum urmează: 85 % Fond de Coeziune; 13 % Buget de Stat şi  2 % Buget Local.

În cadrul acestui proiect s-au semnat mai multe contracte, dintre care vă prezentăm câteva:
– Contracte de servicii:
CS1 „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului” Contract de servicii nr.8608 din 26.06.2009, contractant:  Eptisa România S.R.L Eptisa Servicios de Ingineria S.L., ordin de începere: 17.08.2009, data finalizării:17.01.2013, stadiul  fizic: 100,00 %.
CS2 „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor” Contract de servicii nr. 8532 din 24.06.2009 Contractant: HILL International S.A. INOCSA INGENIERIA SL Spania HILL International SRL Bucuresti, Ordin de începere: 05.08.2009, data finalizării:     05.02.2014, stadiul  fizic: 95,67 %
– Contracte de lucrări:
CL1 „Reabilitarea si extinderea SE Slatina si executia unui foraj la SE Scornicesti” Contract de lucrări FIDIC galben nr. 14760 din 12.10.2009, contractant: HOCHTIEF Construction AG ESSEN, ordin de începere: 23.11.2009, data finalizării: 23.08.2012 (+12 luni), stadiul  fizic: 100,00 % ;
A fost semnat Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor in data de 11.10.2012.Contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectelor.(P.N.D.-12 luni).
CL 2 „Lucrari la sursele de apa, statiile de tratare apa  din Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava” Contract de lucrări FIDIC galben- nr. 17309 din 10.12.2009, contractant :  Asocierea S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A. – S.C. AQUAPROIECT S.A. – S.C. AQUAMONTAJ S.R.L., ordin de începere: 20.01.2010, data finalizării: 20.09.2011 (+12 luni), stadiul  fizic: 100,00  %;  Contractul a fost finalizat.A fost semnat Certificatul de Receptie Finala in data de 03.12.2012.
CL 3 „Lucrări la Statiile de epurare din Draganesti-Olt, Piatra-Olt  si Potcoava”- Contract de lucrări FIDIC galben –nr. 15356/28.10.2009, Contractant :  S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. – S.C. ADISS S.A. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L. – S.C. SERENA 94 S.A., ordin de începere 03.12.2009, data finalizării: 28.08.2012 (+12 luni), stadiul  fizic: 99,00%;  
CL 4 „Reabilitare si extindere retele apa si canal in Slatina” – Contract de lucrări FIDIC Roşu –nr.9793/30.07.2010, contractant: Asocierea SC TEHNOLOGICA RADION SRL – RILOVAL SL, ordin de începere: 09.09.2010, Data finalizării : 09.03.2013(+12 luni), Stadiul  fizic:  90,01 %.
CL 5 „Reabilitare si extindere retele apa si canal in Scornicesti si Potcoava” – Contract de lucrări FIDIC roşu –nr.6255 din 13.05.2010, contractant: Asocierea SC TEHNOLOGICA RADION SRL – RILOVAL SL, ordin de începere: 24.06.2010, stadiul fizic: 54,29%; Contractul a fost reziliat in data de 21.09.2012.In data de 15.10.2013 a fost relansata licitatia pentru continuarea executiei lucrarilor ramase de executat.Se afla in perioada de evaluare a ofertelor.
CL 6 „Reabilitare si extindere retele apa si canal in Draganesti-Olt si Piatra-Olt”- Contract de lucrări FIDIC roşu-nr.11050/12.08.2010, contractant : Asocierea SC TEHNOLOGICA RADION SRL – RILOVAL SL, ordin de începere: 15.09.2010, data finalizării : 15.06.2012(+12 luni), stadiul  fizic: 100,00%. În data de 21.06.2013 a fost semnat Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
CL 7 „Lucrări la sursele de apa Slatina”- Contract de lucrări FIDIC Galben–nr.16560 din 19.11.2009, contractant: Asocierea  S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. & STULZ – PLANAQUA GmbH & STULZ – TECHNIK SRL & UTI INSTAL CONSTRUCT SA, ordin de începere:  01.01.2010, data finalizării: 01.07.2012 (+12 luni), stadiul  fizic: 100,00 %. A fost semnat Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, in data de 11.09.2012, cu obiectiuni consemnate în Anexa 2..Au fost stinse obiectiunile din anexa..In prezent se afla in P.N.D.(12 luni)
CL 8/1 „Achiziţii Echipamente pentru detectarea pierderilor de apa” – Contract de furnizare  –nr.4109/29.03,2010, contractant : ELSACO ELECTRONIC SRL BOTOSANI, ordin de începere:  21.06.2010, Data finalizării: 21.10.2010, stadiul  fizic: 100%
CL 8/2 „Apometre de district, fitinguri si lucrari de constructie in judetul Olt”- Contract de lucrari nr.11278/08.08.2011, contractant: ELSACO ELECTRONIC SRL BOTOSANI, ordin de incepere: 28.09.2011, data finalizare:28.09.2012, stadiu fizic: 100,00%. În data de 28.09.2012 a fost semnat Certificatul de Recepţie la terminarea Lucrărilor.
CL 9/1 (Slatina) CONTRACT  DE LUCRARI NEELIGIBIL „Reabilitare cladiri operationale si ateliere“, contractant: T&V INSTAL, ordin de incepere: 04.07.2011, data de finalizare: 04.02.2012, stadiu fizic: 100,00%
CL 10 „Achizitii echipament operational“ – Contract de furnizare –nr.15296/09.11.2010, contractant : S.C LEADER ECO S.R.L, data semnare contract: 09.11.2010, data finalizării : DI+7 luni, stadiul  fizic: 100%
CL 11 „Achizitii sistem SCADA“.Contract de furnizare-nr.6728/13.06.2013, contractant: S.C.BION ADVANCED SUPPORT TEAM S.R.L., data semnare contract: 13.06.2013, data finalizarii:19.01.2014+ 12 luni P.N.D. Stadiul fizic: 50%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here