Acasă Actualitate Delegație ACoR Olt, întâlnire importantă la Brașov

Delegație ACoR Olt, întâlnire importantă la Brașov

192
       Dezvoltarea satului românesc rămâne obiectiv principal al Asociației Comunelor din România. O structură apolitică, înființată încă din 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 1.750 comune, din toate judeţele României.
Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică). Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar comunele membre, constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.
Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.
Echipa de conducere de la nivelul județului Olt este formată din președintele Florin Gheorghe Tiutiu, primarul comunei Nicolae Titulescu și prim-viședintele Ilie Chitez, primarul de la Bobicești. În această formulă, ACoR Olt se implică activ în proiectele susținute de asociație și subscrie obiectivelor acesteia.
Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem aminti: armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre; organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. Mai mult, asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economico-socială a comunelor din România.
Delegația Oltului a dezbătut la Brașov Platfoma PACT ACoR
La mijlocul săptămânii a avut loc la Brașov o reuniune deschisă, cu scop lucrativ, a conducerii executive naționale a ACoR, cu reprezentanții din teritoriu, pe seama Platforma PACT ACoR. Un proiect ambițios, susținut de asociație, cu scopul declarat de a consolida poziția ACoR ca partener al decidenților din statul român, privind măsurile luate de aceștia în contextul consolidării structurilor rurale.
Delegația Oltului participantă la reuniuine a fost formată din: Gheorghe Florin Tiutiu, președinte ACoR Olt și primarul comunei Movileni, Sorin Ion Toma.
Susținerea platformei de către edilii olteni, delegați ai ACoR Olt se subscrie proiectului organizației județene de la Olt, cea care, la nivel național, este percepută ca o structură activă, menită să sprijine dezvoltarea echitabilă a satelor din Olt.
Ce înseamnă Platforma PACT ACoR
Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R” are ca obiectiv general crearea si dezvoltarea, la nivelul Asociației Comunelor din România, a unui mecanism alternativ funcțional, cu o abordare de jos în sus (bottom-up), de elaborare și monitorizare a politicilor publice ce vizează mediul rural din România, respectiv de consultare a membrilor privind politicile publice inițiate de autoritățile și instituțiile publice centrale.
Acest proiect vine în întâmpinarea nevoii legiuitorului de a formula politici publice și acte legislative care să poata fi implementate la nivelul administrației publice locale, luând în considerare nevoile reale ale mediului rural, prin crearea unui mecanism care să permită colectarea unor input-uri cât mai numeroase venite din partea celor care interacționează în fiecare zi cu cetățenii colectivităților. PACT A.Co.R. este un mecanism ce va permite consultarea rapidă a tuturor membrilor, colectarea în timp real a punctelor de vedere ale acestora, transparentizarea și, în același timp, securizarea procedurii interne de consultare, creșterea capacității ACoR în formularea unui număr mai mare de politici publice alternative. Totodată, mecanismul își propune să ofere acces direct unui număr de circa 1500 de comune din România la proiectele de politici publice și legislative ale administrației publice centrale, transmițând ACoR observații, modificări, completări care să permită, în final, elaborarea unor propuneri de politici publice alternative, mai facil de implementat.

Obiectivele Platformei PACT ACoR
Consolidarea capacității instituționale a ACoR; Dezvoltarea capacității instituționale a ACoR și a filialelor județene ale acesteia; Informarea a 410 reprezentanți ai Asociației în domeniul elaborării de politici publice și utilizării PACT ACoR, prin organizarea unor workshop-uri; Întărirea capacității de colaborare și participare activă în procesul de consultare inițiat de autoritățile administrației publice centrale care să asigure trecerea de la o atitudine reactivă, la una proactivă de inițiere a unor propuneri proprii de politici publice ale membrilor ACoR (peste 1500 de comune din România); Domeniile în care vor fi elaborate politicile publice alternative ale ACoR sunt identificate în funcție de importanța acestora pentru administrația publică locală de la nivelul comunelor din România, precum și de specificul activității comisiilor de specialitate existente la momentul actual în ACoR. Astfel, pentru fiecare comisie, a fost identificat un posibil domeniu al politicii publice alternative.
Prin implicarea în acest proiect, ACoR Olt arată că susține interesele primarilor olteni, chiar și pe cele ale celor care până acum nu s-au înscris în asociație…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here