Acasă Actualitate ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE – Măsura M9/6B

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE – Măsura M9/6B

38

Anexa nr. 2 la Decizia CD nr. 113 /05.05.2022

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE
nr. 1/2022

Măsura M9/6B -Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde
– varianta simplificată–
Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2022
Asociatia GAL Tinutul Verde,finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”,anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2022 în perioada 30.05.2022 – 30.08.2022 pentru măsura:
Măsura M9/6B -Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde.
Beneficiari eligibili:
    • UAT-urile și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
    • Unități de cult;
    • Instituții de învățământ tehnice/agricole;
    • ONG-uri;
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M9/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M8/6B.
Fonduri disponibile pentru Măsura M9/6B: 121.325,78 euro; Suma maximă nerambursabilă: 60.000 euro/proiect.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negenaratoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr.1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.
Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 30.05.2022 – 30.08.2022, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 30.08.2022 in intervalul orar 09:30 – 16:00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30.08.2022, orele 16:00.
Informațiile detaliate privind accesarea și derularea MăsuriiM9/6B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului si in procedura specifica elaborate de Asociația GAL Ținutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro(meniul:Apeluri de selecție și calendare lansare-Apeluri active; meniul: Informaţii utile– Proceduri de lucru).
Atenţie!
IMPORTANT: termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) va fi data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului – 30.09.2025).
Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.
Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:
Luni – Vineri, intervalul orar: 12:00 – 18:00;
Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax:0374 093104; e-mail:galtinutulverde@gmail.com
La Sucursala Asociatiei GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str.Principală, nr.106, județul Argeș, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M9/6B lansată prin prezentul apel de selectie.

Preşedinte
GELCĂ MARIAN

Articolul precedentANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE – Măsura M6/1B
Articolul următorCaracal. Serviciul Permise şi Înmatriculări îşi suplimentează activitatea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here