Acasă Actualitate Comunicat de presă – Proiect finalizat la Scorniceşti

Comunicat de presă – Proiect finalizat la Scorniceşti

69

 

 

Martie 2022

Comunicat de presă
privind finalizarea proiectului
,,Reabilitare și modernizare gradiniță cu program prelungit, Scornicești, județul Olt”

 

Proiectul cu titlul ,,Reabilitare și modernizare gradiniță cu program prelungit, Scornicești, județul Olt”, cod SMIS
120726, finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B – Clădiri publice, a fost implementat de U.A.T. Orașul
Scornicești.
Valoarea totală a proiectului: 3.478.579,77 lei
Finanțarea nerambursabilă: 2.547.473,18 lei
Valoarea contribuției europene (FEDR): 2.209.543,06 lei
Valoarea contribuției bugetului național (BN): 337.930,12 lei

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătațirea calității infrastructurii de educație și dotării gradiniței
cu program prelungit pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și creșterii participării
populației preșcolare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în
domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea termică a construcției, respectiv termoizolarea pe fațade și schimbarea tâmplariei – 1 cladire;
2. Înlocuirea instalației electrice cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață ca:
corpuri de iluminat cu led, aparate racordate la prize bipolare cu contact de protecție, instalații auxiliare, detecție
și semnalizare incendiu;
3. Schimbarea centralei termice cu ardere pe gaze – 2 centrale termice;
4. Reducerea consumurilor de energie primară prin instalarea de echipamente ce folosesc surse alternative –
energii regenerabile (panouri solare / panouri fotovoltaice);
5. Construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, precum și prevederea de
balustrade metalice;
6. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră la finalul proiectului: 29,077 echivalent tone CO2;
7. Consumul anual de energie primară la finalul proiectului: 172831 kWh/an;
8. Consumul anual de energie finală din surse neregenerabile la finalul proiectului: 8,6 tep;
9. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) la finalul proiectului: 76 kWh/m2/an,
din care pentru încălzire/răcire: 61 kWh/m2/an;
10. Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile la finalul proiectului: 42108 kwh/an, din
care pentru preparare apă caldă de consum: 17794 kwh/an, pentru electric: 24314 kwh/an.

Rezultatele proiectului
1. O cladire reabilitată din punct de vedere termic;
2. Instalație electrică cu corpuri de iluminat fluorescent înlocuită cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică
ridicată și durată mare de viață;
3. Doua centrale termice înlocuite;
4. Scăderea consumurilor de energie primară, prin înlocuirea de echipamente ce folosesc surse alternative –
energii regenerabile;
5. O rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii construită;
6. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră la finalul proiectului: 29,077 tCO2
7. Consumul anual de energie primară la finalul proiectului: 172831 kwh/an
8. Consumul anual specific de energie finală din surse neregenerabile la finalul proiectului: 8,6 tep
9. Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile la finalul proiectului: 76 kWh/m2/an,
pentru încălzire/răcire: 61 kWh/m2/an
10. Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile la finalul proiectului: 42.108 kWh/an
pentru preparare apă caldă de consum: 17.794 kWh/an, pentru electric 24.314 kWh/an
11. Procentul din total consum energie primară dupa implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea
surselor regenerabile de energie: 24,4%.

Impactul investiției: Îmbunătățirea calității învățământului, a calității vieții copiilor preșcolari, precum și
reducerea tendințelor de abandon școlar.

Data de început a implementării proiectului: 01.12.2017
Data semnării contractului de finanțare: 16.09.2019
Data finalizării proiectului: 31.03.2022

U.A.T. ORASUL SCORNICESTI
Strada Unirii, Nr. 2, Orasul Scornicesti, Jud. Olt
Tel: 0745.091.782; Fax: 0249.460.002
E-mail: primariascornicesti@yahoo.com,
fonduriscornicesti@gmail.com

Articolul precedentCaracal. Cartiere moderne în capitala Romanaţiului
Articolul următorŞerbăneşti. Primăria şi cetăţenii, împreună pentru o comună mai curată

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here