Acasă Economic Compania de Apă Olt, fidelă clienţilor săi

Compania de Apă Olt, fidelă clienţilor săi

259

Necesarul de apă potabilă pentru olteni este captat, tratat şi distribuit tuturor consumatorilor, care beneficiază de cele mai bune servicii la nivel european. Aceste procese reprezintă un necesar pentru ca beneficiarii să aibă asigurată alimentarea cu apă potabilă de calitate corespunzatoare 24 de ore din 24, un produs atât de util vieţii noastre, şi de a li se prelua apa uzată în sistemul de canalizare, pe lângă servicii de înaltă fidelitate.

Peste 80.000 de abonaţi, beneficiari ai serviciilor CAO
O instituţie precum Compania de Apă Olt, care are în administrarea sa reţele de apă potabilă, reţele de canalizare, rezervoare de înmagazinare, staţii de captare, tratare, pompare şi epurare, clădiri pentru ateliere, clădiri administrative, utilaje de intervenţie, autovehicule şi echipamente de calcul, care se respectă şi care oferă calitate, are şi un număr foarte mare de abonaţi. În judeţul Olt, şi anume în municipiul Slatina şi cele 4 oraşe: Scorniceşti (reţea de apă şi canal de 10 km), Drăgăneşti-Olt (reţea de apă şi canal de 12,5 km), Piatra-Olt (reţea de apă şi canal de 4 km) şi Potcoava (reţea de apă şi canal de 5 km), Compania de Apă Olt deserveşte 80.737 de abonaţi, care primesc esenţa vieţii. La nivelul companiei, lungimea reţelei de canalizare este de 276 km, iar totalul volumului vândut consumatorilor este 312.000 mc pe lună.

Servicii pentru clienţi fideli
Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt componente ale activităţii de utilitate publică şi, mai ales, de interes economic şi social general, ce privesc captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi de distribuirea apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul judeţului, dar şi de colectarea, precum şi transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor pluviale.

Apele uzate menajere reprezintă acele ape de canalizare rezultate din folosirea apei de către persoanele fizice şi juridice, produse ale activităţilor menajere, igienico-sanitare. Astfel, există procesul de colectare, de transport şi de evacuare a apelor uzate menajere de la utilizatori, care se face prin intermediul sistemului public de canalizare a cărui ultimă componentă este căminul de racord. Clienţii au acces garantat la acest drept de utilizare al serviciului de canalizare care este în condiţii contractuale.

Apele uzate industriale sunt acele ape de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau orice altă activitate a utilizării apei decât cea menajeră.

Apele pluviale reprezintă precipitaţii atmosferice (zăpadă, ploaie), prin şiroire, care, în localităţi, provin din ploi sau după topirea zăpezii de pe acoperişuri, platforme industriale etc.

Mai sunt considerate ape pluviale şi apele ce provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor şi curţilor imobilelor. Canalizarea apelor de acest tip se face printr-o reţea separată de reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere.
Separarea acestor reţele de canalizare este obligatorie, deoarece în cazul unor ploi de scurtă durata, dar de intensitate mare, în conductele de canalizare a apelor pluviale se poate stabili regimul de curgere sub presiune şi orice legătura între aceste conducte şi reţeaua de canalizare a apelor menajere ar duce la inundarea clădirii, prin obiectele instalaţiilor sanitare.

Se ştie că de pe străzi apele pluviale sunt încărcate şi cu reziduuri petroliere şi de uleiuri, plumb de la combutibili, particule din abrazarea cauciucurilor şi discurilor de frână ale automobilelor etc. şi deci sunt suficient de poluate încât să afecteze reţeaua publică de canalizare şi să necesite epurare în staţia de epurare la fel ca celelalte ape uzate.
Sistemelul public de canalizare constituie ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Aceste sisteme cuprind, de regulă, următoarele componente: racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare; reţele de canalizare; staţii de pompare; staţii de epurare; colectoare de evacuare spre emisar; guri de vărsare în emisar; depozite de nămol deshidratat.

Compania de Apă Olt este şi va rămâne fidelă şi orientată către comunitate, furnizând unu serviciu public cât mai eficient şi mai apropiat de necesităţile sale reale, iar pentru dezvoltarea serviciilor puse la dispoziţie populaţiei menţine tarifele în limite suportabile pentru utilizatori.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here