Acasă Administrație Virgil Delureanu, un vicepreşedinte în serviciul public

Virgil Delureanu, un vicepreşedinte în serviciul public

148

Joi, 31 ianuarie a.c., consilierii judeţeni s-au eunit în cadrul şedinţei lunare a Consiliului Judeţean Olt. Prima pe anul acesta. Printre cele 29 de puncte pe ordinea de zi, piesele de rezistenţă sunt rapoartele de activitate, asumate şi votate în unanimitate de consilieri.
Seria rapoartelor se deschide cu raportul de activitate al vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, ales pe listele social democraţilor, Virgil Delureanu.

Vicepreşedintele spune, în raportul său de activitate, că a asigurat îndepplinirea atribuţiilor privind realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor judeţene şi a investiţiilor cuprinse în programele anuale aprobate. În anul 2018 s-au încheiat 22 de contracte de lucrări.
A. Din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt și din TVA, au fost încheiate un număr de 22 de contracte de lucrări și servicii în valoare totală de 26.545.071,49 lei din care, pentru decontări în anul 2018 a fost prevăzută suma de 22.818.175,17 lei. Din suma de 22.818.175,17 lei prevăzută pentru decontări de lucrări și servicii în anul 2018 a fost decontată suma de 14.633.502,20. Din contracte încheiate anterior s-au făcut decontări în anul 2018 în sumă de 3.332.224,80 lei.
B. În cadrul Programului National de Dezvoltare Locală, subprogramul „Infrastructură la nivel județean” finanțat conform O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, a fost încheiat un contract nou „Proiectare și execuție lucrări de modernizare drum județean DJ 544A, km 0+000-16+000, L=16,00 km, Corabia-Vădăstrița, inclus în PNDL2 în valoare de 21.266.614,55 lei cu TVA și s-au făcut decontări din contractele încheiate anterior pe PNDL1. Suma de 26.780.561,82 lei a fost decontată în anul 2018 de la bugetul de stat pentru lucrări prevăzute în PNDL1 și PNDL2.
C. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul propriu au fost realizate următoarele lucrări: Lucrări de fațade și acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș in valoare de 22.149,05 lei cu TVA; Lucrări de reparații și de modernizare la clădirea fostă Cantină + Centrală termică, Centrul de plasament Cireșarii Corabia în valoare de 211.490,02 lei cu TVA; Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal în valoare de 123.952,40 lei cu TVA; Reabilitarea instalației electrice la Centrul Militar Județean Olt în valoare de 135.055,85 lei cu TVA; Amenajare Punct comandă la Centru Militar Județean Olt, în valoare de 52.285,76 lei cu TVA; Asigurarea sustenabilitaţii şi durabilităţii investiţiilor realizate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, în valoare de 93.200,00 lei cu TVA; Reparații la clădirea fostă Centru de plasament Zorile în valoare de 32.368,00lei cu TVA; Reparații la apartamente din Vila de protocol a Consiliului Județean Olt, în valoare de 9.580,70 lei cu TVA; Rigole de colectare ape meteorice la Centrul Militar Județean Olt în valoare de 20.218,08 lei cu TVA.
„De asemenea, am asigurat realizarea următoarelor activităţi: verificarea periodică a stării tehnice a întregii reţele de drumuri judeţene, verificarea permanentă a stadiului fizic al execuţiei lucrărilor din programele aprobate, calitatea acestora şi decontările efectuate.
Am avizat rapoartele pentru un număr de 21 proiecte de hotărâri privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice la unele obiective de investitii, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri”, spune Delureanu.

Tot în anul 2018, vicepreşedintele a avizat rapoartele pentru 21 de proiecte de hotîrâre privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului Olt şi Autoritatea Judeţeană de Transport.
Tot în spiritul atribuţiilor sale, vicepreşedintele CJ a verificat şi avizat documentaţiile depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de de construire/desfiinţare.
Au fost verificare 212 documentaţii pentru eliberarea certificatelor de urbanism; 152 documentaţii pentru eliberarea certificatelor de construire; 37 documentaţii pentru eliberarea certificatelor de desfiinţare; 37 documentaţii pentru prelungire valabilitate certificate de urbanism; 3 documentaţii pentru prelungire valabilitate autorizaţii.

Unul dintre cele mai importante proiecte în care s-a implicat vicepreşedintele Delureanu este cel referitor la Sistemul integrat de nanagement al deşeurilor solide din judeţul Olt. De pe urma acestui proiect vor beneficia toate cele 112 localităţi din judeţ. Totodată, s-a ocupat ca toate documentaţiile privind acest proiect să fie corecte şi trimise celor 112 localităţi, care, prin consiliile locale, au emis hotărâri de consiliu lcoal în acest sens.
Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” a fost finanţat prin POS Mediu Axa prioritară 2 –“ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” pentru care s-a asigurat finanţarea cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, astfel: 80% grant UE – FEDR, 18% Buget de stat şi 2% Bugete locale.
Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt iar beneficiari locali sunt toate cele 112 localităţi ale judeţului Olt care s-au asociat pentru a putea monitoriza implementarea acestui proiect prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”.
– A fost predată operatorului care a câştigat licitatia de operare a depozitului ecologic Bălteni, Staţiilor de Transfer toată infrastructura creată în cadrul proiectului şi au fost încheiate procese-verbale de predare-primire.
– Au fost analizate propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;
– Au fost organizate acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţilor locale privind necesitatea protejării mediului şi diseminarea informaţiilor privind reglementările din actele normative în vigoare;
– S-a asigurat accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
– Au fost elaborate propuneri de planuri si strategii de reabilitare, conservare şi protecţia resurselor naturale din ariile protejate;
– S-au analizat documentatiile prezentate în comisiile de analiză tehnică organizate la nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here