Acasă Politic Din agenda deputatului Dan Ciocan

Din agenda deputatului Dan Ciocan

150

Recent, a fost promulgată, de preşedintele României, „Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului”, un proiect susţinut de deputatul Dan Ciocan, care consideră că este nevoie de astfel de legi, de reglementări cât mai bune în domeniul mediului înconjurător.

„Autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul protecţiei mediului, conduc procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
În acest sens, se constituie o comisie de analiză tehnică (CAT), prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, prin ordin emis de prefect, iar la nivelul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ‘Delta Dunării’, prin ordin emis de prefectul judeţului Tulcea.

Autorităţile prezintă, în scris, puncte de vedere cu privire la solicitarea acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, în urma verificării, conform competenţelor proprii, a faptului că informaţiile prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului respectă legislaţia specifică.
Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.
Printre aceste proiecte se numără rafinăriile de ţiţei, cu excepţia celor care produc numai lubrifianţi din ţiţei, şi instalaţii de gazeificare şi lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau şisturi bituminoase pe zi, termocentralele şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawaţi, centralele nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, instalaţiile pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat, instalaţiile integrate pentru producerea fontei cenuşii pentru turnătorie şi a oţelului, instalaţii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri.”, se arată în textul legii promulgate.

Deputatul Dan Ciocan a avut, la finalul sesiunii parlamentare pe 2019, o activitate intensă, mai ales în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, acolo unde este secretar.
În cadrul acestei comisii, deputatul a dat vot favorabil pentru următoarele proiecte:
– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale „Cai de Rasă” – S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor;
– Propunere legislativă privind înființarea Societății Naționale „Cai de Rasă” – S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA;
– Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și in proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă;
– PLx 731/2018: Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții ( România – Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 – 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here