Acasă Învățământ Casa Corpului Didactic Olt dă startul cursurilor de formare Educaţie Nonformală

Casa Corpului Didactic Olt dă startul cursurilor de formare Educaţie Nonformală

241

Începând de sâmbătă, 15 martie 2014, la Casa Corpului Didactic Olt se vor desfăşura cursurile programului de formare Educaţie Nonformală. Programul se regăseşte în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Olt, este acreditat DFCPIP, OMECTS nr. 4486 şi promovează abordarea participativă a procesului de învăţare şi predare, asigură formarea cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare şi se adresează atât cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cercurilor din palatele şi cluburile copiilor, cât şi învăţătorilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar.

Programul urmăreşte abilitarea profesorilor în conceperea şi derularea activităţilor educative nonformale, conţinutul programului vizând cel puţin doua categorii de beneficiari. Dacă vom considera profesorii diriginţi şi consilierii şcolari ca beneficiari direcţi, atunci nu putem să uităm beneficiarii indirecţi – elevii.  Pentru ca inserţia socială şi cea profesională să se producă facil, cu eforturi şi costuri emoţionale minime, elevul poate fi ajutat să dispună de competenţele specifice gândirii analitice necesare integrării sociale, precum şi de atitudini şi valori personalizate. În acelaşi timp, el poate fi stimulat să-şi dovedească disponibilitatea de reacţie şi acţiune la schimbările care intervin în mediul de viaţă personală şi colectivă. Abilitatea profesorilor de a construi elevilor competenţe de valorificare maximă a întregului lor potenţial, conform realităţii sociale şi culturale, este o prioritate a formării continue, a perfecţionării stilului propriu de viaţă şi al asumării unor sarcini profesionale noi.

Sperăm ca acest produs educaţional, susţinut de profesionişti, să dezvolte abilităţile necesare participanţilor şi îi asigurăm că vor beneficia de consiliere şi îndrumare în punerea în practică a celor învăţate, în iniţierea şi realizarea unor  proiecte educaţionale de succes.

Director CCD OLT, 

lect. univ. dr. Victor TIŢA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here