Acasă Politic Senatorul Darius Vâlcov doreşte înfiinţarea organizaţiilor cooperatiste şcolare

Senatorul Darius Vâlcov doreşte înfiinţarea organizaţiilor cooperatiste şcolare

181

Intens implicat în problema numită Roşia Montană, fiind şi preşedintele Comisiei speciale a Parlamentului pentru Roşia Montană, senatorul Darius Bogdan Vâlcov şi-a făcut timp pentru a fi co-iniţiator în cadrul unui proiect de lege propus de un senator bihorean. În momentul în care va deveni lege, proiectul legislativ se va dovedi a fi un instrument eficient pentru combaterea abandonului şcolar şi reducerea şomajului în rândul tinerilor.

Prin proiectul depus la Senat, la sfârşitul lunii septembrie, se doreşte înfiinţarea organizaţiilor cooperatiste şcolare, care au calitate de persoane juridice române, cu autonomie şi vor avea o misiune de încurajare a membrilor acesteia. Această iniţiativă legislativă vine în urma monitorizării situaţiei învăţământului de către instituţii abilitate. S-a stabilit că mulţi elevi şi studenţi, cu vârste între 15 şi 24 de ani, abandonează instituţiile de învăţământ fără a obţine o calificare, iar şomajul în rândul tinerilor atinge cote alarmante nu numai în România, ci şi în Europa. Propunerea înfiinţării unor organizaţii cooperatiste şcolare ar reuşi stabilirea unor legături timpurii între educaţie şi piaţa forţei de muncă, crearea unor oportunităţi în domeniul ocupării forţei de muncă sau îmbunătăţirea situaţiei sociale a tinerilor.

Înfiinţarea acestor organizaţii s-ar face în temeiul Legii nr. 1/2005, privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, de unităţile de învăţământ preuniversitar sau universitar, de elevi sau studenţi sau de către părinţii acestora. Conform proiectului, membrii organizaţiei tebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani, să frecventeze cursurile instituţiilor de învăţământ preuniversitare sau superior, să-şi aibă domiciliul în raza teritorială de acţiune a cooperativei şcolare, să semneze sau să accepte după caz, actul constitutiv al acesteia. Se doreşte ca aceaste organizaţii cooperatiste şcolare să fie agenţi de muncă temporară şi să fie scutită de la constituirea garanţiei financiare prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare, iar elevii şi studenţii membri sunt salariaţi temporari, în condiţiile legii.

De asemenea, încheierea şi derularea contractelor de muncă dintre societatea cooperatistă şcolară şi elevii sau studenţii, care sunt membri cooperatori, se va face în condiţiile Legii nr. 53/2003 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, în funcţie de activităţile care vor fi desfăşurate de către societatea cooperatistă şcolară, elevii şi studenţii vor putea să încheie contracte pe durată determinată, pentru îndeplinirea numai a unei misiuni de muncă temporară sau contracte pe durată nedeterminată. Unităţile de învăţământ vor fi obligate să aducă la cunoştinţa tuturor elevilor şi studenţilor misiunile de muncă temporară, pentru a se asigura transparenţă şi accesul egal al acestora.
De asemenea, desemnarea elevilor şi studenţilor care vor desfăşura misiunea de muncă temporară se face de către consiliul de administraţie al societăţii, în baza opţiunii acestora.
Organizaţiile ar beneficia de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru elevii şi studenţii care sunt membri cooperatori. Perioada în care tinerii vor presta va fi considerat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Se propune scutirea plăţilor impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate de acestea, până la nivelul echivalentului în lei a 10.000 euro, într-un an fiscal.

Proiectul de lege modifică articolele 22 şi 129 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin crearea bazei legale pentru ca unităţile de învăţământ preuniversitare şi instituţiile de învăţământ superior să poată înfiinţa societăţi cooperative şcolare. Tot prin acest proiect legislaviv are în vedere şi scutirea de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate de societăţile cooperatiste şcolare, până la nivelul echivalentului în lei a 10.000 euro, într-un an fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here