Acasă Cultură ZIUA VICTORIEI CIVILIZAȚIEI – în „MEMORIA” lui MAI 1945 –

ZIUA VICTORIEI CIVILIZAȚIEI – în „MEMORIA” lui MAI 1945 –

211

ZIUA VICTORIEI CIVILIZAȚIEI – în „MEMORIA” lui MAI 1945 –

MEMORIA și ISTORIA – o unitate conceptuală imposibil de separat, o oportunitate ce ne „ajută” în a sărbători ZIUA VICTORIEI la 9 MAI și nu numai…
         Astfel, chiar dacă în memorialistica și istoriografia celui de-al doilea război mondial contradicțiile se întâlnesc la tot pasul, există DOCUMENTE care „conferă” dreptul de a ști adevărul „ADEVĂRAT”. Între acestea, „EXCELENTE” sunt cele care consemnează URIAȘA VICTORIE care a dus la SALVGARDAREA CIVILIZAȚIEI, nu doar în EUROPA, ci și pe PLANETĂ.
În ziua de 7 MAI 1945, la ora 2:41, la MARELE CARTIER GENERAL ALIAT, stabilit în orașul REIMS, feldmareșalul german JODL a semnat documentele capitulării GERMANIEI NAZISTE și ca urmare, la miezul nopții de 8-9 MAI 1945 a luat sfârșit în EUROPA cumplita conflagrație ce se dezlănțuise la 1 septembrie 1939.
La 9 mai, conform documentelor de capitulare, la BERLIN, la CARTIERUL GENERAL SOVIETIC liderii militari naziști au semnat ratificarea documentelor de capitulare necondiționată, fapt care simbolizeaza, într-un fel, unitatea dintre aliații occidentali și sovietici. Este de reținut că ALIAȚII au convenit să nu comunice „prima semnare” din 7 mai, înainte de a avea loc și cea de-a doua de la 9 mai, când s-a emis și „ORDINUL DE ZI AL VICTORIEI” semnat de generalul american DWIGHT EISENHOWER, comandant suprem al trupelor aliate anglo-americane (viitor președinte al SUA – 1953-1961).
„Calea pe care ați străbătut-o de-a lungul a sute de mile este presărată de mormintele foștilor noștri camarazi.
(…) Să nu luăm parte la controversele inutile, în care e inevitabil să se angajeze alții, pe tema: ce țară sau ce armă a câștigat războiul în EUROPA.
(…) Să ne amintim, căci astfel vom aduce omagiul nostru tuturor mormintelor pe care le cinstim și le vom alina durerea celor apropiați camarazilor care nu au trăit să vadă această zi”.
Da, istoria acelor zile trăiește grație „memoriei” păstrate prin documentele acelui mai 1945, elaborate de oameni ce salvaseră civilizația planetei și a căror amintire trebuie păstrată cu sfințenie, chiar dacă au trecut aproape 3 sferturi de secol.
1361
1945, mai 8, BERLIN
ACTUL DE CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ A FORȚELOR ARMATEI GERMANE
1. NOI, mai jos semnații, acționând în numele comandamentului SUPREM GERMAN, am căzut de acord ca toate forțele noastre armate, de pe uscat, de pe mare și din aer, precum și toate forțele care se află în prezent sub comandă germană, să capituleze necondiționat.
2. Comandamentul SUPREM GERMAN va da imediat ordine de a înceta operațiunile militare în ziua de 8 mai 1945, orele 23:01, ora EUROPEI CENTRALE.
(…)
6. Acest act este alcătuit în limbile rusă, engleză și germană. Numai textele rusesc și englez sunt autentice.
Semnat la 8 mai 1945, la BERLIN
În numele Comandamentului Suprem GERMAN:
KEITEL, FRIEDEBURG, STUMPF
Au fost prezenți:
Din partea ARMATEI ROȘII:
Mareșalul Uniunii Sovietice G. JUKOV
Din însărcinarea ALIAȚILOR:
Primul mareșal al aviației TEDDER
La semnare au asistat:
– din partea SUA: generalul SPAATS
– din partea FRANȚEI: generalul DELATRE de TASSIGNY
SCÂNTEIA, an II, nr. 219 – 10 mai 1945
1362
1945, mai 9
Ordin de zi al ministrului de război, general C. VASILIN RĂȘCANU, care „omagiază” evenimentul în contextul zilelor de 9 și 10 mai – românești.
„ZIUA cea mult așteptată a victoriei depline a sosit.
În această zi istorică, DUMNEZEU atotputernicul a hotărât SĂ NE BUCURĂM sărbătorind înfrângerea completă a dușmanului comun.
ZIUA VICTORIEI pentru noi românii a făcut să se împletească cu ziua sărbătorii noastre naționale – 10 mai – trezind în sufletul tuturor toată strădania și sacrificiile poporului nostru de-a lungul veacurilor, pentru libertate și prosperitate.
Așa după cum în 1877-1878 poporul român după … de la 9 MAI 1877 și-a câștigat independența țării pe câmpul PLEVNEI.
(…)
OSTAȘI,
Pentru cei ce s-au sacrificat dând țării și regelui suprema jertfă, toată recunoștința armatei și neamului.
Asigurăm pe urmașii acestora că memoria lor nu va fi uitată în lungul veacurilor și că noi toți, cei rămași în viață, vom ști să apreciem fapta lor și să alinăm durerile celor rămași în suferință!”
ARDEALUL, an V, nr. 313, din 11 mai 1945

1358
1945, mai 8
Mesajele adresate de președintele SUA, H. TRUMAN, mareșalului I.V. STALIN și lui W. CHURCHILL, cu ocazia semnării actului de capitulare necondiționată a GERMANIEI.
WASHINGTON – 8 mai – mareșalului STALIN
„Ați dovedit în toate campaniile dumneavoastră ce este în stare să realizeze un popor liber sub o conducere superlativă și cu un curaj neabătut, atunci când el se ridică împotriva forțelor barbare”.
domnului CHURCHILL
„Guvernul STATELOR UNITE este adânc recunoscător pentru splendida contribuție a tuturor forțelor IMPERIULUI BRITANIC și a poporului britanic la această măreață victorie”.
SCÂNTEIA, an II, nr. 219, din 10 mai 1945
1359
1945, mai 8
PROCLAMAȚIA LUI W. CHURCHILL DIFUZATĂ DE RADIO LONDRA
„Ieri dimineața, la ora 2 și 41 minute, la cartierul general al generalului EISENHOWER, generalul JODL a semnat actul de capitulare necondiționată a tuturor forțelor germane. Ostilitățile vor înceta oficial la 1 minut după miezul nopții de azi, 8 mai. Așadar, războiul cu GERMANIA s-a terminat.
(…)
Mulțumirea noastră față de străluciții noștri aliați pornește din toate inimile noastre, din această insulă și din Imperiul Britanic.
(…)
Înainte, britanici! Trăiască libertatea! Trăiască regele!”
TIMPUL, an IX, nr. 2832, din 10 mai 1945
1360
1945, mai 8
PROCLAMAȚIA PREȘEDINTELUI SUA, H. S. TRUMAN
„Clipa aceasta este solemnă, dar glorioasă.
Singura mea dorință este ca președintele F.D. ROOSVELT să fi trăit pentru a fi martorul zilei de azi. Generalul EISENHOWER m-a informat că forțele Germeniei au capitulat în fața NAȚIUNILOR UNITE.
Stindardul libertății flutură din nou deasupra EUROPEI ÎNTREGI.
(…)
De aceea, eu HARRY S. TRUMAN, președintele SUA hotărăsc prin aceasta ca duminică 14 mai 1945 să fie zi de rugăciune.
(…)
Pentru a întări cele spuse, am pus iscălitura mea și am apăsat pecetea SUA”.
HARRY S. TRUMAN
TIMPUL, an IX, nr. 2832, din 10 mai 1945
1363
1945, mai 9
RADIO MOSCOVA – ora 6:00
„Ieri, 8 mai 1945 a avut loc la BERLIN solemnitatea semnării actului capitulării necondiționate a forțelor armate germane.
Protocolul semnării actului de capitulare a forțelor germane s-a desfășurat în clădirea Colegiului Tehnic Militar. La ora 24, locurile de frunte ale mesei au fost ocupate de mareșalul JUKOV și TEDDER, în imediata lor apropiere fiind SPAATS, VÂȘINSKI, de TASSIGNY și apoi ceilalți delegați.
La ora 00:10 a intrat în sală comandantul forțelor germane, feldmareșalul KEITEL, generalul de armată FIREDEBURG și generalul- colonel STUMPF, urmați de adjuncții lor.
Într-o liniște absolută, mareșalul JUKOV a spus: «Domnilor, acum va avea loc semnarea actului de capitulare necondiționată a forțelor germane».
La întrebarea pusă, KEITEL răspuns: «Da, sunt de acord cu textul capitulării».
Mareșalul JUKOV îl invită să se apropie de masa cea mare.
Actul purta semnătura marelui amiral DONITZ și a fost semnat în fața delegaților aliați de feldmareșalul KEITEL, în calitate de comandant suprem, de amiralul FRIEDEBURG din partea marinei și de generalul STUMPF din partea forțelor aeriene.
Protocolul a luat doar câteva minute.
La orele 00:45 ceremonialul a luat sfârșit.
Un exemplar din actul de capitulare a fost înmânat lui KEITEL, după care mareșalul JUKOV a declarat: „Delegația germană poate să plece”.
ARHIVELE STATULUI, București, Fond Casa Regală, Dosar 4/1945, f. 38-39.
* Așadar, AZI, mai ales AZI, la aproape 77 de ani de la EVENIMENT, liderii lumii să tragă învățăminte, căci în epoca sateliților, a „călătoriilor” în spațiul cosmic și tot așa – ce va mai fi – cel mai important lucru rămâne și va rămâne DREPTUL LA VIAȚĂ AL TUTUROR OAMENILOR, indiferent unde se află pe PLANETĂ.

Profesor,

ION PĂTRAȘCU
Slatina – Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.