Acasă Actualitate ANUNŢ – GAL Ținutul Verde

ANUNŢ – GAL Ținutul Verde

114

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 1/2021
Măsura M6/1B ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde
– varianta simplificată –

Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2021

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2021

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2021 în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021 pentru următoarele măsuri:

Măsura M6/1B ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
– Fermieri;
– Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
– Organizații neguvernamentale;
– UAT-uri;
– Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fonduri disponibile: 37.000 euro;
Suma maximă nerambursabilă: 37.000 de euro/proiect.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

Intensitatea sprijinului este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu intensitatea ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.

Atenţie!
Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2023
Termenul maxim de depunere a ultimei cereri de plată – 30.09.2023

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 15.03.2021 – 01.11.2021, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 01 noiembrie 2021 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 01 noiembrie 2021, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii M6/1B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibil pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare – Apeluri active).

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
Luni – Vineri, intervalul orar : 12:00 – 18:00
Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurii M6/1B lansată prin prezentul apel de selecţie.

Preşedinte GELCĂ MARIAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.