Acasă Interviu Interviu cu profesor Felicia Man, inspector şcolar general al ISJ Olt

Interviu cu profesor Felicia Man, inspector şcolar general al ISJ Olt

471

«Experiența acumulată în timp, ca om politic, pe de o parte, preocuparea pentru problemele societății, pe de altă parte, mă determină să cred că pot fi utilă și din altă perspectivă locuitorilor județului Olt»

Profesorul Felicia Man, inspector școlar general la ISJ Olt, și-a manifestat recent, în mod public, intenția de a candida la alegerile parlamentare din decembrie 2016.
Soacial-democrată convinsă, susținătoare a PSD și în vremea când existența acestui partid era destul de complicată, iar spectrul opoziției devenise certitudine, Felicia Man insistă și crede în nevoia prezenței femeii într-o pondere mult mai semnificiativă, în noua structură parlamentară ce va prinde contur la începutul anului viitor.
Despre motivație, proiecte, dar și, nici nu se putea altfel – școala Oltului de astăzi, în interviul care urmează…

– Felicia Man, parlamentar de Olt? Ce vă motivează să doriţi un loc în legislativul român?
– Ca președinte al organizației județene a femeilor social- democrate, am derulat o multitudine de proiecte menite să ajute comunitățile locale, care s-au bucurat de receptivitate și apreciere din partea celor cărora le erau destinate, dar și din partea presei locale sau județene. Unele dintre aceste proiecte, însă, pentru a fi dezvoltate și implementate la un nivel superior au nevoie de susținere legislativă. Experiența acumulată în timp, ca om politic, pe de o parte, preocuparea pentru problemele societății, pe de altă parte, mă determină să cred că pot fi utilă și din altă perspectivă locuitorilor județului Olt, contribuind la aplicarea unui cadru legislativ favorabil rezolvării multiplelor probleme economice și sociale ale acestora.

«O noua lege a educaţiei cred că ar fi necesară, având în vedere că aceasta a fost modificată şi completată în repetate rânduri (…)»

– Care ar fi primul proiect de lege pe care l-aţi propune în parlament?
– Având în vedere ca domeniul meu de expertiză este educaţia, aş încerca, alături de colegii mei, să realizăm o armonizare a legislaţiei cadru cu legislaţia subsecventă. O noua lege a educaţiei cred că ar fi necesară, având în vedere că aceasta a fost modificată şi completată în repetate rânduri, mai precis 23 de modificări, 12 legi şi 11 ordonanţe de urgenţă.

– Cum aţi fi reacţionat dacă un primar din Olt s-ar fi urcat pe masă, la deschiderea anului şcolar, aşa cum a făcut primarul Pandele din Voluntari?
– La prima vedere a unei fotografii care a circulat pe internet și a făcut deliciul presei, gestul este dezavuabil, însă, de cele mai multe ori situațiile imprevizibile cer soluții în consecință. Sigur, nu a fost cea mai inspirată alegere pentru primarul Pandele, dar ascultând și punctul lui de vedere, îi acordăm anumite circumstanțe atenuante. Fără îndoială că, dacă un primar din judeţul Olt s-ar fi aflat în această situaţie, ar fi fost reacție similară acesteia, însă eforturile făcute de un edil local pentru a sigura condiții cât mai bune unităților de învățământ din comunitatea care l-a ales, trebuie apreciate, cu atât mai mult cu cât plasează educația printre prioritățile sale.

«Am concluzionat că seminarul organizat la Slatina s-a dovedit a fi de un real folos tuturor femeilor social-democrate alese în funcţia de edil local sau consilier (…)»

– Recent, a avut loc un curs pentru pregătirea femeilor social-democrate din zona Olteniei, care au fost alese în administraţiile locale. Ce au deprins din aceste cursuri şi care au fost concluziile întâlnirii?
– Într-adevăr, la sfârşitul acestei săptămâni, oraşul nostru a fost gazda unui seminar pentru pregătirea femeilor social-democrate alese în funcţia de primar, viceprimar, consilier judeţean şi consilier local din judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Argeş, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman. Astfel, participantele la seminar au dobândit competenţe privitoare la cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei, cerinţă fundamentală în exercitarea mandatului, importanţa accesării fondurilor europene în dezvoltarea comunităţilor locale. Totodată, activitatea desfăşurată pe work-shop-uri a vizat şi aplicaţii privind elaborarea şi câştigarea proiectelor, precum şi abordarea unor atitudini responsabile în acord cu cerinţele cetăţenilor sau prioritizarea problemelor în agenda de lucru. Din feedback-ul favorabil primit, am concluzionat că seminarul organizat la Slatina s-a dovedit a fi de un real folos tuturor femeilor social-democrate alese în funcţia de edil local sau consilier, atât sub aspectul achiziţiilor teoretice, cât şi sub forma unui autentic transfer de bune practici. Aşa cum spunea şi doamna preşedintă a Organizaţiei Femeilor Social-Democrate, europarlamentarul Viorica Dăncilă, seminarul de la Slatina deschide seria întrunirilor de acest fel la nivel naţional, facilitând deopotrivă intercunoaşterea, consolidarea relaţiilor dintre femeile social- democrate, dar şi stabilirea de parteneriate între localităţile din aceeaşi regiune de dezvoltare economică.

– Klaus Iohannis – fost inspector şcolar general. Ce aşteptări are un inspector şcolar general de la preşedintele României?
– De la președintele României, fiecare cetățean al acestei țări are așteptările sale. Ca dascăl, de asemenea, și abia, în cele din urmă, ca inspector școlar general. Reunindu-le pe acestea din urmă, expectanțele mele sunt mai mari față de președintele în exercițiu al României, dată fiind formația sa profesională și sunt legate de recunoașterea rolului primordial pe care îl are educația în dezvoltarea unei societăți şi de recredibilizare a imaginii cadrului didactic. Totodată, așteptările mele se referă și la modernizarea școlii, atât din punct de vedere al infrastructurii, al dotării materiale, cât și a compatibilizării ofertei educaționale românești cu cerințele pieței muncii europene.

«Statutul elevului ajută cadrele didactice să nu mai săvârşească erori privind respectarea imaginii, a demnităţii şi a personalităţii elevilor»

– Elevii au un statut al lor. Telefoanele mobile sunt permise, profesorul poate fi tras la răspundere pentru notarea unei lucrări de control. Cât de corect este întocmit acesta în contextul respectării tuturor factorilor implicaţi?
– Statutul elevului, recent publicat în Monitorul Oficial al României, reglementează nu doar drepturile, ci şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, respectiv elevii. Apariţia unui astfel de regulament nu limitează şi nu lezează drepturile cadrelor didactice, ci focalizează atenţia asupra necesităţii unui învăţământ centrat pe elev. Pe de altă parte, statutul elevului ajută cadrele didactice să nu mai săvârşească erori privind respectarea imaginii, a demnităţii şi a personalităţii elevilor. Într-adevăr, potrivit Art. 9 din „Statutul elevului”, acesta are dreptul de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise atunci când consideră că nota primită nu este în concordanţă cu abordarea subiectului. În astfel de situaţii, dacă notarea a fost obiectivă, profesorul poate justifica punctajul acordat, demonstrâd elevului în ce au constat erorile săvârşite. Evident, dacă elevul a fost depunctat dintr-o greşeală materială sau umană, situaţia se poate remedia. În cazul în care elevul, părintele sau susţinătorul legal al acestuia solicită, verbal, justificarea rezultatului evaluării în termen de maximum 5 zile de la comunicare, iar argumentele prezentate de cadrul didactic nu se dovedesc satisfăcătoare, se poate face o solicitare scrisă către conducerea unităţii de învăţământ în vederea reevaluării lucrării. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă, iar nota acordată iniţial rămâne neschimbată. Contestaţia va fi, însă, acceptată în cazul în care diferenţele dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct. În acest fel, sperăm că notarea elevilor se va face cu mai multă atenţie şi cu mai multă responsabilitate, iar cazurile despre care am amintit mai sus nu vor mai face obiectul discuţiilor la nivelul unităţilor de învăţământ. Referitor la utilizarea telefonului în spaţiul şcolar, acesta se încadrează în capitolul „Interdicţii”, elevii neavând dreptul de a utiliza telefonul mobil în timpul orelor de curs decât cu acordul cadrului didactic, în procesul educativ, sau în situaţii de urgenţă. Ca atare, „Statutul elevului” legiferează atât drepturile, cât şi obligaţiile acestuia, fapt care va contribui semnificativ la derularea în condiţii optime a actului didactic şi asigurarea unei zone de confort fizic, psihic, intelectual pentru elevi şi cadre didactice.

– Ce pretenţii putem avea de la elevi, dacă profesorii obţin medii ruşinoase?
– Întotdeauna concursurile susținute de cadrele didactice au suscitat un interes crescut din partea presei. Pe de o parte, pregătirea deficitară sau insuficientă a unor cadre didactice a condus la obținerea unor rezultate cu care nu ne mândrim, însă, pe de altă parte, în ultimii ani, constatăm cu satisfacție că procentul de promovabilitate la aceste concursuri a crescut semnificativ. Edificatoare în acest sens sunt rezultatele obținute la concursul de titularizare în anul școlar care s-a încheiat – 73,45 %, comparativ cu 67,26%, obținut în anul școlar anterior, sau la examenul național pentru definitivarea în învățământ: 43% – în anul 2015, față de 61% în anul 2016. Fac precizarea că în unitățile de învățământ din județul Olt, în ultimii ani, sunt angajate exclusiv cadre didactice care au obținut minim nota 5 la examenele pentru ocuparea posturilor didactice.

«Partidul Social Democrat a susținut întotdeauna necesitatea ocupării, prin concurs, a funcțiilor de conducere, îndrumare și control din domeniul educației (…)»

– PSD se opune concursului pentru directorii de şcoli, Ministerul Educaţiei merge înainte cu acest proiect. Atitudinea PSD este justificabilă?
– Se cuvine să fac o precizare la întrebarea dumneavoastră: Partidul Social Democrat a susținut întotdeauna necesitatea ocupării prin concurs a funcțiilor de conducere, îndrumare și control din domeniul educației, în scopul depolitizării sistemului și pentru a asigura un management eficient, riguros, de calitate al unităților de învățământ. Considerăm, însă, că momentul organizării acestui concurs nu este tocmai potrivit, la mai puțin de o lună de la debutul anului școlar, când directorii unităților școlare sunt angrenați în activitățile specifice planificării, organizării și derulării procesului instructiv-educativ pe durata întregului an școlar. Pe de altă parte, accesarea fondurilor europene prin proiecte educaționale coincide cu perioada derulării concursului pentru directori, fapt care se va repercuta negativ asupra obținerii de finanțări nerambursabile și, implicit, asupra tuturor proiectelor de dezvoltare instituțională inițiate. În pofida acestor puncte de vedere personale, împărtășite însă de majoritatea cadrelor didactice, ne ocupăm cu responsabilitate de organizarea acestui concurs, acordându-le tot sprijinul nostru și consiliere de specialitate, echidistant, tuturor candidaților.

– Care este situaţia şcolilor oltene, din punctul de vedere al autorizaţiilor necesare: de la DSP, de la ISU?
– La nivelul judeţului Olt, pentru anul şcolar 2016/2017 aproximativ 80% din unităţile şcolare au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare, faţă de 72,63% anul trecut. Din totalul de 496 clădiri cu destinaţia învăţământ din judeţul Olt, un număr de 418 clădiri nu necesită autorizaţie de la ISU (84,27%), 23 de clădiri au autorizaţie, iar pentru 55 de cladiri este necesară autorizaţie de la ISU şi au fost demarate procedurile. Există o preocupare permanentă, atât a directorilor de şcoli, cât şi a primarilor, legată de respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi a celor referitoare la siguranţa la incendiu în toate unităţile de învăţământ.

«Am convingerea că școala olteană poate pune în valoare calitățile elevilor, îi poate face încrezători în forțele lor de a schimba ceva pentru o viață mai bună»

– La început de an şcolar, ce mesaj aveţi pentru părinţi, dascăli şi elevi?
– Debutul anului școlar este pragul unui nou început, un moment festiv, ocazia de a rememora emoția din prima zi de școală din viața fiecăruia dintre noi. Începem cursurile acestui an școlar cu speranța că toate realizările și eforturile noastre vor da roade și cu certitudinea că elevii noştri vor beneficia de educație de calitate, pentru a urca încă o treaptă în drumul lor spre cunoaștere. Am convingerea că școala olteană poate pune în valoare calitățile elevilor, îi poate face încrezători în forțele lor de a schimba ceva pentru o viață mai bună. Îi invit, așadar, să lase să zboare fluturii verii și să înveţe de la dascălii lor pentru a creşte înțelepți și frumoși! Cadrele didactice, care au o meserie grea, dar frumoasă, au responsabilitatea de a lumina mintea și de a sensibiliza sufletele copiilor minunaţi cu care îşi împart zilnic existenţa. Le adresz rugămintea de a le zâmbi, de a-i înțelege, de a-i ocroti, de a le da și șansă la succes! Pe părinți îi invit să se implice în educația copiilor lor, să le călăuzească paşii, să le fie alături şi să fie parteneri reali ai școlii! Numai în acest fel, împreună, putem avea garanţia succesului şcolar!

Articolul precedentFlorin Iordache, prim-ministru după alegeri
Articolul următorUn proiect: Gabriel Dima Buliteanu – deputat de Olt!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here