Acasă Actualitate ITM Olt: Campanie națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici...

ITM Olt: Campanie națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii

30

ITM Olt: Campania națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii se va desfășura în perioada 01 – 29.02.2024.
Încheierea unui contract colectiv de muncă aduce avantaje ambelor părți, salariați și angajatori deopotrivă. Salariații pot beneficia de locuri de muncă și venituri mai stabile, condiții de muncă mai bune, aplicarea principiului egalității de șanse și tratament și protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale, participarea la procesele decizionale, concilierea vieții profesionale cu cea de familie, în timp ce angajatorii pot crea un climat de muncă favorabil performanței, productivitate, eficacitate, responsabilitate și loialitate a personalului sporite, soluționarea timpurie a litigiilor. Contractele și acordurilor colective negociate și înregistrate în condițiile legii au valoare juridică, iar clauzele acestora se aplică tuturor angajaților/lucrătorilor din unitate.

„În perioada 01 – 29.02.2024, la nivelul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă se desfășoară Campania Națională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii. Acțiunea are în vedere informarea angajaților/lucrătorilor și angajatorilor cu privire la obiectul negocierii colective, participarea și reprezentarea părților în negocierea colectivă, procedura de negociere și efectele contractelor colective de muncă, precum și principalele beneficii ale negocierii colective, întrucât încheierea contractului colectiv de muncă are ca scop promovarea unor relații de muncă echitabile care să asigure securitatea socială a salariaților, ceea ce poate să prevină și să limiteze conflictele de muncă. Contractul individual de muncă nu poate conține clauze sau prevederi inferioare drepturilor garantate prin lege și contractul colectiv de muncă incident angajatorului. În conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători și, potrivit dispozițiilor alin. (2) al aceluiași articol, inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali. Mai mult, legea dialogului social prevede ca, în cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptățită să participe la negocierea colectivă, conform prezentei legi, poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment. Negocierea colectivă are în vedere toate formele de negociere care au loc între angajator/organizația patronală, pe de o parte, și sindicat/organizația sindicală sau reprezentanții aleși ai angajaților/lucrătorilor, după caz, de cealaltă parte, și care urmăresc reglementarea relațiilor de muncă ori de serviciu dintre părți, stabilirea condițiilor de muncă, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun. ”Angajatorii cu mai puțin de 50 de salariați reprezintă un segment important pentru România. În Revisal, la acești agenți economici, sunt înregistrați 2.572.424 de salariați la nivel național, cele mai multe contracte individuale de muncă fiind în domeniile de activitate comerț, repararea autovehiculelor, urmate de construcții, industria prelucrătoare și transport și depozitare. Pentru o informare cât mai eficientă, inspectoratele teritoriale de muncă organizează întâlniri cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din toate domeniile de activitate, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale. De asemenea, acțiunile de informare și conștientizare se vor realiza și cu ocazia controalelor efectuate la angajatorii din întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de dispozițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. În contextul acestei Campanii Naționale de promovare a negocierii colective în intreprinderile mici și mijlocii, punem la dispoziția celor interesați, angajatori și salariați sau reprezentanți ai acestora, o informare cu privire la principalele prevederi legale cuprinse în Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, ce poate fi consultată accesând site-ul Inspecției Muncii.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.