Acasă Actualitate Comunicat de presă ISU Olt. Statistica incendiilor, la nivel județean

Comunicat de presă ISU Olt. Statistica incendiilor, la nivel județean

29

Statistica incendiilor din ultimii ani, la nivel județean, arată că în perioadele cu temperaturi scăzute majoritatea incendiilor, care se manifesta la gospodăriile populaţiei, au drept cauze instalaţiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau coşurile și burlanele de evacuare a fumului şi gazelor construite defectuos, neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile, necurăţate şi neverificate la timp.
Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârşi tragic, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante, vă reamintim principalele măsuri ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră și a bunurilor dumneavoastră:
Coș, burlan de fum defect sau necurățat
– verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii;
– coşurile de fum trebuie curăţate periodic pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;
– coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale planşeului sau acoperişului (grinzi, astereală de lemn şi altele asemenea);
Cenușă, jar și scântei de la sistemele de încălzire
– se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate;
– depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de un metru faţă de sobele metalice şi de 50 de cm la sobele din cărămidă sau teracotă;
– în faţa uşiţei de alimentare a sobei pardoseala combustibilă se protejează cu o tavă sau tablă metalică având dimensiunile de minim 70X50 cm;
– cenuşa rezultată de la mijloacele de încălzire se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
Sisteme de încălzire defecte
– asiguraţi izolarea termică a sistemelor de încălzit faţă de materialele combustibile din apropierea acestora;
– utilizaţi sistemele de încălzire respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului în ceea ce priveşte alimentarea cu combustibil;
– asiguraţi cel puţin odată pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece, controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire în vederea înlăturării defecţiunilor şi al asigurării funcţionării la parametrii normaţi;
Mijloace de încălzire improvizate
– asiguraţi izolarea termică a mijloacelor de încălzire faţă de materialele combustibile din apropierea acestora;
– este interzisă folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
– asiguraţi cel puţin odată pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece, controlul mijloacelor de încălzire în vederea înlăturării defecţiunilor şi al asigurării funcţionării Ia parametrii normaţi;
Mijloace de încălzire nesupravegheate
– sobele şi alte mijloace de încălzire trebuie supravegheate permanent pe timpul funcţionării;
– nu supraîncălziţi sobele sau alte mijloace de încălzire;
– nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi sau blocaţi în casă cu sobe sau alte mijloace de încălzire aflate în funcţiune;
Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil gazos, recomandăm respectarea următoarelor măsuri:
– montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
– verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
– folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
– suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.

Conform datelor centralizate de Centrul Operațional Județean, în primele șase luni ale anului 2023, 52 de incendii au avut cauza probabilă instalațiile electrice defecte sau improvizate și 19 incendii au izbucnit din cauza coșurilor de fum defecte sau neizolate corespunzător. De asemnea, în anul 2022, 127 de incendii s-au produs din cauza instalațiior electrice defecte sau improvizate și 53 de incendii au avut cauza probabilă coșurile sau burlanele de fum defecte sau neizolate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.