Acasă Actualitate 23 AUGUST 1944 – ADEVĂR

23 AUGUST 1944 – ADEVĂR

214
     Azi, putem spune cu siguranţă că istoria „comunismului” românesc mai ascunde multe secrete şi că o mare parte din problemele importante, în general, nu au fost cercetate sau au fost analizate doar în mod sperficial – cum ar fi – 23 August 1944 sau August 1968.
Pe de altă parte, este vizibil că „UNII” pretinşi – după 1989 – reuşesc să manipuleze şi chiar să falsifice realitatea spre a servi anumite opţiuni politice şi demitizând astfel multe „fronturi istorice” româneşti.
De pildă, 23 August 1944
Se cuvine să „distribuim” adevărul, întărind convingerea că va rămâne mereu un moment de referinţă penru istoria naţională, rugându-i pe cei care –l analizează să nu exagereze nici într-o direcţie, nici în alta.
Ce a fost 23 August 1944 – dincolo de SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ şi de evoluţia de la „eliberarea ţării de către sovietici – proclamată până la moartea lui STALIN – 1953 – şi tot aşa până în anii 1980, când s-a vorbit de revoluţia socială şi naţională „antifascistă şi antiiperialistă” – în lumina documetelor vremii.
Ei bine, la momentul H, la 23 August 1944, a vut loc O LOVITURĂ DE STAT, prin care a fost înlăturat de la putere progermanul ION ANTONESU. La această lovitură de stat – organizată de PARTIDELE ISTORICE din perioada interbelică şi REGE – au participat şi o parte a COMUNIŞTILOR, prin intermediul lui LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU care avea rude în anturajul monarhului.
DE CE O PARTE A COMUNŞTILOR, pentru că în anii 1944 P.C.R. avea două centre de putere:
– unul coordonat de MOSCOVA, sub conducerea ANEI PAUKER, venită în ţară cu Divizia „TUDOR VLADIMIRESCU”.
– al doilea centru de putere concentrat în jurul lui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, care s-au implicat în calitate de „naţionalişti” în actul de la 23 August.
Aşadar, aşa cum consemnează documentele vremii, putem afirma că – 23 August 1944 – prin intrarea României în războiul împotriva REICHULUI HITLERIST – a avut toate atributele unui act de deplină şi legitimă suveranitate naţională a întregului popor, căci, în acel moment înfrângerea fascismului devenise condiţia SINE QUA NON a PROGRESULUI.
23 August 1944 – evidenţiat în documentele vremii, luările de poziţie ale liderilor PARTIDELOR, măsurile şi acţiunile iniţiate intern şi extern la nivel guvernamental etc., demonstrează CONSENSUL NAŢIONAL ce făcuse posibilă constituirea BLOCULUI NAŢIONAL DEMOCRATIC al celor patru partide importante.
Şi acum, DOCUMENTELE edificatoare:
1. În noaptea de 23 spre 24 August – HITLER ordonă armatei germane din România „să reprime puciul, a captura pe rege şi comarila de la palat şi de a constitui un nou guvern în frunte cu un generaol filogerman, în caz că mareşalul ANTONESCU nu mai este de găsit”. Numai că pe 24 August grupul german de armate UCRAINA-SUD consemna în jurnalul de război: „Noul guvern român trebie luat în serios; nu trebuie să ne lăsăm pradă iluziei că ar fi vorba de o clică restrânsă de trădători; în spatelel lui se află ÎNTREGUL POPOR ROMÂN şi, mai ales, întregul corp de generali. Nici un general român nu este gata să continue lupta de partea germanilor”.
2. 903 / 31 august 1944
– RAPORT al generalului GHEORGHE MIHAIL, ŞEFUL statului major – 31 august 1944
„MAIESTATE,
Înalta hotărâre a MAIESTĂŢII VOASTRE DE LA 23 August 1944, care urmărea ruperea alianţei impuse şi nefaste cu GERMANIA şi alăturarea ţării la acţiunea NAŢIUNILOR UNITE comportă pe plan militar….
„Astăzi, sânt în situaţiunea fericită de putea raporta MAIESTĂŢII VOASTRE că prima fază a acţiunii militare şi anume – eliberarea teritoriului naţional de trupele germane şi împiedicarea acestora de a constiti un front defensiv în CARPAŢI, este un fapt în întregime realizat.

Cu aceeaşi credinţă în destinele neamului şi cu acelaşi total devotament pentru augustul ei comandant, armata aşteaptă cu nerăbdare ordinul MAIESTĂŢII VOASTRE pentru asaltul general şi decisiv care va duce la eliberarea ARDEALULUI de Nord.”
– Arhiva Ministerului Apărării Naţionale fond 332, dosar118, f1-3
3. 914/ 31 august 1944
Decret regal pentru repunerea în vigoare CONSTITUŢIEI 1923
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
MIHAI I
Am discutat şi decretăm:
Art I. Drepturile românilor sunt cele recunoscute de Constituţia de la 1866, cu modificările ce ulterior i-au aduse şi de CONSTITUŢIUNEA din 29 martie 1923.
MIHAI
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI – general C. SĂNĂTESCU
MINIŞTRI DE STAT – IULIU MANIU, CONSTANTIN I.C. BRĂTIANU, LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, CONSTANTIN TITEL PETRECU
MONITORUL OFICIAL an C XII, nr 202, f 6232
4. 912/ 1944 septembrie 6
CIRCULARA DATĂ DE CONSTANTIN I.C. BRĂTIANU, preşedintele PNL, către organizaţiile din ţară:
„Din ziua de 23 August, regimul dictatorial a încetat să mai existe.
Lupta României alături de aliaţii ei fireşti a început.
De aceea, mână în mână cu P.N.Ţ., cu cel COMUNIST şi cu cel SOCIAL DEMOCRAT, încadrat în BLOCUL NAŢIONAL, PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL continuă pe linia politicii sale naţionale susţinând guvernul ce are drept misiune reîntregiorea horarelor şi pregătirea păcii.
România Liberă, an II, nr. 25, p. 23
5. 913/ 1944 septembrie 7
MANIFESTUL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.
PATRIOŢI, CETĂŢENI
Partidul Comunist a luptat întotdeauna pentru interesele poporului român, pentru zdrobirea dictaturii fasciste şi izgonirea slugilor lui Hitler. Aşa s-a îndreptat F.U.M. şi BLOCUL NAŢIONAL DEMOCRAT.
TRĂIASCĂ ROMÂNIA LIBERĂ ŞI DEMOCRATĂ
C.C. al PCPR
„România Liberă” – an II, nr. 23, f. 1
6. 907/1944 septembrie 2
Declaraţii făcute presei de IULIU MANIU, preşedintele PNŢ:
„Până la 23 august 1944, România a mers pe drumuri greşite. Până la 23 august noi n-am fost stăpâni la noi acasă.
Actul de la 23 August 1944 ne deschide zări de speranţă şi lumină în viitor.
Ziua de 23 August este o zi de biruinţă şi un izvor de propăşire naţională.
HOTĂRÂREA SA (a regelui n.n.) a fost binecuvântată de DUMNEZEU; acţiunea areuşit.”
„România Liberă”, an II, nr. 19 f.2.
Asemenea ducumente sunt foarte numeroase.
Aşadar,
Se cuvine ca ISTORICII – măcar – să evidenţieze cu pregnanţă valoarea incontestabilă a actului de la 23 august 1944 în ansamblul benficiilor uriaşe, pe care ROMÂNIA le-a adus coaliției NAŢIUNILOR UNITE în războiul antihitlerist subliniind, cu forţă, pentru a înţelege, .. şi din interior şi din afară că, datorită acelui act, ŢARA NOASTRĂ a deţinut un loc de frunte în cadrul Coaliţiei Naţionilor Unite în „ISTORIA” celui de-al Doilea Război Mondial şi nu numai.

Profesor
ION PĂTRAŞCU
SLATINA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.