Acasă Actualitate Comunicat de presă

Comunicat de presă

106

 

Comunicat de presă

Comuna Icoana, Noiembrie 2021

 

Privind finalizarea proiectului
„ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO₂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII ȘCOALA ICOANA CORP B ÎN COMUNA ICOANA, JUDEȚUL OLT”

Tilul proiectului: ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO₂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII ȘCOALA ICOANA CORP B ÎN COMUNA ICOANA, JUDEȚUL OLT”.
Numele beneficiarului: U.A.T. Comuna Icoana

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului a constat în scăderea gazelor cu efect de seră (CO2) și a consumului anual de energie primară al școlii cu clasele I-VIII Icoana, ce va conduce la reducerea costurilor cu energia a primariei.

Obiectivele urmărite în realizarea proiectului au fost:
1. Reabilitarea termică a constructiei, respectiv termoizolarea pe fațade cu 10 cm de vată bazaltică de exterior, termoizolarea
planșeului cu 20 cm grosime vată bazaltică, precum și termoizolarea plăcii de sol cu polistiren extrudat de 2 cm grosime, astfel încât
să se producă o reducere a cosumurilor cu cca. 40% și respectiv scăderea gazelor cu efect de seră;
2. Asigurarea a min. 10% din consumurile de energie primară rezultate în urma reabilitării termice a construcției, prin prevederea de echipamente ce folosesc surse alternative – energii regenerabile (panouri fotovoltaice, centrală termică cu funcționare pe combustibil solid – lemne);
3. Schimbarea centralei termice cu ardere pe lemne, a ușilor exterioare de acces în clădire și a instalației electrice pentru alimentarea instalațiilor auxiliare, a corpurilor de iluminat cu led și a aparatelor racordate la prize bipolare;

 

  1. Procentul (%) din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) – 85,1%.

Valoarea totală a proiectului: 1.249.050,87 lei. Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 957.371,48 lei din care valoarea contribuției din FEDR 830.373,23 lei și valoarea contribuției din bugetul național: 126.988,25 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.12.2017 – 31.12.2021.
U.A.T. COMUNA ICOANA a reușit să finalizeze activitățile proiectului până la data de 30.09.2021.

Rezultatele proiectului sunt:

1. Consumuri de energie reduse cu cca. 40% și scăderea gazelor cu efect de seră;

  1. Min. 10% din consumurile de energie primară sunt asigurate din surse alternative – energii regenerabile (panouri fotovoltaice, centrală termica cu functionare pe combustibil solid – lemne);
  2. Centrală termică cu ardere pe lemne, uși exterioare de acces în cladire și instalația electrică sunt schimbate;
  3. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera: 0,819 tone CO2/an;
  4. Consumul anual de energie primară: 64906 kWh/an;
  5. Consumul anual de energie finală în cladirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): 3,6 tep;
  6. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 21,9 kWh/m2/an;
  7. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: 55215 kWh/an;
  8. Procentul (%) din total consumul de energie primară dupa implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) – 85,1%.

Codul Mysmis: 120931

UAT COMUNA ICOANA
Tel: 0249.483.021, Fax: 0249.483.021,
E-mail: primaria_icoana_olt@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.