Acasă Actualitate ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 1/2023. Măsura M7/6B – Sprijin...

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 1/2023. Măsura M7/6B – Sprijin pentru o nouă abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde

37

ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE. ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 1/2023. Măsura M7/6B – Sprijin pentru o nouă abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde – varianta simplificată –.

Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2023

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2023 în perioada 01.03.2023 – 30.06.2023 pentru măsura:

Măsura M7/6B – Sprijin pentru o nouă abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:

o Entităţi private/publice – Ex: ADI, primărie, ONG, şcoli, operatori privaţi (dar fără a obţine venit din aceste activităţi), stabilite prin fişa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanţare;

o GAL-ul pentru anumite operaţiuni de interes public pentru comunitate şi teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu şi-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat. În situaţia în care GAL-ul este beneficiarul proiectului, evaluarea acestora se va externaliza către o entitate independentă.

Oricare dintre entităţile de mai sus, dacă nu sunt acreditate ca furnizor de servicii, au obligaţia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale, înaintea depunerii Cererii de finanţare la GAL.

GAL (dacă nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale sau nu face dovada dreptului de folosinţă a locaţiei) nu poate să vină în parteneriat cu o entitate care deţine locaţia şi este şi acreditat ca şi furnizor de servicii sociale.

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M7/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M8/6B, M9/6B.

Fonduri disponibile pentru Măsura M7/6B: 184.790,16 euro (fonduri EURI); Suma maximă nerambursabilă: 92.395,08 euro/proiect (fonduri EURI).

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negenaratoare de venit și nu va depăși 92.395,08 euro (fonduri EURI).

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 92.395,08 euro (fonduri EURI).

Se aplică regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 01.03.2023 – 30.06.2023, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 30.06.2026 in intervalul orar 09:30 – 16:00.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30.06.2023, orele 16:00.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M7/6B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului si in procedura specifica elaborate de Asociația GAL Ținutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție și calendare lansare – Apeluri active; meniul: Informaţii utile – Proceduri de lucru).

Atenţie!

IMPORTANT: termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) va fi data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului – 30.09.2025).

Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:

Luni – Vineri, intervalul orar: 12:00 – 18:00;

Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax:0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociatiei GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str.Principală, nr.106, județul Argeș, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M7/6B lansată prin prezentul apel de selectie.

Preşedinte GELCĂ MARIAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.