Acasă Politic Senatorul Renică Diaconescu. O reparaţie morală!

Senatorul Renică Diaconescu. O reparaţie morală!

389
DISTRIBUIȚI

Senatorul Renică Diaconescu este cosemnatar al unui proiect de lege ce vrea clarificarea unor articole ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, care stabilesc unele drepturi ale elevilor învăţământului obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat.

„Forma actuală a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 stabileşte dreptul elevilor din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat de a beneficia de un tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi, de asemenea, tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice (art. 84 alin (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011).
Cu privire la conţinutul alin (1) se constată că prevederea actuală creează o situaţie de inechitate prin raportare la dreptul conferit studenţilor la forme de învăţământ cu frecvenţă, în vârstă de până la 26 ani care beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun (art. 205 alin (2) din Legea nr. 1/2011). De asemenea interpretarea restrictivă a art. 84 alin (1) «tarif redus cu 50%» , aduce o îngrădire principiilor autonomiei locale, limitând dreptul autorităţilor administrative locale de a stabili în baza unor regulamente locale şi în funcţie de posibilităţile bugetului local, facilităţi suplimentare faţă de minimul de 50% prevăzut în prezenta propunere legislativă. Faţă de cele prezentate a fost elaborată propunerea legislativă alăturată a cărei adoptare va contribui la desfăşurarea în condiţii optime a învăţămantului preuniversitar.”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Iniţiatorii îşi doresc modificarea Alineatului (I) şi alineatului (4) ale articolului 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
„Art. 84. – (1) Elevii din învătământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here