Acasă Actualitate Marius Iancu, semnatar pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor...

Marius Iancu, semnatar pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

17

Deputatul Marius Iancu se numără printre semnatarii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Prin iniţiativa legislativă semnatarii doresc să faciliteze realizarea cu celeritate a proiectelor investiționale aflate într-un stadiu avansat de executare, cu efectul dorit al creșterii capacității de producție, ca prim pas în intensificarea ritmului de realizare a investițiilor în sectorul energetic.

Art. I – Legea nr.158/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale protejate, a florei şi a faunei sălbatice, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 56^, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^) care va avea următorul conţinut: „(4^) – Prin excepţie de la prevederile alin. (3), modificarea limitelor ariilor naturale protejate este posibilă, prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau Decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind in curs de execuţie sau demarate anterior acestei date, în temeiul legislaţiei în vigoare. Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajare hidroenergetice, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, staţiilor şi liniilor de evacuare putere aferente acestora să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate şi limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lăţime 100 metri, pe toată lungimea de grăniţuire. Art. II – Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se modifica după cum urmează: 1. La articolul 5 alin. (1) se modifîca şi va avea următorul conţinut: „(1) – Prevederile prezentei legi nu se aplică proiectelor sau părţilor proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea şi securitatea naţională ori reacţia la situaţii de urgenţă si nici capacitatilor de producere sau transport a energiei electrice existente aflate in arii protejate, asupra carora se efectuează lucrări de mentenanta, retehnologizare sau modernizare a acestora.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.