Acasă Eveniment Activitățile desfășurate în primele 10 luni ale anului 2023 de către S.I.C.E...

Activitățile desfășurate în primele 10 luni ale anului 2023 de către S.I.C.E și B.A.E.S.P

44

Astăzi, 12 decembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a organizat o conferință de presă în cadrul căreia inspectorul șef al IPJ, comisarul șef Ionuț Ilinca, șeful B.A.E.S.P, comisarul șef Emilian Avram, șeful S.I.C.E, comisarul șef Dan Nicu, șeful Serviciului Cabinet, comisarul Ștefan Mutu, și cei doi purtători de cuvânt, agent principal Claudiu Șerban și subinspector Cosmin Lupu, au prezentat activitățile desfășurate în primele 10 luni ale anului 2023.
Polițiștii S.I.C.E au desfășurat 139 de acțiuni pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor economico-financiare. În cadrul acțiunilor desfășurate, au fost aplicate 409 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 1.300.000 de lei. 309 infractiuni economico-financiare au fost sezisate, comparativ cu 276 în aceeași perioadă a anului trecut. 471 de dosare penale au fost soluționate în comparație cu primele 10 luni ale anului 2022, când au fost soluționate 354 de dosare penale. Conform şefului S.I.C.E, Comisar-șef Dan Nicu, domeniile în care se practică cea mai mare evaziune fiscălă la nivelul județului Olt, sunt construcţiile, agricultura şi balastierele. Valoarea prejudiciului recuperat conform art. 10 din Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în perioada de referință, este de 386.000 de lei. Prejudiciul recuperat în numerar și în cont bancar este de 5.940.900 de lei. Valoarea altor măsuri asiguratorii aplicate (sechestre, popriri) a fost de 4.326.000 RON.

„În primele 10 luni ale anului 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat și desfășurat 139 de acțiuni pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor economico-financiare. În cadrul activităților desfășurate, pentru neregulile constatate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au aplicat 409 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 1.300.000 de lei. În perioada analizată, au fost sesizate 309 infractiuni economico-financiare (cu 33 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut), dintre care 3 au fost pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 21 au fost pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, 23 au fost infracțiuni de corupție, iar 262 alte genuri de infracțiuni. Valoarea prejudiciului recuperat conform art. 10 din Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în perioada de referință, este de 386.000 de lei. Prejudiciul recuperat în numerar și în cont bancar este de 5.940.900 de lei.
Valoarea altor măsuri asiguratorii aplicate (sechestre, popriri) a fost de 4.326.000 RON.
În perioada supusă analizei, au fost soluționate 471 de dosare penale în comparație cu primele 10 luni ale anului 2022, când au fost soluționate 354 de dosare penale”
, au transmis reprezentanții IPJ Olt, în cadrul conferinței de presă.

La data de 25 septembrie 2023, Poliţia Română a desfășurat acţiunea naţională „PIROTEHNIC”, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Scopul activităților desfășurate este de a creşte siguranţa cetăţeanului prin activităţile de prevenire, identificare şi combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2023/2024.
Au fost efectuate 52 de acțiuni și controale de la începutul perioadei și până în prezent, iar acțiunile se vor desfășura în perioada 25 septembrie 2023 – 5 ianuarie 2024. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale și au fost constatate 5 infracțiuni, 300 de kilograme de articole pirotehnice în valoare de aproximativ 33.000 de lei, fiind reținute.

„Poliţia Română a demarat, la data de 25 septembrie 2023, acţiunea naţională „PIROTEHNIC”, fiind continuate, și în acest an, activitățile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice. Activităţile, desfășurate sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au scopul de a creşte siguranţa cetăţeanului prin activităţile de prevenire, identificare şi combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2023/2024.
Planul de acțiune se derulează în perioada 25 septembrie 2023 – 5 ianuarie 2024, iar de la începutul perioadei și până în prezent, în cadrul planului, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost efectuate 52 de acțiuni și controale. În urma acestor activități, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale și au fost constatate 5 infracțiuni, fiind indisponibilizate 300 de kilograme de articole pirotehnice în valoare de aproximativ 33.000 de lei.
De asemenea, au fost restrase 2 autorizatii pentru neîndeplinirea condițiilor legale de acordare și prelungire a acestora.
Totodată precizăm faptul că până în prezent nu au fost înregistrate răniri cauzate de folosirea necorespunzătoare sau ilegală a articolelor pirotehnice.
Conform normelor legislative susmeționate articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:
1. Articole pirotehnice de divertisment, care la rândul lor, se subclasifică în următoarele categorii:
a) Categoria F1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință;
b) Categoria F2 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spații restrânse și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
c) Categoria F3 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă risc mediu destinate utilizării în exterior în spații deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
d) Categoria F4 – articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de “ articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane.
2. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:
a) Categoria T1 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
b) Categoria T2 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni;

3. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:
a) Categoria P1 – articole pirotehnice, altele decât articole pirotehnice de divertisment și articole de scenă, care prezintă un risc scăzut;
b) Categoria P2 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment și articole pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.
Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripționate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.
Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declalarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege. Din motive de ordine, securitate, siguranță publică și pentru protecția mediului se interzice deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2,3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 și P1 pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta peste 16 ani. Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.
În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de divertisment foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: steluțe; lumânari scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliți).
SE INTERZICE folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiții:
a) Între orele 24.00 – 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;
b) La o distanța mai mica de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;
c) La o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
d) La o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
f) Pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;
g) La o distanță mai mică de 500 m de păduri.
Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4 este permisă numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean sau după caz, al municipiului București și avizul inspectoratului județean de poliție, respective al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe a cărui rază se execute jocurile respective.
Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept;
b) Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele care nu au împlinit varsta de 18 ani;
c) Comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate de către pirotehnicieni
Contravențiile sunt prevăzute de art.38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.
Pentru tulburarea ordinii și liniștii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat, a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr.61 din 1991 republicată.
Facem precizarea că articolele pirotehnice din categoria P1, se pot utiliza doar în scopurile menționate de producătorul acestora, utilizarea necorespunzătoare fiind sancționată conform prevederilor art. 25 și art. 26 din Legea 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convețuire social, a ordinii și liniștii publice, cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.