Acasă Actualitate COMUNICAT DE PRESA

COMUNICAT DE PRESA

296

Nr. 410/28.11.2017
ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI comunica finalizarea implementarii proiectului „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal”, cod SMIS: 114155, conform Contractului de finantare nr. POCU/137/5/1/114155, inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, DGPECU cu nr. 56034 din data de 18.09.2017.
Scopul proiectului l-a constituit elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Caracal, iar parteneriatul public – privat – societate civila a propus solutii de finantare pentru satisfacerea nevoilor locale intr-o abordare noua „de jos in sus” care a urmarit incluziunea sociala a persoanelor/ grupurilor/ comunitatilor vulnerabile printr-o abordare participativa, campanii de constientizare si actiuni specifice pentru cresterea responsabilitatii sociale, promovarea incluziunii active si combaterea tuturor formelor de discriminare, segregare si promovarea egalitatii de sanse.
In cadrul listei de interventii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a comunitatilor marginalizate din zona Carpati – Fanarie se regasesc masuri de infrastructura de tip „hard” ce vizeaza fonduri din Programul Operational Regional si masuri de servicii complementare de tip „soft” cu finantare din Programul Operational Capital Uman, 2014 – 2020.
Actiuni propuse in cadrul dosarului de candidatura ce se va depune la AM POCU cu data limita 4.12.2017, sunt de natura sa contribuie atat la nivel local, cat si regional, prin masuri integrate la imbunatatirea calitatii vietii populatiei marginalizate din perspectiva locuirii, ocuparii si capitalului uman: constructia si modernizarea de cladiri publice in centre multifunctionale pentru a oferi servicii integrate medico – sociale si educationale populatiei marginalizate, infrastructura rutiera in strazile periferice cu scopul desegregarii comunitatii marginalizate, masuri de ocupare si de mentinere a locurilor de munca (calificare si formare profesionala, subventii acordat anajatorilor, stagii de ucenicie, intreprinderi de economie sociala, s.a.), campanii de informare si masuri de sustinere pentru reducerea abandonului scolar, a infractionalitatii si violentei domestice, s.a.
Proiectul s-a desfasurat in perioada 15.09.2017 – 04.12.2017 si are o valoare eligibila de 227.240 lei, 100% finantare nerambursabila prin POCU, 2014-2020, OIRPOSDRU Regiunea Sud – Vest Oltenia, axa prioritara 5 „Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii”, obiectivul tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”, prioritatea de investitii 9.vi „Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.1 al programului „Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”.
Date de contact:
Persoana de contact: Balsanu Constantina, Manager de Proiect
Tel/fax/email: Tlf. 0786 038 835, E-mail: gal.inimaromanatiului@gmail.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
___________________________________
Proiect co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020, Contract de Finantare nr. POCU/137/5/1/114155
„Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.