Acasă Actualitate ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE – Măsura M6/1B

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE – Măsura M6/1B

47

Anexa nr. 2 la Decizia CD nr.111../05.05.2022

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE

nr. 1/2022

Măsura M6/1B ‐Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative

în teritoriul GAL Ținutul Verde

– varianta simplificată–

Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2022

Asociatia GAL Tinutul Verde,finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”,anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2022 în perioada 30.05.2022 – 30.08.2022 pentru măsura:

Măsura M6/1B ‐Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:

PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos șicel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

    • Fermieri;
    • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
    • Organizații neguvernamentale;
    • UAT-uri;
    • Unități școlare, sanitare, de agreement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M6/1B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B.

Fonduri disponibile:37.000 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru un proiect:37.000 euro/proiect.

Vor fi finantate proiecte cu valoarea între 5.000 – 37.000 euro.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate curata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 30.05.2022 – 30.08.2022, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 30.08.2022 in intervalul orar 09:30 – 16:00.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30.08.2022, orele 16:00.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M6/1B sunt cuprinseînGhidul Solicitantului si in procedura specifica elaborate de Asociația GAL Ținutul Verde,disponibil pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro(meniul:Apeluri de selecție și calendare lansare-Apeluri active).

Atenţie!

IMPORTANT: termenul de finalizare a proiectelor (inclusive efectuarea ultimei plăți) va fi data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului – 30.09.2025).

Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:

Luni – Vineri, intervalul orar: 12:00 – 18:00;

Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732Fax:0374 093104; e-mail:galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociatiei GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str.Principală, nr.106, județul Argeș, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M6/1B lansată prin prezentul apel de slectie.

Preşedinte
GELCĂ MARIAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.