Acasă Administrație Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul...

Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

71

Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

Informaţii generale privind autoritatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Local al Municipiului Slatina/ Primăria municipiului Slatina;

Cod Fiscal: 4394811

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 1, Slatina, Olt

Număr de telefon:0249/439.377; Fax: 0249/439.336;

e-mail: office@primariaslatina.ro; site: www.primariaslatina.ro, persoană contact: Inspector de specialitate Alin Romeo Angel RADU.

Consiliul Local al municipiului Slatina/ Primăria municipiului Slatina face cunoscut Programul  anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile:  cultură, sport, educație, culte, social, mediu, etc. – pentru anul 2023 în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 1.000.000 lei.

Anunț de participare

Primăria municipiului Slatina, strada M. Kogălniceanu nr.1, Slatina, judeţul Olt, telefon 0249.439.377, fax 0249.439.336, e-mail: office@primariaslatina.ro, persoană contact: Alin Romeo Angel RADU.

Municipiului Slatina, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învățământ, sănătate, mediu.

  1.  Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învățământ, sănătate, mediu, pe anul 2023 este prevăzută de art.6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: bugetul local, 1.000.000 lei. Defalcarea sumelor se va face în funcție de solicitările depuse.
  3. Durata proiectelor: anul calendaristic 2023.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 12.04.2023,  ora 14:00
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei municipiului Slatina, strada M. Kogălniceanu nr. 1, judeţul Olt.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada: 19.04.2023 – 04.05.2023.
  7. Anexele necesare pentru completarea ofertei privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, le regăsiți accesând următorul link: http://www.primariaslatina.ro/images/documente/finantari_nerambursabile/anexe.zip

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.