Acasă Actualitate ANUNŢ

ANUNŢ

23

Liceul Teoretic „Petre Pandrea” cu sediul în orașul Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, jud. Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale vacante, conform H.G.R. nr.286/23.03.2011:
1 (unu) secretar șef, gradul I, studii superioare
1 (unu) laborant , debutant, studii superioare
Concursul se va desfășura astfel:
28.04.2021, ora 16:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
12.05.2021, ora 09.00 – proba scrisă;
14.05.2021, ora 09.00 – proba practică
14.05.2021, ora 12.00 – interviu
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
1) Secretar șef, gradul I, studii superioare:
o studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
o cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
o cunoștințe privind încadrarea personalului;
o cunoștințe privind întocmirea și încadrarea corespondenței oficiale;
o noțiuni de comunicare în relațiile publice;
o vechime în specialitate (domeniile: resurse umane, asistent manager, administrație publică, secretariat) : minim 5 ani.

2) Laborant , debutant, studii superioare:
o studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile tehnic, științe sau să dovedească cu foaia matricolă studierea unor discipline din domeniul tehnic sau științe;
o cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet, platforma G-Suite for education;
o vechime în specialitate studiilor: 0 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea”, strada Nicolae Bălcescu, nr.25, oraș Balș, jud. Olt.
Potenţialii candidaţi pot obţine informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs, respectiv doamna Pîrlea Anca, informatician, la numărul de telefon +40745115333, de luni până vineri, între orele 0900-1600.

REPREZENTANT LEGAL:

DIRECTOR,
MARIAN-VIOREL ANGHEL

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here