Acasă Actualitate ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!

98
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BREBENI cu sediul administrativ în BREBENI, cod postal 237055, Str. Principala, nr.228, judetul OLT, cod fiscal 4716763, telefon 0249/419.008, fax: 0249/419.038, e-mail: primaria_brebeni@yahoo.com
 2. Informaţii generale privind obiectul vanzarii: un teren inscris in domeniul privat al comunei Brebeni, situat pe str. Cismelei, nr. 25, T88/1, P1/2 si P1/3, in suprafata de 1763 mp.
Vanzarea se face conform art.363-364 din O.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.39/30.10.2020
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achizitii Publice
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primăriei Comunei Brebeni, Str. Principala, nr. 228, județul OLT, luni – vineri, in intervalul orar:09-13.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 50 lei/exemplar, ce se achită la caserie.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 30.12.2020, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.01.2021, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brebeni, judetul OLT, Str. Principala, nr. 228, parter, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 14.01.2021, ora 12.00, Primăria Comunei Brebeni,Str. Principala, nr. 228, judetul Olt.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului OLT: Slatina, Str. Mânăstirii, Nr. 2, Jud.Olt, Cod. 230038, tel: 0249 414989, 0249.43.56.38, fax: 0249 43.73.70, e- mail – corespondenta-olt@just.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here