Acasă Actualitate Cu Ion (Marian) Doldurea, Caracal – oraş european

Cu Ion (Marian) Doldurea, Caracal – oraş european

952

I. Infrastructura urbană
1. Infrastructură apă şi canal
Accelerez implementarea programului de reabilitare infrastructură de apă şi canal, prin extinderea reţelei de apă potabilă şi de canalizare. Nu putem vorbi de un oraş european în condiţiile în care sute de locuitori ai Caracalului încă nu beneficiază de condiţii elementare de confort, precum apa potabilă şi canalizarea.
Deşi în ultimii 4 ani s-au făcut paşi importanţi în acestă direcţie, am în vedere ca peste 4 ani în Caracal să nu mai existe străzi fără canalizare.

2. Infrastructură rutieră
Susţin investiţia în modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale: În 4 ani, doresc să vedem cu toţii un Caracal fără gropi, fără drumuri cu pământ şi balast!

3. Locuri de parcare
Odată cu modernizarea infrastructurii rutiere am în vedere spaţii de parcare adecvate.
Estimez că în patru ani vom avea în Caracal cel puţin 1000 de locuri de parcare în plus. Acestea vor fi create pentru a deservi direct locuitorii Caracalului în toate cartierele oraşului, precum şi spaţii de parcare la intrarea în oraş.

4. Sistem de Siguranţă Publică
Implementez cu prioritate în tot oraşul sistemul de supraveghere stradală prin amplasarea de camere video în toate punctele de interes public şi în pieţe pentru creşterea siguranţei cetăţenilor.
Caracalenii trebuie să se simtă în siguranţă în oraşul nostru. Cu prioritate trebuie să amplasăm camere de luat vederi în toate zonele oraşului, să descurajăm orice comportament deviant.

5. Program de reabilitare termică a anvelopei
Blocurile de apartamente sunt construite până în anul 1990 şi au proprietăţi termice scăzute. Cum nu avem reţea locală de termoficare, pierderile de căldură le suportă exclusiv cetăţeanul prin facturi mai mari la gaze şi electricitate.
Altfel spus, susţin anveloparea blocurilor pentru creşterea eficienţei energetice.

6. Spaţii locative. Locuinţe tip ANL pentru tineri
Continui programul de construire a locuinţelor pentru tineri.
Îmi doresc o întinerire a populaţiei. Caracalul are potenţial de dezvoltare economică, sunt întreprinzători care doresc să se stabilească în Caracal, cererea de forţă de muncă este în creştere; trebuie să asigurăm confort cetăţenilor, tinerilor care doresc să rămână în oraş.

II. Educaţia – investiţia în viitor!
1. Reabilitare unităţi de învăţământ
Susţin un amplu program de reabilitare a grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din Caracal precum şi dotarea acestora cu mobilier modern şi echipament de ultimă generaţie. Îmi doresc pentru copiii oraşului nostru unităţi de învăţământ primitoare, pline de culoare, în care aceştia să simtă dragostea şi protecţia comunităţii, alături de cea a părinţilor lor.

2. Educaţie complementară
Susţin crearea de centre publice tip after school pentru a veni în sprijinul părinţilor care lucrează şi pentru a creşte calitatea pregătirii copiilor.

3. Activităţi extraşcolare
Propun înfiinţarea ”Clubului de Ştiinţe Aplicate” în care copiii să îşi dezvolte în mod real competenţe multiple, să descopere provocările prezentului dar şi ale viitorului şi unde să aibă posibilitatea să găsească răspunsuri utile la întrebările momentului.

III. Sănătatea şi asistenţa socială: Respectul pentru viaţă!
Investiţia în sănătate şi grija pentru semenii aflaţi la nevoie trebuie să fie, pentru orice administraţie de secol XXI, o prioritate. Vorbim de respectul faţă de viaţă, faţă de om şi, nu în ultimul rând, faţă de generaţiile care au făcut şi fac posibilă prezenţa Caracalului pe harta mare a României.

1. Reabilitarea infrastructurii medicale
Doresc continuarea tututor proiectelor de reabilitare a clădirii spitalului Caracal, modernizarea secţiilor prin achiziţia de aparatură medicală de ultimă generaţie. Doresc reclasificarea spitalului în funcţie de competenţă din gradul IV în gradul III.

2. Atragerea de personal medical calificat
Administraţia oraşului, sub conducerea mea, va pune la dispoziţia medicilor, care din motive locative nu vin în Caracal, locuinţe în sistem de închiriere. Doresc ca peste 4 ani să nu mai vorbim de deficit de personal medical în Spitalul din Caracal.

3. O nouă faţă pentru Centrul de zi pentru vârstnici
Regândesc funcţionarea Centrului de zi pentru vârstnici. Bătrânii trebuie respectaţi, sprijiniţi şi încurajaţi să se simtă demni în raport cu vârsta şi istoria lor de viaţă în comunitatea noastră. Doresc un Centru de zi pentru vârstnici primitor, care să asigure nu doar hrană şi adăpost, ci şi un mediu de socializare şi de suport medical la nevoie, prin organizarea unui punct de prim ajutor în cadrul acestuia.

4. Promovarea voluntariatului social
Susţin transformarea staţiilor de termoficare dezafectate în centre de voluntariat, spaţii de socializare şi agrement etc.

IV. Relaţia cu Mediul economic: Dezvoltare durabilă
Profilul economic al municipiul Caracal se structurează în jurul activităţilor cu caracter industrial, comerţului şi serviciilor.

1. Parteneriat pubic-privat
Susţin un real parteneriat cu mediul de afaceri, acesta fiind motorul dezvoltării oraşului şi, implicit, a creşterii nivelului de trai al cetăţenilor săi. Vom organiza întâlniri periodice pentru a identifica eventuale sincope în relaţia Primărie-firme.
Încurajez participarea în parteneriat public privat, alături de administraţia publică locală, la proiecte de interes local, prin construirea unui Incubator de Afaceri pentru pregătirea trecerii antreprenorilor şi industriaşilor caracaleni către Pactul Verde European prin Fondul European de Tranziţie.

2. Digitalizarea serviciilor administraţiei publice
Doresc o evaluare a procedurilor administraţiei locale, a sistemului de taxe şi impozite pentru eliminarea deficienţelor şi transparentizarea activităţii administraţiei publice în relaţia cu cetăţeanul şi operatorul economic. Totodată încurajez digitalizarea serviciilor pentru a debirocratiza şi eficientiza relaţia cu persoanele fizice şi juridice.

V. Viaţă socio-culturală şi sportivă: Caracal – centru cultural regional!
Caracalul are posibilitatea de a se poziţiona ca un centru cultural regional. Trebuie doar să înţeleagem cu toţii necesitatea investiţiei în cultură. Patrimoniul construit reprezintă capitalul comercial al oraşului, un important element de identitate.

1. Patrimoniul cultural
Voi realiza un inventar al clădirilor istorice şi de patimoniu şi voi susţine finanţarea programelor de restaurare a clădirilor istorice. Doresc introducerea lor în circuitul cultural şi turistic ca prim pas pentru poziţionarea Municipiului Caracal pe harta obiectivelor turistice din România.

2. Spaţii de agrement
O problemă a comunităţii este absenţa spaţiilor de agrement. Locuitorii Caracalului, tinerii, copiii nu trebuie să plece în Craiova sau în alte oraşe pentru a se bucura de ceea ce o urbe modernă le oferă. În acest sens am în vedere crearea de spaţii de agrement pentru locuitorii Caracalului care să includă locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, platformă pentru role şi skateboard.

3. Centru Acvatic şi Spa
Construirea unui bazin de înot semi-olimpic şi centru SPA este o oportunitate pentru dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a copiilor noştri, dar şi o modalitate de petrecere a timpului liber, în perioada iernii, pentru toţi caracalenii.
4. Revitalizarea culturală a Teatrului de Vară prin programe artistice şi culturale destinate tinerilor din municipiul nostru.

VI. Eficienţa energetică şi protecţia mediului: Caracal – oraş ECO!
Protecţia mediului înconjurător, grija faţă de resurse înseamnă, pentru fiecare dintre noi, o viaţă sănătoasă, în echilibru cu natura şi semenii.
Sunt convins că oraşul Caracal poate deveni un exemplu de “Se poate” pentru alte localităţi urbane din sudul ţării, în privinţa promovării unor proiecte care să genereze un mediu curat pentru locuitorii săi.
În acest sens, îmi propun:
1.Refacerea zonelor verzi ale oraşului prin repunerea în circuitul urban a terenurilor degradate sau neutilizate. Amplasăm mobilier urban şi organizăm insule de relaxare pentru locuitorii din zonele respective.
2. Reabilitarea şi modernizarea Parcului central al oraşului, simbol al Caracalului.
3. Reamenajarea zonei lacului din Parcul Central.
4. Identificarea terenurilor pe care se pot amplasa parcuri fotovoltaice pentru producerea de energie regenerabilă. Gândesc alimentarea iluminatului public precum şi a clădirilor publice din aceste surse, pentru reducerea costurilor şi protejarea resurselor natural.
5. Amenajarea de piste pentru biciclişti.
6. Crearea la periferia oraşului a unui adăpost modern pentru câinii fără stăpâni.
7. Continuarea implementării proiectului judeţean privind managementul integrat al deşeurilor.
8. „CENTURA VERDE A CARACALULUI” prin plantarea unei perdele forestiere în jurul oraşului nostru, pentru creşterea calităţii aerului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here