Acasă Politic Paul Stănescu, semnatar al unui proiect de lege

Paul Stănescu, semnatar al unui proiect de lege

196

Senatorul Paul Stănescu se numără printre semnatarii proiectului de lege intitulat: Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare”.
„La nivelul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare sunt înființați 43 de operatorii regionali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, operatori care își desfăşoară activitatea în temeiul unor reglementări speciale, printre care Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările ulterioare, care stabilesc cadrul general pentru îndeplinirea condiţiilor şi regulilor «in-house», necesare accesării fondurilor nerambursabile. În cadrul legislativ negociat şi convenit cu Comisia Europeană prin POSMediu, furnizarea de granturi sectorului de apă şi apă uzată este condiţionată de înfiinţarea operatorilor regionali (denumiți «OR») şi de stabilirea unui noucadru legal privind încredinţarea directă a contractelor de delegare către operatorii regionali care să respecte cerintele «in-house» stabilite de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumită «CJUE»). Furnizarea de granturi sectorului de apă şi apă uzată este condiționată de înființarea Companiilor Regionale de Apă (operatori regionali) şi a Asociaţiilor de Municipalități, în conformitate cu criteriile specificate la Capitolul 5.1 „Management”, Sectiunea – «Prevederi specifice pentru implementarea adecvată a POS Mediu» stabilite în Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune. Operatorii regionali au ca scop furnizarea, prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor din aria de operare, realizarea de investiții pentru a aduce un aport la țintele asumate de România prin Tratatul de aderare”, se arată în expunerea de motive.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here