Acasă Administrație Ilie Chitez investeşte în sănătate. Centru de permanenţă nou la Bobiceşti

Ilie Chitez investeşte în sănătate. Centru de permanenţă nou la Bobiceşti

1823

Ziua de 14 mai va rămâne una de referinţă în istoria Bobiceştiului, bogată dealtfel, consemnând o nouă realizare a primarului comunei, Ilie Chitez, un om pentru oameni, iubit şi apreciat de consăteni. Ilie Chitez nu se află la prima „abatere”, el a mai iniţiat o serie de proiecte de reabilitare şi modernizare a unor clădiri importante din comună, unde funcţionează instituţii de interes local. Dezvoltarea comunei Bobiceşti, sub conducerea actualului primar, este evidentă. Revenind la data istorică de 14 mai 2019, în satul Bobiceşti, al comunei cu acelaşi nume, a fost inaugurat noul Centru de Permanenţă, în edificiul fostului dispensar comunal. Valoarea totală a proiectului este 780.402, iar lucrările de reabilitare au fost realizate de o firmă de construcţii din localitate. Deşi termenul limită al finalizării lucrărilor era 25.12.2019, toată munca de reabilitare şi modernizare s-a încheiat săptămâna trecută, cu ultimele amenajări.

Un obiectiv pentru comunitate. Prin PNDL II
Bobiceşti este o comună în plin avânt al dezvoltării locale, administraţia primarului Ilie Chitez devenind o lecţie de gospodărire a banului public şi investirea lui acolo unde oamenii au mai multă nevoie. Proiectul de reailitare, modernizare şi dotare al noului Centru de Permanenţă a fost finanţat de Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Naţională II. Prin acelaş program, la Bobiceşti au mai fost finanţate următoarele proiecte:
Extindere rețea de canalizare în comuna Bobicești, satele: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești și Bechet, județul Olt – 6.139.149 lei; Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar comunal uman Leotești – 780.402 lei; Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Bobiceşti – 1.202.624; Reabilitarea şi modernizarea Școlii gimnaziale Leoteşti – 2.838.533 lei; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniței cu program normal Leotești – 711.615 lei.
Şi proiectele de pe agenda de lucru a primarului Chitez nu sunt numai acestea, dar toate la vremea lor.

O nouă unitate medicală pentru Bobiceşti
Inaugurarea obiectivului medical s-a organizat în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, vicepreşedintele aceleiaşi instituţii, Virgil Delureanu, fiu al satului, directorul ANIF, Florin Barbu, consilierul superior OJFIR Olt, Emil Marinescu.
Evenimentul a debutat cu tăierea panglicii, moment urmat de un serviciu religios efectuat de un sobor de . Toţi cei prezenţi au vizitat noua unitate medicală şi le-au fost prezentate dotările de care vor beneficia locuitorii din Bobiceşti. La finalul evenimentului, primarul Ilie Chitez a primit o icoană cu Sfânta Parascheva, ocrotitoarea localităţii.

Un conac de poveste!
Clădirea în care funcţionează, din această primăvară, centrul de permanenţă, fost conac boieresc al familiei Radu, a fost ridicată în perioada interbelică, păstrând şi astăzi elementele arhitecturii neoromâneşti târzii. Din iniţiativa primarului Ilie Chitez, clădirea este acum patrimoniul primăriei, fiind salvată de la pieire o construcţie autentic românească. Din monografia comunei Bobiceşti, apărută în anul 2015, aflăm:
Pentru ocrotirea sănătății populației din comuna Bobicești, după 1960, s-a înființat un Dispensar uman, ce a funcționat într-o casă naționalizată din centrul comunei ce a aparținut proprietarului Radu Lache (cel care deținea moara de cereale din vecinătatea Dispensarului). După Revoluția din 1989, casa a fost revendicată, de către moștenitoarea fostului proprietar, Radu Ecaterina, și, o perioadă, Dispensarul uman a funcționat cu chirie până în iarna anului 2013, când, din cauza uzurii clădirii, dispensarul nu a mai primit autorizație de funcționare și a fost închis. În vara anului 2014, la inițiativa primarului Chitez Ilie, a fost cumpărată clădirea de la fostul proprietar, reparată, modernizată și apoi redată în folosință ca Dispensar uman. Despre activitatea sanitară din comuna Bobicești, avem date din documentele de arhivă ale Primăriei, în care există rapoarte prezentate de cadrele sanitare ale comunei în ședințele Comitetului executiv al Primăriei. Astfel, din Raportul prezentat de oficiantul sanitar Crăineanu Ștefan, la 27 iulie 1973 în ședința Comitetului executiv (Dosar 5/1973 din Arhiva Primăriei Bobicești), se specifica: «La nivelul Dispensarului Bobicești funcționează un medic de medicină generală, o moașe și un agent sanitar». Din alte informări aflăm că situația asistenței sanitare s-a îmbunătățit prin repartizarea altor cadre sanitare cu studii medii și medici, până la sfârșitul anului 1973. «Începând cu 18 septembrie 1973 a fost încadrat la Dispensarul Uman Bobicești, al doilea medic de medicină generală, Sintinică
Cornelia, cu un salariu tarifar de 1065 lei. Pe lângă cei doi medici, erau asistente pediatre: Dinu Elena și Truță Silvia, cu un salariu tarifar de 1325 lei, un agent sanitar: Dumitrescu Gheorghe, un oficiant sanitar Crăineanu Ștefan, iar moașe Bărbulescu Ioana (Jana), cu un salariu tarifar de 1275 lei. Pe lângă aceștia au mai fost angajate tot la 1 septembrie 1973, ca asistentă, Păun D. Ana, și Mântuleasa(căs. Stoica)
Neli, ca soră medicală.»”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here