Acasă Actualitate Cronică parlamentară de Olt

Cronică parlamentară de Olt

52

Senatorul Paul Stănescu, proiect de lege în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

La nivelul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt înfiinţaţi 43 de operatorii regionali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, operatori care îşi desfăşoară activitatea în temeiul unor reglementări speciale, printre care Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările ulterioare, care stabilesc cadrul general pentru îndeplinirea condiţiilor şi regulilor „in-house”, necesare accesării fondurilor nerambursabile.
„Furnizarea de granturi sectorului de apă şi apă uzată este condiţionată de înfiinţarea Companiilor Regionale de Apă (operatori regionali) şi a Asociaţiilor de Municipalităţi, în conformitate cu criteriile specificate la Capitolul 5.1 „Management”, Secţiunea — „Prevederi specifice pentru implementarea adecvată a POS Mediu” stabilite în Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege semnat de senatorul Stănescu.

Dan Ciocan, semnatar la un proiect de înfiinţare a unei agenţii
Deputatul Dan Ciocan se află printre semnatarii proiectului legislativ de înfiinţare a Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, istituţie care ar urma să se subordoneze Ministerului Agriculturii. Scopul acestei instituţii este de a promova şi implementa ostrategii naţionale pentru produsele agroalimentare de calitate.
„Se înfiinţează Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Româneşti, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Scopul înfiinţării Agenţiei este acela de a promova obţinerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară, denumite în continuare produse de calitate, şi de a asigura un marketing corespunzător acestor produse.
Agenţia elaborează, implementează şi promovează strategia naţională pentru produsele agroalimentare de calitate, elaborează şi implementează programe de marketing pentru produsele agroalimentare de calitate, asigură transferul de informaţii specifice între operatorii economici, asigură consultanţă şi asistenţă tehnică necesară producătorilor de produse agroalimentare de calitate, autorizează importul produselor ecologice din terţe ţări în UE”, se arată în proiect.

Din agenda deputatului Marius Iancu
Joi, 28 februarie a.c., a avut loc Conferinţa Municipală a OFSD Slatina. Mariana Matei a fost aleasă în funcţia de preşedinte al organizaţiei Slatina a femeilor social-democrate din Slatina. „O felicit pe Mariana Matei, noua preşedintă a OFSD Slatina pentru votul de încredere pe care l-a primit din partea colegelor noastre. Felicit şi noua echipă a OFSD Slatina şi le urez mult succes în toate proiectele şi acţiunile pe care şi le-au propus”, a spus deputatul.
Pe 1 Martie, de ziua Mărţişorului, deputatul Marius Iancu s-a aflat în Scoriceşti, acolo unde a oferit garoafe domnişoarelor şi doamnelor.
„De 1 Martie, am oferit flori doamnelor şi domnişoarelor din Sconiceşti alături de PSD Scorniceşti şi de Cătălin Uşurelu, preşedintele organizaţiei. Le mulţumesc tuturor femeilor din Scorniceşti pentru zâmbetele şi optimismul lor.
Îmi doresc ca familiile şi copiii lor să trăiască într-un oraş mai frumos. Numai împreună putem schimba Scorniceştiul!”, este mesajul lui Marius Iancu.

Gigel Ştirbu redă o întâmplare despre Octavian Goga
Deputatul Gigel Ştirbu, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor povesteşte, pe pagina sa de socializare, dintr-o filă de istorie a României secolului XX, o întâmplare în care protagonist era premierul de atunci al ţării, Octavian Goga. Concluzia alegoriei vă aparţine.
„În perioada în care Octavian Goga a fost prim-ministru nu exista televiziune. Aparatele de radio erau puţine. De asemenea şi ziarele erau puţine. Aşa că oamenii nu-i prea cunoşteau pe politicieni.
Demnitarii nu aveau maşină cu şofer. Pentru deplasări foloseau taxiul, apoi se făceau decontările. Primul ministru Octavian Goga urma să vorbească la radio. A luat un taxi până la Casa Radio.
Ajuns acolo, l-a rugat pe şofer să-l aştepte. Şoferul i-a spus că nu poate să-l aştepte pentru că se grăbeşte să ajungă acasă să-l asculte pe primul ministru care urmează vorbească la radio.
Atunci Octavian Goga, incantat, i-a dat un bacşiş gras. Văzând bacşişul, şoferul i-a spus prim-ministrului:
«Îl bag în p…da mă-sii pe primul ministru! Eu vă aştept pe dumneavoastră!».
Întâmplarea a povestit-o chiar Octavian Goga.”

Siminica Mirea, coautor la un proiect legislativ în procedură de urgenţă
Propunerea legislativă la care senatorul Siminica Mirea este cosemnatar, urmăreşte modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, precum şi modificarea Anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale în sensul ca centrele militare, aflate în administrarea consiliilor judeţene şi celor locale, să treacă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. „Potrivit Legii nr.446/2006 consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice din bugetele proprii. Considerăm, că autorităţile administraţiei publice locale n-ar trebui împovărate cu asemenea obligaţii şi practic puse deseori în dilicultate de funcţionare de ordin financiar, mai ales, că activitatea specilică desfăşurată în centrele militare este strict de domeniul apărării naţionale. Prin urmare, centrele militare, aflate în administrarea consiliilor judeţene şi celor locale, ar trebui să treacă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, astfel fondurile necesare funcţionării acestora să fie suportate de acest minister.” , se arată în proiectul de lege, supus parlamentului în procedură de urgenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here