Acasă Actualitate Cronică parlamentară de Olt

Cronică parlamentară de Olt

62

Renică Diaconescu, proiect legislativ în domeniul medical

Senatorul Renică Diaconescu se numără printre semnatrii propunerii legislative de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prin includerea în art. 391 şi a membrilor de onoare, cetățeni români, ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, respectiv modificarea art. 488 în aşa fel încât activitatea clinică a studenților facultăților de medicină dentară/stomatologie, pe pacient, să fie în legalitate.

Iniţiatorii îşi doresc ca activitatea medicală a studenţilor să fie în concordanţă cu reglementările europene. Se doreşte reglementarea cadrului legislativ privind drepturile studenţilor de medicină dentară de a efectua cu scop didactic intervenții stomatologice bine definite şi asistate de un cadru universitar medic specialist. Observând lacunele legislative privind efectuarea lucrărilor practice a studenţilor de medicină dentară este necesar ca legea să fie pusă în concordanţă cu directivele europene, în ceea ce priveşte metodologia existentă de educare practică a studenţilor la medicină dentară, aplicând prevederile în materie de sănătate şi siguranţă publică.

Din agenda deputatului Dan Ciocan
În calitatea sa de secretar în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, deputatul Dan Ciocan are o agendă de lucru bogată. Au fost supuse spre dezbatere, în comisia din care face parte, următoarele proiecte de lege: privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor;
pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora; privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii; pentru completarea art.56 indice 1 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, printre altele. Aceste proiecte au primit avize de partea deputaţilor membri ai acestei comisii.

Siminica Mirea, co-semnatar al unui proiect de lege din sfera fiscal-bugetară
Senatorul Siminica Mirea se regăseşte printre semnatarii propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare. Iniţiatorii îşi propun să adauge o litere la articolul 55 al legii. Astfel, la litera d), va apărea textul: „nu pot fi membri, în consiliile de administraţie, directori executivi, cenzori sau auditori ai societăţilor bancare.”.
Potrivit prevederilor Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului fiscal sunt numiţi prin hotărâre de către Parlament, pentru o perioadă de 9 ani şi trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să nu aibă cazier judiciar sau cazier fiscal, să fie cetăţeni români cu drept de vot, să aibă studii universitare în domeniul economic, să aibă o bună reputaţie şi experienţă profesională în domeniul politicilor economice, bugetare sau financiare şi o vechime în specialitate de minimum 10 ani. Prin lege se stabilesc totodată restricțiile pe care un membru al Consiliului Fiscal trebuie să le respecte pe durata mandatului, respectiv aceştia: nu pot accepta o funcţie de demnitate
publică în cadrul Guvernului sau o funcţie asimilată şi nu pot deveni membri ai Parlamentului României ori ai Parlamentului European sau deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic; nu pot fi soţi şi nici rude ori afini, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin o funcţie în cadrul Guvernului sau o funcţie asimilată, au calitatea de membru al Parlamentului României ori al Parlamentului European sau deţin o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic; nu pot fi funcţionari publici și nu pot fi membri în consiliile de administraţie, directori executivi, cenzori sau auditori ai companiilor naţionale sau societăţilor cu capital majoritar de stat.
Din efectele aplicării legii, de la intrarea ei în vigoare până în prezent, se sesizează inechitatea introdusă între companiile cu capital majoritar de stat şi cele cu capital privat, primele fiind excluse de la posibilitatea exprimării unei opinii în materie. Totodată, a rezultat o altă incompatibilitate nesesizată de legiuitor la elaborarea legii, respectiv faptul că participarea în calitate de membru al Consiliului fiscal, concomitent cu ocuparea unei funcţii de conducere în bordul unei societăţi bancare, private sau cu capital majoritar de stat, poate avea o influenţă negativă, având în vedere faptul că participarea în calitate de membru al Consiliului fiscal, concomitent cu ocuparea unei funcţii de conducere în bordul unei societăţi bancare, private sau cu capital majoritar de stat, poate avea o influenţă negativă, având în vedere că opiniilor exprimate sunt în măsură să influenţeze piaţa şi costurile de creditare ale statului. Apare astfel posibilitatea ca persoana aflată într-o astfel de incompatibilitate să sprijine prin declaraţiile sale activitatea sistemului bancar, în detrimentul interesului național, îndepărtându-se astfel de scopul şi rolul autorităţii care, potrivit legii, îşi propune să sprijine activitatea Guvernului și a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor fiscal-bugetare si să promoveze transparenţa și sustenabilitatea finanţelor publice.”, se arată în expunerea de motive.

Articolul precedentLa Osica de Sus. Un depozit de colectare a pielii de animale, mărul discordiei între vecini
Articolul următorTMK-ARTROM. Şi ţevile au poveştile lor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here