Acasă Învățământ Prof. Elena Călin vine în completarea proiectului preşedintelui Iohannis: „România educată”

Prof. Elena Călin vine în completarea proiectului preşedintelui Iohannis: „România educată”

88

A lucrat o viaţă printre copii. Şi-a oferit toată priceperea şi iubirea faţă de meseria de dascăl. Acum, dascălul Elena Călin vine cu o reformă reală a sistemului de învăţământ, care să devină parte a programului iniţiat de preşedintele României, Klaus Iohannis: „România educată”.
„Sunt Elena Călin, profesor pensionar, specialitatea Biologie, gradul didactic I, cu o vechime în Învățământ de 38 de ani. Locuiesc în Slatina, județul Olt. Am întocmit un Proiect cu propuneri/sugestii, care poate ajuta la realizarea Legii Învățământului și a Programului „România educată”.
Menționez că dezaprob schița de Proiect al doamnei Ministru Ecaterina Andronescu cu care a apărut la diferite canale de televiziune. Printr-o astfel de Lege, ar fi distrus Învățământul românesc și întors la anii ’50.
Domnule Președinte al României, apelez la dv.cu respect și apreciere, având în vedere și calitatea dv.de Profesor de Fizică, rugându-vă să instituiți o Comidie de cadre didactice de la diferite niveluri de învățământ, cu cel puțin 10 ani vechime, gradul l, metodiști, pedagogi, psihologi, dar și cadre didactice universitare.
Vă rog să țineți cont de explozia științifică și tehnică actuală și viitoare ce trebuie înțeleasă și asimilată de elevi, în funcție de treptele școlare.Faceți manuale bogate în conținuturi, care să fie citite de elevii sârguincioși. Dotați școlile cu laboratoare și mijloace tehnice moderne necesare aplicațiilor practice. Puneți accent și pe educația civică și psihică strecurată la fiecare lecție.
Aștept răspunsul dv. și pot să colaborez la acest PROIECT!

Propunere de Proiect pentru Legea Învățământului și „România educată”

l. Învățământ preșcolar – Gr.l: 3-4 ani; Gr.a ll-a: 4-5 ani; Gr.a lll-a: 5-6 ani; Cl.0: 6-7 ani;
ll. Învățământ primar – Cl.l: 7-8 ani; Cl.a ll-a: 8-9 ani; Cl.a lll-a: 9-10 ani; Cl.a lV-a: 10-11 ani;
lll. Învățământ gimnazial – Cl.a V-a: 11-12 ani; Cl.a Vl-a: 12-13 ani; Cl.a Vll-a: 13-14 ani; Cl.a Vlll-a: 14-15 ani;
lV. Învățământ liceal:
A. Licee teoretice – Cl.a lX-a: 15-16 ani; Cl.a X-a: 16-17 ani: Testare Națională. Cei cu note: 1-6, vor trece la Liceul tehnologic. Cei cu note de la 7-10, vor rămâne la Liceul teoretic și vor urma cl.Xl-Xll. Vor încheia cu Examenul de Bacalaureat, cu note: 6-10;
B. Licee tehnologice:
Acestea vor avea cl.lX-Xlll, cursuri de zi; după cl.a X-a: Testare Națională. Cei cu note de 1-6, vor trece la Școala Profesională; cei cu note: 7-10, vor continua cu cl.Xl-Xlll. Va fi nevoie de cl.a Xlll-a, pentru că vor fi scoși de la orele teoretice, pentru practica de specialitate (comasată în săptămâni compacte).
După cl.a Xlll-a, elevii vor susține Examenul de Atestare profesională, apoi Examenul de Bacalaureat, cu note de la 6-10. Absolvenții cu Bacalaureat, vor putea merge în Învățământul Superior, evident, cu predilecție în domeniile studiate, dar și în altele.
V. Școli profesionale:
Vor primi absolvenții Școlilor Gimnaziale, cu sau fără Testarea Națională de la sfârșitul clasei a Vlll-a și absolvenții treptei l de la Liceele tehnologice (cu note: 1-6).
Vl. Învățământul seral cu cl.lX-Xlll.
Va cuprinde absolvenți de Gimnaziu care din varii motive nu și-au continuat studiile, începând cu cl.a lX-a, dar și ai Școlilor profesionale, începând cu cl.a Xl-a;

Vll. Învățământului post-liceal, pentru absolvenții de liceu, cu sau fără Examen de Bacalaureat: Școli sanitare; Școli cu profil industrial (cu tehnologii românești, dar mai ales mondiale); Școli de Maiștri; Școli militare de Subofițeri și de Maiștri militari;
Vlll. Învățământul Universitar: Universitate; Medicină și Farmacie; Conservator și Teatru/Cinematografie; Arte plastice; Educație fizică și sport/Coregrafie; Arhitectură și Construcții; Politehnică; Silvicultură/Agronomie/Medicină veterinară/Industrie alimentară; Științe economice;
lX. Academii Militare/Terestră/Navală/Aviație;
X. Academii de Poliție/Pompieri/ISU;
Xl. Învățământ PostUniversitar: Masterat; Doctorat;
Xll. Școli Postdoctorale;”

Profesor pensionar Elena Călin, Slatina-Olt, 17.01.2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here