Acasă Politic Codul Administrativ, un proiect de suflet al lui Paul Stănescu

Codul Administrativ, un proiect de suflet al lui Paul Stănescu

263
foto: Mediafax

În întreaga sa activitate ca ministru al Dezvoltării, omul dintre oameni, ales de olteni senator în Parlamentul României, şi-a dedicat proceperea şi întreg timpul realizării unor proiecte, care, prin prisma de ministru, au putut fi implementate. Principalele obiective au fost investiţiile în educaţie, sport şi infrastructura în diverse domenii de activitate. Însă, fiecare ministru are un proiect de suflet. Al lui Paul Stănescu rămâne proiectul Codului Administrativ și cel de procedură administrativă.
Iată care sunt punctele importante ale proiectului:
– asigurarea de suport tehnic/de specialitate/elaborarea de puncte de vedere pe domeniile de
competență în procesul de adoptare a Codului Administrativ;
– derularea activităților aferente proiectului „Instrumente de sistematizare a legislației, de
monitorizare și de evaluare în administrația publică” cod SIPOCA 59, conform graficului
asumat prin cererea de finanțare aprobată, în scopul elaborării proiectului Codului de
procedură administrativă și asumarea acestuia de către conducerea MDRAP.
Priorități referitoare la procesul de descentralizare
– monitorizarea implementării Strategiei Generale de Descentralizare;
– acordarea de asistență de specialitate autorităților administrației publice centrale și locale
responsabile în procesul de descentralizare în elaborarea, implementarea și monitorizarea
strategiilor sectoriale de descentralizare (după caz), precum și în elaborarea proiectelor de
legi sectoriale de descentralizare;
– coordonarea procesului de elaborare a standardelor de calitate și a standardelor de cost, în
conformitate cu prevederile HG nr. 51/2018, prin oferirea de asistență tehnică
ministerelor; aplicarea metodologiei de elaborare a standardelor de calitate și a
standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate, în colaborare cu ministerele
de resort, în vederea elaborării de propuneri de standarde;
– definitivarea analizei privind situația actuală a serviciilor publice din România;
– aplicarea la nivel național a metodologiei de evaluare a capacității administrative a
unităților administrativ-teritoriale din România;
– operaționalizarea platformei aferente sistemului de monitorizare și evaluare a standardelor
de calitate și a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale;
– modificarea/completarea normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a
descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin
H.G. nr. 139/2008, în vederea aplicării/utilizării rezultatelor obținute în cadrul proiectului
“Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea
dezvoltării la nivel local” – SIPOCA 9.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here