Acasă Actualitate DSVSA OLT. Zone de protecţie împotriva pestei porcine, în judeţ

DSVSA OLT. Zone de protecţie împotriva pestei porcine, în judeţ

101

În urma confirmării unu nou focar de pestă porcină africană pe raza judeţului Teleorman, Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranta Alimentelor Olt a stabilit noi zone de protecţie şi de supraveghere în localităţile: Scărişoara, Plăviceni, Rusăneşti, sat Jieni, şi Cilieni, iar ca zone de supraveghere: Băbiciu, Gostavăţu, Sprâncenata, sat Frunzaru, sat Uria, sat Călineşti (Radomireşti), Cilieni, Tia Mare, sat Potlogeni.
Astfel, s-au stabilit şi s-au transmis măsurile ce se pun în aplicare în zona de protecție și zona de supraveghere, în urma confirmării pestei porcine africane la mistreți din fondul de vânătoare 11 Beciu, astfel:
„Instalarea semnelor sau panourilor de avertizare pe drumurile ce delimitează granițele zonelor de protecție și de supraveghere;
Catagrafia efectivului de mistreți și prădători pe fondurile de vânătoare 42 Călinești, FV 43 Frunzaru, FV 44 Caracal, FV 49 Rusănești, FV 56 Tia Mare;
Efectuarea de patrule zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea porcilor morți sau bolnavi și notificarea imediată a DSVSA Olt a eventualelor cazuri de boală sau mortalitate la efectivele de mistreți deținute;
Neutralizarea prin îngropare a cadavrelor, în gropi executate de gestionarii fondurilor de vânătoare, sub supraveghere oficială, împrejmuit și semnalizat pentru evitarea accesului animalelor sau persoanelor în aria de îngropare;
Transportul cadavrelor de mistreți se asigură cu mijloace de transport etanșe și dezinfectate astfel încât să se evite răspândirea virusului;
Recoltarea de probe de la toți porcii mistreți împușcați și expedierea către LSVSA Olt;
Carcasele de porci mistreți împușcați se vor depozita în condiții adecvate de regim termic;
Este obligatorie schimbarea hainelor și a încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare și dezinfecția mijloacelor de transport înainte de a ieși din zonele de protecție și de supraveghere;
Efectuarea unui recensămănt oficial al tuturor categoriilor de porci domestici din toate exploatațiile nonprofesionale și cele crescute în libertate; ulterior efectuării recensământului acesta se actualizează de către fiecare proprietar;
Toți porcii domestici din gospodării trebuie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri îngrădite, izolate astfel încât să se evite, pe orice cale, contactul cu porcii mistreți, să nu aibă acces la nici un produs sau orice alt obiect susceptibil care poate intra apoi în contact cu porcii din exploatație;
Se asigură mijloace adecvate de dezinfecție și, dacă se constată prezența insectelor ce pot reprezenta vectori și de dezinsecție, la intrarea și ieșirea din gospodărie prin amplasarea unor tăvițe cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică la poartă și la intrarea în adăpost;
Se interzice ieșirea sau intrarea în exploatație a porcilor;
Toate cazurile de porci morți sau bolnavi se anunță imediat medicului veterinar de liberă practică împuternicit de pe raza localității și DSVSA Olt, în vederea efectuării examenelor de laborator pentru depistarea pestei porcine africane.”, se arată într-un comunicat de presă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here