Acasă Actualitate Comunicat de presă – GAL Inima Romanațiului

Comunicat de presă – GAL Inima Romanațiului

217
ANUNȚ PENTRU ÎNCEPEREA PROIECTULUI „Sprijin pentru funcționarea GAL INIMA ROMANAȚIULUI la implementarea SDL”
Abordarea DLRC, intr-o maniera inovativa „de jos in sus” va produce in teritoriul GAL INIMA ROMANATIULUI un efect multiplicator, de bulgare de zapada, datorita complementaritatii actiunilor propuse in domenii precum: educatie, infrastructura, formare si ocupare, s.a. Combaterea saraciei si a excluziunii sociale de la nivel urban in municipiul Caracal vizeaza stimularea implicarii comunitatilor în dezvoltarea locala, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locala inovativa, nedisriminatorie si in spiritul unei dezvoltari durabile a teritoriului.

Scopul proiectului il reprezinta implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Caracal elaborata de catre GAL INIMA ROMANATIULUI, intr-o maniera nediscriminatorie si transparenta in baza unui proces de informare, consultare si animare, mobilizare si facilitare la nivel local, cu implicarea in mod activ si fara a tine cont de sex, varsta ori etnie a actorilor locali si a organizatiilor din aria functionala.

Bugetul acordat beneficiarului ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI este de 2.718,752.90 RON cu o finantare de 100% (95% din Programul Operational Capital Uman si 5% Guvernul Romaniei), iar perioada de implementare este 14.09.2018 – 31.10.2023.

Indicator prestabilit de rezultat: Strategii aprobate spre finantare din totalul strategiilor/ analizelor/ planurilor de actiune de dezvoltare a comunitatii: 1
Rezultate previzionate Functionare GAL si animare a comunitatii vizata de SDL:
– consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;
– conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii;
– obiective în ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 50 % din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa;
– pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;
– primirea si evaluarea cererilor de contributii;
– selectarea operatiunilor si stabilirea cuantumului contributiei si, dupa caz, prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii înainte de aprobare;
– (c) asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor în functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;
– monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare în legatura cu strategia respectiva.
Strategia de Dezvoltare Locala a GAL INIMA ROMANATIULUI asumata a fi implementata are o valoare totala de 6.978.250,00 EURO pentru populatia marginalizata a Municipiului Caracal intr-o abordare inovativa integrata. Proiectul aduce la aceeasi masa parteneri din sectorul public – societate civila – mediul privat din municipiul Caracal in cadrul Axei prioritare: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / Obiectiv Specific: Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie partinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman
Date de contact:
ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI
Punct de lucru: Judetul Olt, Municipiul Caracal, Strada Cuza Voda, nr. 8
E-mail: gal.inimaromanatiului@gmail.com, Tlf. 0765.446.974

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here