Acasă Actualitate ACoR Olt, 6 iulie 2018 – Adunare Generală la Slatina. O acțiune...

ACoR Olt, 6 iulie 2018 – Adunare Generală la Slatina. O acțiune în interesul comunităților din Olt

241

Asociația Comunelor din România, înființată în anul 1997, ca o asociație de autorități locale, funcționează și la nivelul județului Olt. Aici și-au declarat apartenență la această structură un număr de 77 comunități locale, iar 64 reprezintă parteneri în sistemul de cooperare privind activitatea de audit public intern…

Sub președinția primarului Gheorghe Florin Tiutiu de la Nicolae Titulescu, vineri, 6 iulie 2018, are loc în Slatina Adunarea Generală a Filialei Județene Olt a Asociației Comunelor din România și Adunarea reprezentanților parteneri în sistemul de cooperare privind activitatea de audit public intern.
Pe ordinea de zi se află proiecte privind aprobarea raportului de activitate al Filialei Județene Olt a ACoR pe anul 2017. Tot cu această ocazie, este supus spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018. În atenția membrilor, va fi supusă prezentarea activității de audit public intern, desfășurată în anul 2017, și stabilirea noii cotizații lunare privind funcționarea direcției de audit public intern, înființată în cadrul Filialei Județene Olt a ACoR.
Un punct de pe ordinea de zi se referă la prezentarea proiectului „politici alternative în economia socială”. De asemenea, membrilor acestei comunități le va fi prezentată realizarea activității SCIM prin cooperare, similar celei de audit public intern. Dispoziția privind organizarea reuniunii a fost deja adusă la cunoștință primarilor, reprezentanților acestora din cadrul comunelor membre ale Filialei Județene Olt a ACoR și reprezentanților parteneri în sistemul de cooperare privind activitatea de audit public intern.

Despre ACoR
Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 1750 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică). Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.
Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.

Obiectivele ACoR România, asumate și de ACoR Olt
Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem aminti: armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre; organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economico-socială a comunelor din România, ultima lucrare de amploare, AGENDA COMUNELOR DIN ROMÂNIA, fiind elaborată în 2012, document care analizează problemele complexe ale comunelor din România și care prezintă soluții la probleme identificate, cu o viziune pe 30 de ani.

O echipă de conducere a ACoR Olt dedicată interesului membrilor asociați
La nivelul județului Olt, ACoR este reprezentată de președintele Florin Gheorghe Tiutiu – primar comuna Nicolae Titulescu, secondat de președintele executiv Ilie Chitez – primar comuna Bobicești. Cei doi susțin interesele legitime și legale ale membrilor, iar în derularea proiectelor, prin structura colectivă de conducere, iau act de opiniile emise și promovează proiectele publice ale comunității non-guvernamentale.
La nivel general, ACoR Olt este o structură recunoscută și apreciată de conducerea națională a ACoR, acolo unde președinte este primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița – Emil Drăghici. De nenumărate ori, domnia-sa a răspuns invitațiilor făcute de ACoR Olt. La ședințele anterioare, susținute în județ, au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, parlamentari, delegați ai asociațiilor media, cât și parteneri ai acestui proiect de succes.
Nu de puține ori, inițiative ale ACoR au ajuns pe masa guvernului sau în mapa decidenților parlamentari, devenind legi menite să rezolve probleme curente sau inechități de natură socială.

Articolul precedent„ANRE urmărește în permanență îmbunătățirea cadrului de reglementare în vederea creșterii eficienței activității operatorilor de distribuție”
Articolul următor«Prin ceea ce facem în fiecare zi, prin implementarea strategiilor și a programelor pentru stimularea dezvoltării sociale și economice, pe principii de echilibru și durabilitate în mediul rural, vizăm eliminarea rapidă a diferențelor de civilizație față de mediul urban»

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here