Acasă Actualitate Datorii morale către ROMÂNIA, pentru MARTIE 1945, în documentele timpului

Datorii morale către ROMÂNIA, pentru MARTIE 1945, în documentele timpului

220

       …pentru gloria nepieritoare, eroismul, vitejia și jertfele ostașilor români, pentru eliberarea VECINILOR mai de aproape sau mai „de departe” de sub dominația fascistă.

1263
Nr. 4514 din 14 martie 1945

CORPUL 4 ARMATĂ
STAT MAJOR
CĂTRE
ARMATA I
STAT MAJOR
Am onoarea a înainta aici o notă rezumativă în legătură cu acțiunea EROICĂ a diviziilor 2 și 3 vânători de munte, de sub ordinele acestui comandament, în care se arată, în linii generale, cucerirea masivului JAVORINA de către corpul de armată în luptele grele, însă victorioase, care au avut loc în cursul lunii februarie și începutul lunii martie 1945.
Vă rugăm să binevoiți a interveni locului în drept ca aceste mari unități și comandanții respectivi să fie citați prin ordin de zi pe întreaga oștire.
Comandant CORP 4 Armată
General de corp de armată,
I. BOIȚEANU
Șeful de stat major,
Colonel MARIN IONESCU
Rezoluție:
Aceste brave divizii merită cu prisosință a fi citate pe națiune pentru excepționala lor bravură, precum și comandanții lor.
Comandamentul ARMATĂ I
General V. ATANASIU
ARHIVA M.A.N. (Ministerul Apărării Naționale) fond 948, dosar Nr. 1340, bis. f. 376-378
1264
MARELE STAT MAJOR al armatei
COMUNICAT
asupra operațiunilor din ziua de 14 martie 1945
În regiunea munților TATRA MICĂ, cu toată vremea nefavorabilă, unitățile noastre au continuat operațiunile ofensive, în cursul cărora au trecut râul ZOLNA și șoseaua ZVOLEN – LESCOVEC. Mai multe contraatacuri au fost respinse cu pierderi pentru trupele germano-maghiare.
În cursul operațiunilor din zona OREMOV – LAZ s-a distins în mod cu totul deosebit batalionul de infanterie comandat de maiorul POP OVIDIU. Batalionul rezistă vitejeste 24 de ore. Ulterior, printr-o acțiune plină de îndrăzneală, distruge elementele inamice care-i ajunseră în spate și își reia acțiunea ofensivă.
ARHIVA M.A.N. (Ministerul Apărării Naționale) fond 948, dosar Nr. 892, f. 101
1266
1945 martie 16
RAPORT care face cunoscut că DIVIZIA 21 Infanterie a fost evidențiată de către generalul – locotenent F.F. JMACENKO, atrăgând atenția celor de față că operațiunile nu progresează deloc, dar a semnalat: „În toată ARMATA 40, numai DIVIZIA 21 Infanterie română cucerește localități și cote importante. Restul marilor unități nu înaintează”.
La remarca unuia dintre comandanți, că regiunea este foarte accidentată și că luptele se duc în condiții foarte grele, domnul general Jmacenko, a raportat: „Și localitățile și cotele cucerite de domnul general Petre Antonescu au fost grele și le-a luat. Una câte una, dar le-a luat. Războiul în zonă nu e alteca decât o acțiune grea”.
Raportăm, fără sentimente de vanitate, comandantului și guvernului român, dovezi palpabile de felul cum armata română a ales să lupte alături de ALIAȚI în cadrul condițiunilor de armistițiu.
Comandantul DIVIZIEI 21 Infanterie
General PETRE ANTONESCU
ȘEF STAT MAJOR,
LT. Colonel V. SIMULESCU
ARHIVA M.A.N. (Ministerul Apărării Naționale) fond 4, dosar Nr. 287, f. 4
1267
1945 martie 17
ORDIN DE ZI care citează CORPUL 7 ARMATĂ pentru eroismul dovedit în luptele de la BUDAPESTA
MARELE STAT MAJOR
ORDIN DE ZI
din 17 martie 1945
În bătălia susținută de trupele române alături de bravele armate sovietice pentru cucerirea BUDAPESTEI s-a distins în mod deosebit CORPUL 7 ARMATĂ, comandat de generalul de corp de armată ȘOVA NICOLAE, având sub ordine: Divizia 2 Infanterie, comandată de generalul VOICU MIHAIL, Divizia 19 Infanterie, comandată de generalul LĂCĂTUȘU MIHAIL și Divizia 8 Cavalerie, comandată de generalul ANTONESCU ILIE.
(. … … … … … .)
Pentru greaua și importanta luptă ce au susținut VITEJII OSTAȘI la BUDAPESTA, pentru eroismul și tenacitatea de care au dat dovadă în luptele de stradă din acest oraș, precum și pentru înaltul spirit de jertfă și devotament al comandamentelor se citează prin ORDIN DE ZI pe ARMATA CORPUL 7 ARMATĂ, cu Divizie 2 și 19 Infanterie și Divizia 9 Cavalerie.
ȘEFUL MARELUI STAT MAJOR
General de Corp de Armată Adjunct
C. SĂNĂTESCU
ARHIVA M.A.N. (Ministerul Apărării Naționale) fond 948, dosar Nr. 387, f. 1466

1273
1945 martie 20
ORDIN DE ZI
al generalului de corp de armată VASILE ATANASIU, comandantul ARMATEI 1, prin care elogiază contribuția ostașilor români la eliberarea Cehoslovaciei
ORDIN DE ZI
Nr. 17 din 20 martie 1945
OSTAȘI AI ARMATEI I!
În șapte săptămâni de iarnă aspră, prin atacurile voastre năvalnice de zi și noapte, ați cucerit masivul JAVORINA și după o înaintare de 40 kilometri ați ajuns pe HRON la Vest de ZVOLEN; bătăliile de la OREMOV – LAZ, cotele 1044-1024 – 777, GENOGRAD, SASA, PLIESOVCE, DOBRA NIVA etc, constituie pagini de glorie nepieritoare pentru neamul nostru, sunt frunzele cununilor de lauri ce împodobesc FRUNȚILE EROILOR.
OSTAȘI!
Aveți mândria datoriei împlinite, vitejia voastră perfect cunoscută și admirată nu numai de toată suflarea românească, ea este ELOGIATĂ de MARII noștri ALIAȚI.
GLORIE ETERNĂ și RECUNOȘTINȚĂ neamului nostru pentru SCUMPII noștri CAMARAZI căzuți pe câmpul de bătălie! Mă înclin smerit în fața memoriei lor!
CINSTE VOUĂ DRAGI OSTAȘI ai ARMATEI I care alături de glorioasa ARMATĂ ROȘIE ați REDAT ȚĂRII ARDEALUL și ați câștigat bătălii strălucite în UNGARIA și apoi aici în CEHOSLOVACIA contra inamicului care necinstise granițele și care ne amenința cu sclavia.
MÂNDRIE și RECUNOȘTINȚĂ pentru FAMILIILE și URMAȘII voștri și EROILOR CĂZUȚI LA DATORIE!
(. … … … … … .)
OSTAȘI AI ARMATEI I!
Pentru BINELE ȚĂRII, care se bizuie pe voi, duceți tot mai departe GLORIA NEȘTIRBITĂ până la înfrângerea completă a inamicului.
COMANDANTUL ARMATEI I
General de Corp de Armată
V. ATANASIU
Pentru conformitate,
Șeful Secției a III-a,
LT. Colonel D. PANAITESCU
ARHIVA M.A.N. (Ministerul Apărării Naționale) fond 948, dosar Nr. 893, f 251-252
Ce am putea spune NOI cei de AZI, decât: SĂ LUĂM AMINTE SPRE NEUITARE ȘI CINSTIRE!

Profesor,
ION PĂTRAȘCU
Slatina – Olt
Articolul precedentIonuţ Comănescu, consilier local
Articolul următorGest necugetat al unui bărbat din Slatina

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here