Acasă Politic Gigel Ştirbu îi mulţumeşte lui Florin Iordache

Gigel Ştirbu îi mulţumeşte lui Florin Iordache

416

Într-o şedinţă recentă a Camerei Deputaţilor, pe ordinea de zi s-a aflat şi dezbaterea „Proiectului de lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului”, proiect ce a fost adoptat de Senat şi trimis, pentru raport, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, a cărei preşedinte este deputatul Gigel Ştirbu. Comisia condusă de acesta a făcut un raport favorabil, lucru care trimite forma adoptată de Senat a proiectului în plenul Camerei Deputaţilor (camera decizională în această speţă).

La tribună, invitat de preşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, să prezinte rezultatul raportului dat de comisie, s-a aflat deputatul Colegiului 6, Gigel Ştirbu, preşedintele comisiei amintite mai devreme. Acesta a prezentat rezultatul analizei asupra formei adoptate de Senat şi, la început, cât şi la final, a ţinut să-i mulţumeaască celui de-al treilea om în stat:

„Mulţumesc, domnule preşedinte Florin Iordache, deputat de Olt. Vă mulţumesc tare mult. Raport asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului a fost transmis Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă cu adresa nr. 375 din 26 septembrie 2016. Comisia a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege, spre avizare, fiind transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 septembrie 2016. La dezbaterea iniţiativei legislative, comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă propune adoptarea Proiectului de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Proiectul de lege prevede înfiinţarea unui institut ce are ca obiect de activitate extinderea cercetărilor ştiinţifice asupra culturilor şi civilizaţiilor din spaţiul istoric al Levantului (Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz), leagănul religiilor abrahamice, al ştiinţelor, artei, culturii şi democraţiei, protejarea arealelor geologice, biologice, geografice şi arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de către comunităţile universitare, în colaborare cu comunităţile locale, prin extinderea în această regiune a reţelelor de geo-parcuri recunoscute de UNESCO; promovarea dialogului dintre popoarele din spaţiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioşi şi tânăra generaţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here