Acasă Actualitate Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu. Activitate intensă în primul...

Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu. Activitate intensă în primul trimestru al anului 2016

650

În perioada 01.01.2016 – 31.03.2016, Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a realizat 229 inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, respectiv:

 • 123 inspecţii de mediu planificate ( dintre care 113 inspecţii în domeniul controlului poluării industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase si 10 inspecţii în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate)
 • 106 controale de mediu neplanificate (dintre care 103 controale în domeniul controlului poluării industriale şi respectării regimului substanţelor chimice periculoase şi 3 controale în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate).

Activităţile de inspecţie şi control au vizat verificarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a condiţiilor stabilite în actele de reglementare din domeniul controlului poluării industriale,  fabricarea confecţii textile, colectarea şi tratarea apelor uzate, colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase si periculoase, colectarea şi valorificarea deşeurilor metalice neferoase(topire + turnare deşeuri de aluminiu), comerţ cu amănuntul al carburanţilor, activitaţi de asistenţa spitalicească, activităţi de tipografie, captarea şi distributţia apei, tratarea şi epurarea apei uzate, respectiv din domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate, fiind verificate diverse activităţi industriale, activităţi agricole – creşterea intensivă a porcilor, cultivarea cerealelor şi plantelor leguminoase şi servicii anexe agriculturii, activităţi de exploatare a resurselor naturale – extracţia petrolului şi gazelor naturale, exploatare forestieră, tăierea şi rindeluirea lemnului, acvacultura în ape dulci, etc.

În aceeaşi perioadă s-au realizat  inspecţii pentru autorizare şi la finalizarea  proiectelor cu finanţare din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare. Aceste inspecţii au fost realizate în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt.

În luna martie 2016 a avut loc o acţiune de control la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza judeţului Olt, acţiune dispusa de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu în colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul Hidrotehnic Jitaru şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, acţiune care a vizat starea de salubritate şi de întreţinere a cursurilor de apă, podurilor, podeţelor şi rigolelor stradale.

În timpul inspecţiilor desfăşurate în trimestrul I al anului 2016, Comisariatul Judeţean Olt  a constatat mai multe neconformitaţi, dintre care cele mai frecvente au fost:

 • nerespectarea obligaţiei de a depozita deşeurile doar în spaţii amenajate
 • nerespectarea obligaţiei autorităţilor administraţiei publice locale de a organiza acţiuni de control privitoare la păstrarea curteniei în locuri publice, pieţe, târguri si oboare
 • nerespectarea obligaţiei de a depozita deseurile doar in spaţii autorizate
 • nerespectarea obligaţiei de notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului asupra modificarilor aduse asupra conditiilor care au stat la baza autorizarii.
 • neluarea tuturor masurilor care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in atmosfera rezultati din activitatea de topre deseuri
 • nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenta corecta a deşeurilor generate din activitatea de producţie.

 

Urmare a celor constatate, pentru  faptele de natură contravenţională au fost aplicate 10 sancţiuni, respectiv 8 amenzi în valoare totală de 129.500 lei şi 2 avertismente.

În vederea remedierii neconformităţilor constatate, au fost stabilite masuri cu termene  si responsabilitatţi, după cum urmează:

 • introducerea evidenţei deşeurilor generate, cu respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare
 • desfinţarea depozitelor  necontrolate de deşeuri  şi organizarea actiunilor  control privitoare la păstrarea curteniei în locuri publice, pieţe, târguri, în zona de protecţie şi în albia cursurilor de apă
 • Sistarea temporară a activităţii de topire-turnare deşeuri de aluminiu în vederea eliminării emisiilor de poluanţi în atmosferă datorită neetanşeităţilor în hala de producţie şi a disfuncţionalităţilor constatate la instalaţia de epurare umedă
 • luarea tuturor măsurilor care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă prin remedierea neetanşeităţilor existente în corpul halei de producţie, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor prin revizuirea instalaţiilor de epurare umedă şi uscată din dotarea instalaţiei de topire-turnare deşeuri de aluminiul
 • repunerea în funcţiune a instalaţiei de topire-turnare deşeuri de aluminiu se va realiza doar după realizarea măsurilor impuse şi monitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă la indicatorii impuşi în autorizaţia de mediu
 • depozitarea temporară a deseurilor generate din activitatea de producţie doar în locuri autorizate şi amenajate corespunzator, pentru a asigura protecţia factorilor de mediu şi a nu crea disconfort vecinătăţilor
 • acţionarea eficienta pentru înlăturarea efectelor poluării accidentale prin colectarea materialului poluant de pe suprafaţa râului Vedea şi de pe cei 30 mp de sol afectaţi şi transportul acestuia la Staţia de bioremediere Bărăşti.
 • informarea zinlică a ABA Argeş-Vedea şi GNM – CJ Olt cu privire la stadiul de realizare a măsurilor de combatere a efectelor poluării accidentale.

Precizăm că în data de 17.03.2016, ora 8,30 a fost înregistrată o poluare accidentală pe râul Vedea, cauzată de producerea unei spărturi în corpul ventilului de secţionare de la conducta colectare ţiţei ce aparţine S.C OMV PETROM S.A. Zona de Producţie III Muntenia Vest – Sector producţie 7 Ciureşti. Fenomenul de poluare constând în deversarea de ţiţei pe o suprafaţă de sol de circa 30 mp şi în apele pârâului Vedea, în urma producerii unei spărturi în corpul ventilului de secţionare  aferent conductei de ţiţei ce supratraverseaza râul Vedea şi care colectează ţiţei de la Parcul 8 la LACT Bădeşti.

Fenomenul de poluare a fost anunţat atât la ABA Argeş-Vedea şi GNM – CJ Olt, echipele de inspecţie din cadrul celor două autorităţi publice fiind prezente la faţa locului pentru  monitorizarea poluării accidentale şi a modului de intervenţie pentru combaterea poluării a SC OMV PETROM SA.

Au fost luate măsuri la sursă pentru stoparea fenomenului prin oprirea pompării, au fost efectuate lucrări de curăţare a solului afectat de acumularile de ţiţei şi măsuri de reducere şi eliminare a efectelor poluării prin montarea de baraje absorbante şi aplicarea de absorbant tip spill-sorb pe cursul de apa Vedea, până la cca. 8 Km de la locul producerii fenomenului de poluare.

În urma constatărilor, au fost impuse măsuri cu termene de realizare pentru  continuarea acţiunilor de înlăturare a efectelor poluării accidentale şi informarea zinlică a ABA Argeş-Vedea şi GNM – CJ Olt cu privire la stadiul de realizare a măsurilor de combatere a efectelor poluării accidentale.

Ulterior, comisariatul judetean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un control pentru verificarea lucrarilor întreprinse în vederea  înlăturării efectelor  poluării accidentale constatând ca acestea au fost îndeplinite.

De asemenea, in primul trimestru al anului 2016, Comisariatul Judeţean Olt a soluţionat un 29 de  sesizări venite din partea cetăţenilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here