Acasă Actualitate Un caracalean scrie! Ambasadorul SUA în România citeşte!

Un caracalean scrie! Ambasadorul SUA în România citeşte!

829

SCRISOARE  DESCHISĂ  CĂTRE
AMBASADA  STATELOR  UNITE  ALE  AMERICII

În atenţia domnului Ambasador, Hans Klemm

DATA. 12. aprilie 2016

Excelenţă,

Mă numesc Mişu SLĂTCULESCU, sunt cetăţean român, de profesie psiholog educaţional specialist, profesor, cu domiciliul stabil în mun. Caracal din judeţul Olt. După cum am văzut în ultimul timp, luările dumneavoastră de poziție se bazează pe o bună cunoaştere a realităţilor româneşti şi că în declaraţiile dumneavoastră publice, de cele mai multe ori, daţi dovadă de înţelegerea necesară privind greutăţile unei ţări care de 26 de ani urmăreşte să intre pe făgaşul unei reale democraţii, mă determină să vă fac această scrisoare. Mă bucură faptul că nu evitaţi să constataţi greşelile clasei politice şi a slăbiciunilor instituţiilor statului ce continuă să blocheze calea evoluţiilor pozitive a României, arătând şi căile de ieşire din impas pentru implementarea unei democraţii reale.

Excelenţă, mă adresez dumneavoastră, întrucât reprezentaţi cel mai important stat al lumii ca apărător al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Prin tratatele încheiate între România şi Statele Unite ale Americii, prin care România ca stat democrat are obligaţia CONSTITUŢIONALĂ de apărare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de fiecare dată când prezentaţi hotărârea administraţiei pe care o reprezentați, menţionaţi multele sincope care generează nefuncţinări ale sistemelor interne pe care România trebuie să le rezolve pentru a asigura coeziunea socială funcţională iar în felul acesta să-şi exprime statutul de partener de încredere al Statelor Unite ale Americii.

Prin mişcările sociale dar şi prin sondajele din România, s-a evidenţiat o diminuare semnificativă a încrederii populaţiei în partidele politice parlamentare şi în guvernare.  În fapt la nivelul partidelor politice parlamentare şi în guvernarea în cei 26 de ani de „DEMOCRAŢIE”, s-au afirmat grupuri de interes cu reţele bine înfiripate, care au condus la creşterea majoră a corupţiei la nivel înalt (aşa cum reiese aproape zilnic prin acţiunile şi dosarele Direcţiei Naţionale Anticorupţie). Partidele politice parlamentare (conduse de fapt şi de drept de grupuri de interes de tip mafiot) au generat, ca formă de apărare a intereselor lor, legi şi metodologii care să-i avantajeze şi să le apere propriile lor interese. Vă fac cunoscut acest aspect, întrucât orice candidat independent la funcţiile administrative locale, din localităţi mici şi mijloci la nivelul României, îi sunt încălcate drepturile şi libertăţlile cetăţeneşti prin Legea nr. 115 / 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Lupta împotriva corupţiei, incompetenţei şi aroganţei politicice din structurile administrative locale şi un adept al transparenţei administraţiei publice prin dezvoltarea democraţiei participative, în lunga activitate voluntară ca membru al Asociaţiei Pro Democraţia de aproape 16 ani,  m-a determinat să iau poziţie şi am decis să-mi depun CANDIDATURA  INDEPENDENT pentru funcţa de Primar şi / sau membru în Consiliul Local al mun. Caracal din judeţul Olt.

Luând la cunostinţă de prevederile Legii nr. 115 / 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, în vederea organizării şi efectuării demersurilor legale pentru depunerea candidaturii (candidat indepenedent la funcţia de Primar al municipiului Caracal din judeţul Olt şi / sau membru independent în Consiliul Local al mun. Caracal, din judeţul Olt), am constatat o încălcare abuzivă a CONSTITUŢIEI  ROMÂNIEI prin articolul 50 aliniatele (1) şi (2) din Legea 115 / 2015 care face obiectul acestei scrisori, lezându-mi dreptul meu de a candida şi de a fi ales. În fapt îmi sunt încălcate drepturile prevăzute şi garantate de Constituţia României (prevederile art. 16 alin (1), (2) şi (3), art. 37 alin. (1) şi (2) ) fiind victimă a unei reale discriminări.

Conform Articolului 50 alin.(1) şi (2) din Legea 115 / 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,  care face obiectul acestei scrisori  şi care prevede:

(1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I;

(2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul oraselor si de 1.000 in cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si in cazul municipiului Bucuresti;

În calitate de CANDIDAT  INDEPENDENT pentru funcţia de primar al municipiului Caracal, eu sunt obligat să strâng pe lista de susţinători cel puţin 1000 de semnatari (cetăţenii cu reşedinţa în municipiul Caracal).

Conform numărului total de alegători din ultimele date publicate (03. 06. 2015) de Autoritatea Electorală Permanentă privitor la Alegătorii înscrişi în listele electorale  permanente (descărcată de pe website-ul instituţieihttp://www.roaep.ro/prezentare/alegatori-inscrisi-in-listele-electorale-permanente/) şi conform datelor date de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 2 – CARACAL din judeţul Olt:

  1. pentru municipiul Caracal din Judeţul Olt sunt 29 858 de alegători. Conform principiului de 1% din numarul total al alegatorilorlista de susţinători ar trebui să fie de minim 300 de alegători, dar conform faptului că în articolul 50 alin (1) şi (2) din Legea 115 / 2015, care face obiectul scrisorii, mă obligă să strâng 1000 de semnături pe această listă („ … dar nu mai puţin de 1000 în cazulmunicipiilor …”), adică de 3 trei ori mai mult, adică, de fapt 3% din numarul total al alegatorilor inscrisi în circumscriptia pentru care candidez doar pentru noţiunea de „municipiu”.
  2. Pentru un candidat independent din oricare sector al Municipiului Bucureşti, conform listei făcute de Autoritatea Electorală Permanentă, populaţia electorală este de zece ori mai mare decât populaţia municipiului Caracal adică de peste 200 000 de locuitori. Pentru acesta funcţionează doar principiul 1 % din populaţia cu drept de vot. Cu alte cuvinte, la o populaţie de 10 ori mai mică cum are municipiul Caracal din judeţul Olt, raportat la oricare din sectoarele municipiului Bucureşti, eu sunt obligat în calitatea de candidat independent pentru funcţia de Primar, să am pe lista de susţinători echivalentul la jumătate din lista unui candidat independent din oricare sector al municiului Bucureşti. Consider acest fapt o adevărată discriminare şi o încălcare abuzivă a dreptului meu garantat de Constituţia României.

Având în vedere şi faptul că în conformitate cu prevederile art. 49 alin (2) din Legea nr. 115 / 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale care prevede:

Art. 49. – … (2) Pentru fiecare candidat la functia de primar si lista de candidati pentru consiliul local si pentru consiliul judetean, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I.

Eu în calitate de candidat independent la funcţia de primar, sunt obligat să strâng 1000 de semnatari din localitate pe lista de susţinători – întrucât se ia în considerare noţiunea de „municipiu” (care în realitate nu se raportează la numărul populaţiei), în timp ce, candidaţii partidelor politice la aceaşi funcţie (de primar) trebuie să aducă o listă de semnatari susţinători de 500 de cetăţeni cu domiciliul pe raza localităţii (la jumătate faţă de mine ca şi candidat independent) la aceştia luându-se în considerare rangul localităţi (rangul II şi rangul III – ranguri care corespund numărulului de locuitori), acesta este un alt motiv major de discriminare şi de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115 / 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Ar fi foarte multe de spus privitor la modul de gestionare şi de soluţionare a conflictelor apărute între cetăţenii afectaţi de actele noramtive şi juridice şi instituţiile statului (care au obligaţia de a sprijini cetăţeanul în apărarea drepturilor şi libertăţilor acestuia), instituţii care se subordonează politicului iar conducerile şi funcţionarii acestora uită că prin statut, regulament şi metodologii aceştia ar trebui să fie în slujba cetăţeanului. În acest sens, menţionez şi faptul că în urmă cu aproape o lună, am solicitat Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituţională a României, în conformitate cu prevederile legii, necostituţionalitatea prevederilor art. 50 alin (1) şi (2) din Legea nr. 115 / 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, petiţia fiind înregistrată cu nr. 5390 / 14. 03. 2016 la instituţia Avocatului Poporului. Excelenţă, vă informez că nu am primit răspuns asupra petiţiei efectuate şi nu cunosc dacă Avocatul Poporului a făcut motivaţia de atacare la Curtea Constituţională, cu toate insistenţele mele în toată această perioadă.

De un an şi jumătate, am descoperit o serie de încălcări grave a dreptului de proprietate a peste 2000 de cetăţeni caracaleni, proprietari de terenuri intravilane (curţi construcţii şi teren arabil) prin elaborarea defectuasă a Planului Urbanistic General al mun. Caracal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia. Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal împreună cu Comitetul de iniţiativă au  acţionat ca reprezentanţi ai proprietarilor în apărarea drepturilor de proprietate ale acestora, acţiuni materializate prin dosarul penal nr. 3271 / P / 2015 aflat în lucrul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal din judeţul Olt cât şi dosarul nr. 3576 / 104 / 2015 depus la Tribunalul Olt – Secţiunea Contencios Administrativ şi Fiscal prin care atacăm acest Plan Urbanistic General. Apelarea la instituţiile de îndrumare şi control ale statului, în tot acest proces de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, aceştia s-au rezumat, de cele mai multe ori,  la găsirea căilor de muşamalizarea încălcărilor grave ale legislaţiei, Codului Civil şi a CONSTITUŢIEI  ROMÂNIEI de către municipalitate.

Cu riscul că mă repet, dar consider că partidele politice parlamentare (conduse de fapt şi de drept de grupuri de interes de tip mafiot) au generat legi şi metodologii care să-i avantajeze şi să le protejeze propriile lor interese, ca formă de apărare chiar împotriva apariţiei a acelor cetăţeni români de bună credinţă care să li se împotrivească intereselor lor.

Excelenţă, cu speranţa găsirii unui ecou al acţiunii mele care să poată să elimine cel puţin în viitor astfel de situaţii nedemocrate, cu cele mai bune gânduri şi cu speranţa că mandatul dumneavoastră va fi unul dintre cele mai productive pentru relaţiile româno-americane consolidate pe principii obiective ce nu pot şi nu trebuie să fie ignorate.

Pentru dumneavoastră,

Mişu Slătculescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here