Acasă Actualitate Primăria Slatina lămureşte problema taxelor şi impozitelor locale

Primăria Slatina lămureşte problema taxelor şi impozitelor locale

379
Intrarea în vigoare a Noului Cod Fiscal, respectiv Legea nr. 227/2015, a schimbat modalitatea de calcul, dela 1 ianuarie a.c., pentru impozitul/taxa pe teren intravilan datorată de contribuabilii-persoane fizice. Astfel, conform acestui act normativ, obligatoriu pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din țară,., mai precis art. 465, alin. 2: ”În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri de construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 mp inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare”.

Zona din cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

– lei/ha –

 

O

I

II

III

IV

V

A

8282-20706

6878-17194

6042-15106

5236-13090

711-1788

569-1422

B

6878-17194

5199-12998

4215-10538

3558-8894

569-1422

427-1068

C

5199-12998

3558-8894

2668-6670

1690-4226

427-1068

284-710

D

3558-8894

1690-4226

1410-3526

984-2439

278-696

142-356

        Nivelul de impozitare pentru municipiul Slatina este cel prevăzut la rangul II.
       „Deși Noul Cod Fiscal prevede niveluri minime și maxime cuprinse, ex. – pentru zona A, între 6.042 lei/ha. și 15.106 lei/ha., Consiliul Local Slatina a optat pentru pragurile minime la impozitul/taxa pe teren conform HCL nr. 418/16.12.2015 privind nivelul taxelor și impozitelor locale pe anul 2016, respectiv:
— zona A: 6.042 lei/ha. (0,6042 lei/mp);
— zona B: 4.215 lei/ha. (0,4215 lei/mp);
— zona C: 2.668 lei/ha. (0,2668 lei/mp);
— zona D: 1.410 lei/ha. (0,410 lei/mp).
         Mai exact, diferența de impozitare dintre vechiul Cod Fiscal (în vigoare până la 31 decembrie 2015) și Noul Cod Fiscal (valabil după 1 ianuarie 2016) constă în faptul că, până anul trecut inclusiv, impozitul/taxa pe teren se plătea pe fiecare categorie de folosință a terenului conform declarației depuse de către contribuabil la Registrul Agricol teritorial. Noile prevederi fiscale menționează că impozitul/taxa pe teren se plătește pentru categoria de curți-construcții pentru o suprafață de până la 400 mp. inclusiv ȘI pentru celelalte categorii de folosință. Ceea ce depășește suprafața de 400 mp. se achită la nivelul categoriei de folosință respectivă.
Exemplu 1 (Legea nr. 227/2015):
         Mod de calcul pentru un contribuabil care deține în intravilanul mun. Slatina o suprafață de 1.900 mp., defalcat pe următoarele categorii de folosință, zona A de impozitare:
   a — curți-construcții: 300 mp;
   b — arabil: 500 mp;
   c — pășune: 500 mp;
   d — viță de vie: 600 mp.
         Impozit datorat anul 2016:
         a — 300 mp. x 0,6042 lei/mp. = 181,26 lei
        b — 100 mp. x 0,0028 lei/mp. x 4 coef. corecție = 1,12 lei              
                   400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei
          c — 100 mp x 0,0021 lei/mp. x 4 coef. corecție = 0,84 lei
                     400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei
           d — 200 mp. x 0,0046 lei/mp. x 4 coef. corecție = 3,68 lei
                   400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei
   TOTAL impozit datorat:
                       181,26 + 1,12 + 241,68 + 0,84 + 241,68 + 3,68 + 241,68 = 912 lei
             Prin OUG nr. 50/2015 a fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în sensul că, la art. 465, a fost introdus un nou alineat – 21: ”În cazul unui contribuabil care deține mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiași unități/subdiviziuni administrative-teritoriale, suprafața de 400 m.p. prevăzută la alin. (2) se calculează o singură dată prin însumarea suprafețelor terenurilor, în ordine descrescătoare”.
           Prin aceasta, modul de calcul a impozitului/taxei pe teren se modifică pentru celelalte categorii de folosință în afara celui de curți-construcții în sensul că impozitul aferent categoriei de folosință curți-construcții în suprafață de până la 400 m.p. inclusiv se calculează o singură dată pentru categoria de folosință cu suprafața cea mai mare.
           Exemplu 2 (Legea nr. 227/2015 completată cu OUG 50/2015):
           Mod de calcul pentru un contribuabil care deține în intravilanul mun. Slatina o suprafață de 1.900 mp., defalcat pe următoarele categorii de folosință, zona A de impozitare:
   a — curți-construcții: 300 mp;
   b — arabil: 500 mp;
   c — pășune: 500 mp;
   d — viță de vie: 600 mp.
           Impozit datorat anul 2016:
                 a — 300 mp. x 0,6042 lei/mp. = 181,26 lei
                 b — 500 mp. x 0,0028 lei/mp. x 4 coef corecție = 5,6 lei
                 c — 500 mp. x 0,0021 lei/mp. x 4 coef. corecție = 4,2 lei
                 d — 400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei
                           200 mp. x 0,0046 lei/mp. x 4 coef. corecție = 3,68 lei
         TOTAL impozit datorat:
                           181,26 + 5,6 + 4,2 + 241,68 + 3,68 = 436 lei
         De precizat că, până la data de 20 ianuarie a.c. inclusiv, Direcția Economică Slatina a stabilit și încasat impozitul/taxa pe teren conform Legii nr. 227/2015 (Exemplul 1), iar, după data menționată, au fost efectuate modificările aduse legii menționate (Exemplul 2).
         Pentru contribuabilii-persoane fizice care au achitat în totalitate pe anul 2016 impozitul/taxa pe teren până la data de 20 ianuarie a.c., sumele achitate în plus le vor fi restituite la cerere, iar celor care au achitat parțial impozitul anterior amintit li se va compensa suma plătită în plus cu obligațiile de plată ce au ca și scadență termene ulterioare de plată.” conform comunicatului de presă remis de Primăria Slatina.
Articolul precedentFiţi slătineni cu acte în regulă! Biroului de Stare Civilă al Primăriei, în casă nouă!
Articolul următor24 ianuarie 2016. Mica Unire cu marele ger

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here