Acasă Economic CONCEPT FACIO Caracal – un promotor prin excelență al întreprinderilor sociale

CONCEPT FACIO Caracal – un promotor prin excelență al întreprinderilor sociale

420
 

În municipiul Caracal funcționează, din martie 2015, compania cu răspundere limitată, CONCEPT FACIO.
Este una din puținele societăți oltene dedicată, prin actele constitutive la înființarea sa, în vederea promovării conceptului de întreprindere socială, în cadrul proiectului de start echitabil. Activitățile sale, susținute prin cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul Axei Promovarea Incluziunii Sociale, vizează, prin domeniul de intervenție, dezvoltarea economiei sociale.
 
 
Care sunt activitățile asumate de CONCEPT FACIO Caracal
Principalele activități ale acestei companii sunt producerea și ambalarea de consumabile pentru industria auto: apă distilată, lichid pentru spălarea parbrizelor, antigel auto și pentru centralele termice, cosmetice auto, producerea și ambalarea de adezivi și solvenți. De asemenea, în cadrul CONCEPT FACIO SRL Caracal se desfășoară activități suport pentru alte societăți cum ar fi: sortare, ambalare şi etichetare.
Din activitățile productive, compania se evidențiază ca un susținător corect, loial, față de persoanele angrenate în activitatea economică, dar și față de bugetele de stat, locale și cele consolidate ale statului.
Partenerii economici sunt mulțumiți de produsele furnizate, de serviciile oferite, acestea încadrându-se în standarde competitive și legale…
 
Cine lucrează în cadrul companiei
În proiectul de resursă umană al societății se regăsesc angajați, persoane cu reale dificultăți în integrarea sau reintegrarea pe piața muncii, supuse la un moment dat riscului de excluziune socială. 7 dintre aceștia se încadrează în zona persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și fac parte din grupul țintă al proiectului asumat în cadrul programului POSDRU – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, rromi, familii monoparentale, foști deținuți. Aceste persoane, pe lângă atribuțiile ce rezultă din fișa postului, pentru îmbunătățirea șanselor de integrare-reintegrare, în piața muncii, și totodată în societate, angajații SES-ului participă la cursuri de formare în vederea inițierii în programe TIC.
Mai mult, pentru câștigarea respectului de sine sunt angrenați în activități și competiții sportive cu grupuri provenite din structuri bine integrate în societate, ca o etapă necesară în vederea realizării proiectului de integrare-reintegrare.
 
Ce urmărește, prin proiectele sale, CONCEPT FACIO
Prin activitățile curente, CONCEPT FACIO, derulate în cadrul proiectului POSDRU, contribuie la realizarea obiectivului general, asumat încă de la demararea acestuia: dezvoltarea capitalului uman, creșterea competitivității, cât și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă și flexibilă, care țintește încadrarea în contextul larg al obiectivelor cuprinse în politicile și strategiile naționale și europene de ocupare.
 
De ce economie socială și ce înseamnă așa ceva
Economia socială (numită și „economie solidară” sau „al treilea sector) s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu  ale comunităților și pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunității care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.
Scopul principal al economiei sociale, în comparație cu scopul economiei de piață, nu este obținerea de profit, ci constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile. 
Economia socială acordă prioritate unui model de întreprindere (întreprindere de economie socială) care nu se poate caracteriza prin dimensiuni sau prin sectoarele în care își desfășoară activitatea, ci prin respectarea unor valori comune printre care se numără: supremația participării actorilor sociali, a persoanei și a obiectivelor sociale asupra capitalului; apărarea și aplicarea principiului solidarității și al responsabilității; comuniunea între interesele membrilor utilizatori și interesul general; controlul democratic exercitat de membri organizației/intreprinderii; adeziunea voluntară și deschisă; autonomia de gestiune și independența față de autoritățile publice; alocarea celei mai mari părți a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și de furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general.
 
START EQUITABLE – Komunitni centrul Chanov din Republica Cehă, parteneri ai CONCEPT FACIO
În cadrul partenerilor pe care îi are la nivel național, Komunitni centrul Chanov din Republica Cehă, în proiectul START EQUITABLE se află și compania caracaleană, care coordonează implementarea proiectului cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – „Promovarea Incluziunii Sociale” domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Obiectivele asumate în cadrul acestei coorporații transnaționale au fost asumate cu succes, iar implementarea lor se poate înscrie în zona unui ghid reușit de bună practică, ce va fi publicat în limbile română și engleză și va reprezenta un material de referință și pentru inițiative din domeniul economiei sociale. Ținta vizată: capitalul uman, dezvoltarea acestuia, asigurarea unei resurse umane pentru o piață a muncii modernă și flexibilă, încadrată în contextul larg al obiectivelor cuprinse în politicile și strategiile naționale și europene de ocupare.
Articolul precedentAnunțat de senatorul Mihai Niță, Cristi Bircea este candidatul ALDE la Primăria Slatina
Articolul următorCronică parlamentară aniversară despre ai noştri. Trei ani. Parlamentarii Oltului, la ora decontului. Cât de bine trăiesc oltenii?

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here