Acasă Economic ALRO SLATINA – 50 de ani de aluminiu românesc

ALRO SLATINA – 50 de ani de aluminiu românesc

435

În ziua de 30 IUNIE 2015 se împlinesc 50 DE ANI DE LA PRIMA ŞARJĂ DE ALUMINIU ROMÂNESC, obţinută la SLATINA. De-a lungul timpului, Uzina de Aluminiu, aşa cum s-a numit în trecut, a reprezentat un adevărat arc peste timp, rezistând tuturor dificultăţilor şi dezvoltându-se continuu. Hotărârea de a se construi o întreprindere de producerea aluminiului primar şi aliajelor din aluminiu primar la Slatina, micul orăşel situat la îngemănarea Piemontului Getic cu Câmpia Olteniei, pe malul stâng al râului Olt,  a fost luată la 1 martie 1961. Această decizie s-a dovedit capitală pentru Slatina, micul orăşel, cu o populaţie de sub 20.000 de locuitori şi cu o economie preponderent agrară, a cărui dezvoltare a început odată cu primele angajări la Uzina de Aluminiu „16 Februarie”, aşa cum s-a numit iniţial întreprinderea, astăzi ALRO SA. 

ALRO – PREZENT ŞI VIITOR

Astăzi, ALRO se prezintă ca o societate modernă, aliniată la cele mai înalte standarde internaţionale tehnice şi tehnologice, care se bucură de bonitate, prestigiu şi apreciere pe piaţa internaţională a aluminiului. Cu o capacitate de producţie de 265.000 de tone de aluminiu, este cea mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia) şi reprezintă una dintre cele mai mari companii din România, având o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei locale şi naţionale.

ALRO S.A. este societate cu capital majoritar privat şi face parte din grupul internaţional industrial şi de investiţii Vimetco N.V. Olanda, listat la Bursa de la Londra, care îşi desfăşoară activitatea în industria aluminiului, energiei şi mineritului.

ALRO SA este marcă înregistrată la Bursa de Metal de la Londra, este listată la Bursa de Valori Bucureşti. De asemenea, ALRO este unic acţionar la ALUM Tulcea, producătorul de alumină calcinată, cu o capacitate de 600.000 tone/an şi la Vimetco Extrusion, cu o  capacitate de 25.000 t/an produse extrudate; ALRO S.A. este membră a European Aluminum Association şi a REACH Consortium. ALRO este un important contribuabil la bugetele naţionale şi locale.

LA BAZA PERFORMANŢELOR ALRO, ÎN ULTIMII 10 ANI, A STAT O TACTICĂ ŞI STRATEGIE REALISTĂ ŞI EFICIENTĂ, CONCRETIZATĂ PRIN:

Concentrarea pe următoarele direcţii principale:

Respectarea, în totalitate, a reglementărilor UE, privind protecţia mediului şi a emisiilor de gaze cu efect de seră 

Creşterea volumului de produse cu valoare adăugată mare şi foarte mare

Creşterea producţiei şi a productivităţii 

Reducerea consumurilor de energie, gaze naturale şi a altor utilităţi 

Calificarea ca furnizor pentru industria auto şi aeronautică 

Integrarea pe verticală a fluxurilor de producţie, de la bauxită la produse de înaltă tehnicitate. Implementarea strategiei a implicat investiţii de peste 500.000.000 USD, în ultimii 10 ani.

Operaţiuni integrate pe verticală

  Sierra Leone: mina de bauxită Sierra Minerals este furnizor unic pentru Alum Tulcea, cu o  bază de resursă de aproximativ 31 milioane de tone.

Alum Tulcea: modernizată, în perioada 2007-2009, în deplină conformitate cu standardele europene de mediu, are o capacitate de 600.000 tone de alumină pe an. Furnizează tot necesarul de alumină pentru ALRO.

ALRO Slatina: are în structura organizatorică două divizii: – Aluminiu Primar, cu secţia Anozi, Uzina de Aluminiu, secţia Turnătorie, Eco-topitoria de deşeuri de aluminiu, sectoare de reparaţii şi piese de schimb, transporturi rutiere şi feroviare şi alte sectoare auxiliare. 

Are o capacitate totală de 265.000 tone aluminiu electrolitic şi 340.000 tone aluminiu turnat. Toţi anozii necesari electrolizei aluminei sunt produşi intern.

– Aluminiu Procesat, cu o capacitatea de procesare de 96.000 tone aluminiu procesat, în funcţie de mixul de producţie. Este în  desfăşurare un program de creştere a capacităţii până la 120.000 tone, în 2019.

Strategia de creştere globală care  a avut în vedere:

– Concentrarea pe productivitate şi controlul costurilor

– Diversitate mare a produselor oferite în diferite forme, tipuri de aliaje şi dimensiuni. 

– Reducerea costurilor, prin logistică centralizată şi creşterea eficienţei, prin modernizarea activelor de producţie şi investind în capitalul uman, prin intermediul programelor regulate de instruire a angajaţilor. 

– Avantaje strategice pentru controlarea principalului lanţ de achiziţionare de la bauxită, la produse de înaltă tehnicitate. 

– Continuarea căutării de soluţii pentru reducerea costurilor pentru îmbunătăţirea eficienţei, managementului energetic şi îmbunătăţirea anuală a operaţiunilor globale.

Creşterea producţiei de bunuri de aluminiu cu valoare adăugată mare:

– Modernizarea liniilor de producţie pentru table şi benzi, precum şi îmbunătăţirea echipamentelor de întindere, planare, tăiere la lungime, fâşiere şi ambalare. 

– Dezvoltarea continuă a unei game de aliaje dure şi plăci tratate termic, pentru industria aerospaţială şi creşterea vânzărilor pentru piaţa auto.

Creşterea capacităţii de producţie

– Program de investiţii estimat la 500 milioane USD, în ultimii zece ani, în urma căruia se preconizează creşterea capacităţii de producţie, atât pentru aluminiu primar, cât şi pentru procesat, şi creşterea producţiei la rafinăria de alumină şi SMHL, precum şi investiţii financiare de 200 milioane USD pentru integrarea pe verticală.

– Sinergii menţinute, de integrare pe verticală şi îmbunătăţire continuă a tuturor etapelor tehnologice.

Securizarea accesului permanent la materii prime cu preţuri competitive şi surse de energie

• Securizarea alimentării cu energie, prin contract pe termen lung, şi investiţii în active din domeniul energetic. 

• Autonomie completă în furnizarea de bauxită, odată cu achiziţionarea companiei miniere Sierra Minerals Holding, având o bază de resursă de aproximativ 31 milioane tone.

Angajament pentru alinierea la standardele de mediu

• În ultimii 10 ani, au fost investiţi aproximativ 100 milioane USD, în proiecte de modernizare cu impact direct sau indirect asupra mediului. 

• Alum a reabilitat halda de şlam roşu. 

• Alro a construit o haldă conform standardelor de mediu ale UE şi a înlocuit sistemul umed de captare a gazelor florurate cu tehnologia de tratare uscată a gazelor, crescând procentul de captare a gazelor de la 65%, la peste 99%.

• ALRO a redus emisiile de PFC-uri de la 1,51 kg/t, în 1989, la 0,037 kg/t, în 2012.

POLITICA MANAGERIALĂ – GENERATOARE DE PERFORMANŢĂ

 Managementul ALRO are la bază premiza că într-o lume nesigură, singura constantă rămâne schimbarea, iar  schimbările realizate la ALRO au condus la rezultate remarcabile, dintre care menţionăm:

– Exportul anual de produse din aluminiu a reprezentat 75-80 % din producţia totală, în timp ce unele dintre produse au fost si sunt destinate exclusiv exportului;

– Au fost create premisele unor aşteptări la un înalt nivel  din partea clienţilor şi au fost organizate programe de instruire pentru personal, care au pus accentul pe satisfacerea clientului pe termen lung din punct de vedere al calităţii produselor;

– Investiţiile realizate în perioada 1994-2014 pentru optimizarea mijloacelor de producţie prin modernizarea continuă a secţiilor de electroliză, a turnătoriei, a secţiei de anozi, a sectorului de aluminiu prelucrat, au fost de peste 500 milioane USD, din care numai investiţiile pentru protecţia mediului însumează peste 100 milioane USD;

– A fost diversificată producţia prin creşterea gradului de integrare verticală şi prin mărirea gamei de produse din aluminiu cu valoare adăugată mare;

– ALRO S.A. a devenit furnizor pentru industriile aeronautică şi auto, care folosesc produse cu valoare adăugată foarte mare, investind constant în cele mai noi tehnologii disponibile pentru turnarea şi prelucrarea aluminiului;

– A fost întărită şi continuată extinderea poziţiei deţinute pe piaţa internaţională de aluminiu;

– Au fost reduse costurile de producţie în toate sectoarele şi îmbunătăţit raportul preţ/calitate, pentru a spori competitivitatea companiei;

– Au fost asigurate resursele şi sursele vitale prin contracte şi parteneriate cu furnizorii pe termen lung;

– A fost obţinută autorizaţia integrată de mediu, fără program de conformare, valoarea determinată a emisiilor de noxe fiind sub valorile maxime admise de legislaţia naţională şi internaţională;

– A fost îmbunătăţită promovarea imaginii ALRO în ţară şi pe piaţa internaţională a aluminiului, astfel că ALRO a devenit o prezenţă constantă în topul anual al primelor 10 firme din România şi este recunoscută ca atare prin premiile şi distincţiile acordate de diverse organisme ale statului, precum şi de asociaţii profesionale de specialitate.

– A fost optimizată structura organizatorică, s-a îmbunătăţit calitatea resurselor umane şi a  actului managerial la toate nivelurile;

– De 13 ani avem acelaşi acţionariat, iar de la prima şarjă de aluminiu românesc compania a avut numai 7 directori generali. Echipa de conducere are o vechime de peste 20 de ani, aceasta fiind completată cu manageri tineri după privatizare;

– Acţionarul majoritar are o bogată experienţă în industria metalurgică şi a înţeles foarte repede problemele societăţii, a acordat încredere echipei manageriale şi a acordat tot sprijinul pentru realizarea şi dezvoltarea în condiţii de performanţă a obiectivelor noastre. Se poate spune că între conducerea societăţii şi acţionariat s-a creat o adevărată simbioză, benefică  pentru această companie, economia naţională, comunitatea locală, angajaţi şi partenerii de afaceri;

– ALRO are un corp de specialişti competent, bine pregătit profesional şi managerial, care poate face faţă cu succes în orice uzină de aluminiu performantă din lume. Acest fapt se datorează selecţiei riguroase la angajare, politicii de training şi dezvoltare profesională şi personală, sistemului motivaţional implementat, inclusiv sistemului de promovare a valorilor.

Acestea sunt: competenţă profesională, inovare, integritate, orientarea spre clienţi, motivare, devotament, loialitate şi implicare, operativitate, integrare, comunicare, spirit de echipă şi colaborare, ordine şi disciplină, formare continuă. 

Politica managerială a companiei a avut ca obiective următoarele:

– Promovarea managementului prin obiective, definite pe termen scurt, mediu şi lung, pentru procese si proiecte;

– Planificarea şi controlul costurilor, bazate pe bugete şi centre de cost.

Pe lângă certificările uzuale ale sistemului de management integrat –  ISO 9001 (calitate), ISO 14001 (mediu), OHSAS 18001 (securitate şi sănătate ocupaţională), s-au obţinut şi alte certificări sau acreditări, importante, cu organisme recunoscute pe plan internaţional:

• Certificarea EN 9100 (pentru industria aerospaţială şi de apărare) şi certificarea ISO TS 16949 (pentru industria auto), ambele acordate de organismul de certificare German DQS GmbH pentru sistemul de management al calităţii ALRO;

• Acreditarea NADCAP pentru procese speciale (tratamente termice, încercări de laborator şi control nedistructiv), specifică, de asemenea, industriei aerospaţiale şi de apărare, acordată de Performance Review Institute din cadrul Society of Automotive Engineers (SUA);

• Certificarea produselor ALRO destinate industriei navale de către organisme ca Det Norske Veritas, Bureau Veritas şi Germanische Lloyd;

• Certificarea pentru marca europeană de calitate CE a produselor ALRO destinate domeniului construcţiilor, de către organismele TUV Rheinland şi TUV Sud (Germania);

– Sistem de urmărire a încărcării capacităţilor de producţie implementat în SAP;

– Indicatori cheie de performanţă;

– Programe de îmbunătăţire continuă şi reducere costuri;

– Aplicarea unor sisteme moderne de management al riscurilor, eficienţei energetice, acreditării furnizorilor de servicii,  materii prime şi materiale, resurselor umane;

– Folosirea intensivă a consultanţei şi a auditării sistematice a proceselor, produselor şi a costurilor;

– Analiza şi monitorizarea zilnică, săptămânală, lunară, trimestrială şi anuală a parametrilor operaţionali cheie;

– Derularea planului de afaceri updatat în permanenţă;

– La momentul actual, ALRO SA este lider în eficienţa energetică în România, obţinând prin investiţiile realizate, rezultate remarcabile precum: reducerea semnificativă a consumului specific de energie în curent continuu la secţiile de electroliză, reducerea de 3 ori a consumului specific de gaz metan la coacerea anozilor, reducerea consumului specific de energie electrică la divizia de aluminiu prelucrat de peste 4 ori, reducerea de peste 10 ori a consumului specific de gaz metan la divizia de aluminiu prelucrat; 

– ALRO este membră a Asociaţiei Europene a Producătorilor de Aluminiu şi membră a consorţiului REACH pentru aluminiu;

– Informatizarea avansată a companiei a permis utilizarea unor platforme informatice complexe, dedicate administrării afacerilor (ERP, SAP) cu influenţe semnificativ pozitive în eficientizarea întregului flux de fabricaţie şi creşterea calităţii produselor;

– Introducerea şi utilizarea curentă a conceptelor Lean Six Sigma şi a standardelor internaţionale de calitate pentru toate domeniile de activitate ca instrumente curente de lucru;

– ALRO a funcţionat în deplină legalitate, achitându-se la timp şi integral de toate taxele şi impozitele datorate la bugetele de stat şi bugetul local. De asemenea, s-a afirmat şi s-a  implicat cu toată responsabilitatea în viaţa comunităţii locale, prin sprijinul substanţial acordat pentru organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural-sportive şi pentru reabilitarea şi dotarea unor unităţi şcolare,  sanitare, de cult etc.

COMPETITIVITATEA ALRO PE PIEŢELE EXTERNE

Competitivitatea a fost şi este susţinută în mod constant prin implementarea şi monitorizarea continuă a stadiului unor programe moderne, dedicate fiecărui domeniu de activitate, din care merită amintite:

– Programe de reducere costuri;

– Programe de îmbunătăţire continuă a activităţii;

– Programe de mentenanţă predictivă;

– TPM (Total Productive Maintenance);

– Programe de reducere a consumurilor de materii prime, materiale şi energie;

– Programe dedicate monitorizării continue şi reducerii emisiilor de noxe pentru îmbunătăţirea microclimatului şi respectarea legislaţiei europene în domeniu.

OBIECTIVE 2015-2020

ALRO va continua politica de investiţii în domenii precum: eficienţa energetică, produse cu valoare adăugată mare şi foarte mare, reducerea deşeurilor, reducerea emisiilor, reciclare, energia regenerabilă, creşterea competitivităţii, cercetare – dezvoltare, sănătate, securitate şi mediu.

Ziarul de Olt şi Linia Întâi

Articolul precedent7 zile în subsidiar
Articolul următorEmil Albotă vine la Consiliul Județean Olt

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here