Acasă Actualitate D.G.A.S.P.C Olt, în serviciul celor de lângă noi

D.G.A.S.P.C Olt, în serviciul celor de lângă noi

193

Numărul persoanelor care beneficiază de o măsură de protecţie socială

D.G.A.S.P.C Olt, în serviciul celor de lângă noi

Directia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt este numele instituţiei care, de la 1 ianuarie 2005, în urma unei hotărâri a Consiliului Judeţean Olt, prin comasarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Olt şi Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Olt, reprezintă speranţa şi lumina multor oameni care poartă în suflet o altă lume – tăcută, dureroasă sau tristă. DGASPC Olt, condusă în mod impecabil de Rădiţa Piroşcă şi Cristian Lungu, a oferit mereu un sprijin copiilor vitregiţi de soartă şi persoanelor cu diferite forme de handicap. În cele ce urmează, la cererea Ziarului de Olt, instituţia a pus la dispoziţie informaţii referitoare la numărul de persoane care beneficiază de o măsură de protecţie, dar şi prezentarea pe sucrt a câtorva proiecte recente, aflate în curs de derulare. (George PIŢULESCU)  

La sfârşitul lunii octombrie a.c., 1.120 de copii/tineri, după cum urmează: 304 copii şi tineri în centrele din subordinea DGASPC Olt – 264 în casele de tip familial, iar alţi 40 la CP „Floare de Colţ” Balş; 487 de copii beneficiază de serviciile asistenţilor maternali profesionişti; 251 de copii se aflau în plasament în familii (rude până la gradul IV); 78 de copii se aflau în plasament la altă familie/persoane.

La 30 septembrie a.c., 1.801 de copii incadraţi în diferite grade de handicap se aflau în evidenţele Direcţiei. Dintre care: 1.515 se aflau în familia biologică/rude până la gradul IV/ alte familii/ persoane; 167 de copii se aflau în plasament la asistenţi maternali profesionişti; 119 copii si tineri cu handicap se aflau în centrele subordonate DGASPC Olt.

Referitor la adopţii, situaţia în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie a.c., este următoarea:

20 de familii/persoane erau apte să adoptate; 37 de copii erau adoptabili; 22 de copii au fost încredinţaţi spre adopţie; în prezent, 42 de copii se află in etapa de monitorizare postadopţie.

La sfârşitul lunii octombrie, 501 persoane adulte beneficiau de o măsură de protecţie în centre subordonate DGASPC Olt. 333 adulţi se aflau în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap (119 în centre de îngrijire şi asistenţă, 111 în centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap şi 23 Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională Drăgăneşti-Olt. Alte 168 de adulţi se aflau în cămin pentru persoane vârstnice.

La sfârşitul aceleaşi luni existau 15.228 de persoane adulte încadrate în diferite grade de
handicap neinstituţionalizate.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt derulează, în prezent, în proiecte menită să vină în ajutorul copiilor şi nu numai, proiecte cum ar fi:

Subproiectul „Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din comuna Bărăşti,

sat Ciocăneşti, judeţul Olt (CZ-65/OT), ce are ca obiect înfiinţarea unui centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc prin construirea şi dotarea unicredit din comuna Bărăşti, judeţul Olt, acolo urmând să se furnizeze servicii de asistenţă, îngrijire, educaţie, consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, socializare şi petrecere a timpului liber. Ar urma să beneficieze 30 de copii şi cel puţin 20 de părinţi/persoane care au în îngrijire copii.

Un alt proiect este „Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din comuna Sârbii-Măgura, judetul Olt (CZ – 66/OT), privind înfiinţarea unui centru de îngrijire pe zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc prin realizarea şi dotarea unei clădiri din comuna Sârbii-Măgura, judeţul Olt. Se estimează că vor beneficia în jur de 40 de copii şi cel puţin 20 de părinti/persoane care au în îngrijire copii.

Aceste două subproiecte au fost aprobate în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent, finanţat conform prevederilor hotărârii Guvernului României, nr 928/2007. Aceste proiecte voi fi finalizate în data de 30 aprilie 2015.

Un proiect la fel de interesant, „Iniţiativa Multiregională pentru dezvoltarea economiei sociale şi ocuparea persoanelor vulnerabile”, a fost aprobat în cadrul POSDRU 2007-2013, axa prioritară 6. Obiectivul acestui proiect constă în facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea incluziuni sociale pentru 580 de persoane vulnerabile şi formare profesională a 60 de angajati din sistemul de asistenţă socială din Olt, gorj şi Constanţa, prin accesul acestor la întreprinderile de economie socială înfiinţate şi prin implementarea de servicii inovative de formare profesională, mentorat şi consiliere de specialitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here