Acasă Economic Parteneriat mediu – tehnologie la S.C. ALRO S.A. Slatina

Parteneriat mediu – tehnologie la S.C. ALRO S.A. Slatina

767

Ziua de 5 iunie a fost declarată ca „Ziua Mondială a Mediului” în 1972 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, pentru celebrarea Conferinţei “Ecologia Umană” de la Stockholm şi reprezintă elementul cel mai important al Programului Ecologic al Naţiunilor Unite (UNEP).

Din nefericire se constată că “planeta albastră” se confruntă astăzi, mai mult ca niciodată, cu o serie de fenomene distructive care pun în pericol  integritatea florei, faunei, apei, aerului, solului şi a omului: cutremure de pământ, deşertizări, secetă, schimbări climaterice, tzunami, inundaţii, topiri ale gheţarilor, dispariţia unor specii de plante, animale şi păsări, epuizarea resurselor energetice şi alimentare, “subţierea” stratului de ozon, pericolul ciocnirii pământului cu meteoriţi sau comete de mari dimensiuni şi altele. Acestea sunt determinate de unele cauze naturale dar şi de activitatea umană, uneori lipsită de respect faţă de natură, cum ar fi defrişările masive de zone verzi, promovarea unor industrii poluante cu emisii de gaze cu efect de seră, politici necorespunzătoare de gestionare a deşeurilor, în special a celor cu efecte radioactive, exploatarea neraţională a resurselor, dezvoltarea arsenalului militar nuclear, chimic, biologic şi  neconvenţional.  
Oamenii de stiinţă, politicienii, societatea civilă, şi nu numai, din intreaga lume se pare că în ultimul timp conştientizează faptul că dacă nu se iau măsuri la nivel global de stoparea acestor fenomene distructive, viitorul omenirii este incert.  

Cu ocazia acestui eveniment, în contextul acţiunilor pe care le desfăşoară în această săptămână organismele abilitate din domeniu, la nivel local şi judeţean, în data de 3 iunie a.c. Alro a fost vizitată de un grup de 25 de salariaţi de la Agenţia de Protecţia Mediului şi Garda de Mediu Olt.

Acţiunea a demarat cu o prezentare a realizărilor Alro în domeniul protecţiei mediului, din care  s-au desprins următoarele:

Acţionariatul, managementul şi angajaţii Alro au înţeles că a fi performant înseamnă a lucra într-un microclimat de muncă corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, a proteja mediul înconjurător şi a respecta comunitatea locală. În acest context politica de mediu a S.C. ALRO S.A., integrată sistemului de management calitate – mediu – securitate, a urmărit prin proiectele promovate încadrarea în normele europene privind protecţia mediului, siguranţa în operare si îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, toate in ideea realizării dezideratului de creştere continuă a performanţelor sale.
 
Prin declaraţia  Directorului  General privind politica în domeniile calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, ALRO promovează mecanisme de reducere a impacturilor negative asupra mediului şi de  îmbunătăţire a  performanţelor de mediu  cu  respectarea strictă  a tuturor reglementărilor legale aplicabile activităţilor sale. Pentru aceasta, se au în vedere următoarele:
–  Conformarea la legislaţia actuală de mediu şi la oricare evoluţie a acesteia;
– Prevenirea şi combaterea poluării mediului prin investiţii în modernizări tehnice şi tehnologice;
– Asigurarea funcţionării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor la parametrii tehnologici;
– Monitorizarea permanentă a factorilor de mediu;
– Instruirea, conştientizarea şi responsabilizarea întregului personal privind problemele de protecţia mediului;
– Promovarea unei mentalităţi şi a unei culturi organizaţionale de tip „prieten al naturii”;
– Colaborarea şi comunicarea permanentă cu autorităţile şi comunitatea locală;
– Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al protecţiei mediului.
Politica şi obiectivele de mediu ale S.C.ALRO S.A. Slatina sunt comunicate şi înţelese de întregul personal şi sunt disponibile pentru public.
Politica de mediu promovată de managementul de varf a condus în ultimii ani la eliminarea totală a penalizarilor şi reclamaţiilor venite din partea organismelor guvernamentale, non-guvernamentale şi ale comunităţii locale, în condiţiile în care problematica mediului a devenit unul dintre aspectele cele mai mediatizate pentru România, ca ţară membra cu drepturi depline a Uniunii Europene.

Din punct de vedere al conformării cu cerinţele legale, compania se preocupă în permanenţă de alinierea la standardele şi reglementările în domeniu ale Uniunii Europene.
În acest sens, ALRO a fost prima dintre companiile din regiunea Oltenia care a obţinut Autorizaţia Integrată de mediu, valabilă pentru 10 ani, fără program de conformare, pentru instalaţiile sale aflate la cele două puncte de lucru din Slatina.  
            
Un domeniu important al activităţii de protecţia mediului în Alro îl reprezintă prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase. În acest sens, compania a elaborat o serie de planuri  interne  a căror implementare conduc la eliminarea riscurilor de producere a unor astfel de evenimente cu impact impact grav asupra mediului înconjurător şi care reglementează modul de intervenţie în cazul în care acestea ar avea loc.  
     
Prin Biroul de Analize şi Evaluări Noxe, Alro  monitorizează permanent evoluţia noxelor de mediu, atât a celor specifice locurilor de muncă cât şi acelor din zonele periuzinale. Se recoltează periodic probe şi se fac determinări ale noxelor de mediu cu impact asupra apei, aerului, solului si  freaticului.
Determinările au evidenţiat faptul că la toate categoriile de emisii generate, valorile obţinute sunt sub limitele impuse de standardele în vigoare. Practic în modernele instalaţii de tratare gaze şi fum sunt reţinute peste 99,5% din emisiile de noxe.
Adoptarea acestei abordări pro-active concretizată prin monitorizarea problemelor de mediu constituie o parte integrantă a activităţilor curente ale compartimentului de specialitate.

Pe linia activităţilor desfăşurate la Alro pentru protecţia mediului se înscrie şi preocuparea pentru gestionarea deşeurilor rezultate în urma proceselor de producţie. Alro a construit după cele mai moderne tehnologii in domeniu, aplicate in Uniunea Europeana,  un depozit ecologic de deşeuri industriale, situat la nord-est faţă de oraş, cu o suprafaţă de 10 ha. Vechea halda de la Satu Nou, a fost închisă şi predată Primăriei Slatina, după ce au fost efectuate lucrări de redare a acestui spaţiu circuitului natural, prin plantarea de arbori şi arbuşti specifici, împământare şi înierbare.
 
Aportul cel mai important însă la reducerea impactului tehnologic al instalatiilor sale asupra mediului l-au avut investiţiile în lucrări de  modernizare tehnică şi tehnologică care au fost succedate de o reducere aproape integrală a emisiilor generate de instaltiile sale. În ultimii 10 ani Alro a investit peste 500 milioane de dolari în modernizări cu efecte directe şi indirecte asupra protejării mediului
Dintre aceste investiţii menţionăm:
– capotarea cuvelor de electroliză;
– epurarea uscată a gazelor de ardere prin cele două centre de tratarea gazelor, de la sectiile de electroliză;  
– punerea în funcţiune a unei moderne topitorii ECO de reciclarea deşeurilor;
– construirea unui centru de tratare a gazelor rezultate din procesul de coacere a anozilor;
– instalația pentru epurarea uscată a vaporilor de smoală, rezultaţi din procesul de fabricație a pastei anodice;
– modernizare apă industrială şi canalizare:  instalaţie de condiţionare apă la instalaţiile de turnat sleburi şi  insularizarea instalaţiei de recirculare la sectorul Redresori;
– staţie de recirculare apă industrială pentru instalaţiile de bare şi sârmă;
– sistem de epurare a gazelor pentru cuptoarele rotative şi cu inducţie;
– instalaţie tratare gaze în secţia Turnătorie;
– echiparea laminoarelor la rece cu filtre cu un grad ridicat de retenţie pentru laminare;
– închiderea depozitului de zgură existent, conform HG 162/2002;
– modernizarea sistemului de apă industrială la LTB;
– echipament pentru demineralizarea apei;
– achiziţionarea a două cuptoare adânci de încălzit  sleburi;
– linii de finisare table şi benzi de aluminiu şi aliaje de  aluminiu.

Au fost vizitate apoi ECO – Topitoria de deşeuri de aluminiu, secţia Turnătorie şi Centrul de Tratare Gaze nr. 2. Oaspeţii, din care majoritatea se aflau pentru prima dată la Alro, s-au arătat plăcut impresionaţi de investiţiile făcute în Alro, cu efecte directe şi indirecte asupra îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi protejării mediului înconjurător. De asemenea au fost evidenţiate ordinea şi curăţenia şi multitudinea spaţiilor verzi din incinta societăţii.

Ziarul de Olt şi Linia Întâi

Articolul precedentRomânia, ţara de la coşul de gunoi
Articolul următorPriscila Brânzaru, un nume de care veţi mai auzi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here