Acasă Economic Compania de Apă Olt – Servicii pentru toate buzunarele

Compania de Apă Olt – Servicii pentru toate buzunarele

643

Încă de la înfiinţare, Compania de Apă Olt a oferit clienţilor săi servicii precum apă şi canalizare, la cele mai accesibile preţuri, fără a-i face pe beneficiari să stea cu grija unei facturi uriaşe din cauza preţului şi nu a consumului. Compania de Apă Olt, o companie modernă, puternică, sustenabilă economic şi viabilă asigurând servicii de inaltă calitate fară a aduce vreun prejudiciu la resursele naturale limitate si la mediul inconjurator, şi-a ales mereu cei mai buni parteneri, pentru a asigura beneficiarilor servicii de calitate. Compania de Apă Olt, un binecunoscut operator în extracţia, tratarea, pomparea şi distribuţia apei potabile, canalizarea şi epurarea apelor uzate, oferindu-le clienţilor mereu calitatea şi un preţ mereu accesibil pentru servicii.

Compania de Apă Olt are o politică de preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile furnizate sub controlul operatorului. Acestea sunt avizate de catre Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UItilităţi Publice  (ANRSC) şi aprobate prin hotărâri ale autorităţilor publice locale. Dacă avizul ANRSC este unul tehnic, în sensul respectării metodologiei de fundamentare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, aprobarea de către autoritaţile publice locale se face ţinând cont de evoluţia preţurilor şi tarifelor din contractul de finanţare.
Stabilirea tarifelor cu care operează SC Compania de Apă Olt SA se face pe baza legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor din contractul de finanţare care se derulează in aria de operare. În judeţul Olt, o instituţie precum Compania de Apă Olt, ce are in administrarea sa reţele de apă potabilă, reţele de canalizare, rezervoare de înmagazinare, staţii de captare, tratare, pompare şi epurare, clădiri pentru ateliere, clădiri administrative, utilaje de intervenţie, autovehicule şi echipamente de calcul, care se respectă şi care oferă calitate, are şi un număr foarte mare de abonaţi. Ttarifele in vigoare de la 01.05.2014, conform datelor Companiei de Apă Olt, preţul în RON pe metrul cub, fără TVA, pentru următoarele localităţi şi servicii, este următorul (primul preţ este pentru consumatorii casnici, iar al doilea pentru alte categorii):

Slatina – 2,45 lei, 2,45 lei; Drăgăneşti-Olt – 2,45, 2,45; Scorniceşti – 2,27, 2,27; Piatra-Olt -2,45, 2,45; Potcoava – 2,66, 2,66; Vitomiresti – 2,45, 2,45.
În ceea ce priveşte canalizarea, preţurile, fără TVA, sunt următoarele: Slatina – 0,99; Drăgăneşti-Olt – 1,88; Scorniceşti – 0,66; Piatra-Olt – 1,87; Potcoava – 0,79.
Compania de Apă Olt deserveşte în Slatina 78.815 locuitori şi există o reţea de apã de 126,085 km şi canal 103,725 km, în Drãgãneşti-Olt 12.195 locuitori şi o reţea de apã şi canal de 12,5 km, în Scorniceşti 12.679 locuitori şi o reţea de apã şi canal de 10 km, în Piatra-Olt  6.347 locuitori şi o reţea de apã şi canal de 4 km, iar în Potcoava 6.111 locuitori şi o reţea de apã şi canal de 5 km. Recent, Compania de Apă Olt a derulat un proiect de  alimentare cu apă şi canalizare a comunei Izvoarele, localitate ce se află în faza preliminară pentru a face parte din companie. Compania de Apă Olt va aduce o creştere a calităţii vieţii, pentru că în acest moment locuitorii comunei nu beneficiază de alimentarea cu apă şi sistem de canalizare.

Activitãţile principale sunt captarea, tratarea şi distribuţia apei şi colectarea şi epurarea apelor uzate în Municipiul Slatina şi cele 4 orşe: Scorniceşti, Drãgãnești-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava.  Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă o activitate de utilitate publică şi, mai ales, de interes economic şi social general efectuate pentru captare, tratare, transport, înmagazinăre şi de distribuire a apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul judeţului, dar şi de colectarea, precum şi transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor pluviale. Apa este preluatã din surse subterane, puţuri de mare şi medie adancime 50-120m.
Pentru moment, operatorul regional deserveşte populatia din 5 oraşe, aceasta însumând un numãr de 116.147 locuitori. Societatea furnizeaza serviciile specifice în regim continuu.
Principalele obiective strategice ale S.C. Compania de Apa Olt S.A. sunt: asigurarea furnizării continue a apei la o calitate conformă cu standardele naţionale şi europene, asigurarea calităţii apelor uzate epurate evacuate din staţiile de epurare conform NTPA 11/2005, furnizării continue a serviciilor de canalizare a apelor uzate, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate, Protecţia Mediului,  Sănătate şi Securitate Ocupaţională, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OH SAS 18001, menţinerea orientării activităţii companiei către clienţi, contorizarea integrală  a consumatorilor deserviţi de Compania de Apă Olt S.A., creşterea volumului surselor atrase pentru investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată, reducerea consumului  şi a cheltuielilor cu energia electrică, lărgirea ariei de operare prin cooptarea altor localităţi în cadrul operatorului regional, valorificarea nămolurilor din staţiile de epurare, rezultate în urma epurării apelor uzate.

Compania de Apă Olt a fost, este şi va rămâne pentru clienţii săi cel mai important partener din partea căruia vor primi mereu calitatea. Pentru dezvoltarea serviciilor puse la dispoziţie populaţiei menţine tarifele în limite suportabile pentru utilizatori. Compania de Apă Olt a fost mereu preocupată de standardul de viaţă al clienţilor săi, fiind mereu implicată în elaborarea de proiecte şi deserivrea cât mai bună a serviciilor sale pentru locuitorii judeţului, care sunt din ce în ce mai mulţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here