Acasă Economic Compania de Apă Olt, mereu acolo unde oamenii au nevoie de apă

Compania de Apă Olt, mereu acolo unde oamenii au nevoie de apă

266

Compania de Apă Olt, o companie modernă, puternică, sustenabilă economic şi viabilă, asigurând servicii de înaltă calitate, fără a aduce vreun prejudiciu resurselor naturale limitate şi mediului înconjurător, şi-a ales mereu cei mai buni parteneri, pentru a asigura beneficiarilor servicii de calitate, a considerat mereu că cei mai importanţi sunt consumatorii de apă potabilă.

Amintind de calitate, ne referim şi la obiectivele de calitate ale companiei, care sunt atent analizate periodic, pentru a se asigura că rămân adecvate pentru societate şi pentru a găsi noi căi de îmbunătăţire. Compania asigură eficientizarea activitãţii la nivelul tuturor sediilor secundare, astfel încât acţionarii societăţii să aibă garanţia serviciilor de apă şi canalizare la un nivel ridicat de satisfacere a nevoilor clienţilor şi un program de investiţii care să asigure necesitãţile de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare din fiecare localitate. Angajaţii Companiei de Apă Olt consideră importantă utilizarea resurselor pentru a transforma comunităţile din care fac parte în locuri mai bune şi mai plăcute. Ca un principiu, cei care oferă apă oltenilor respectă mediul înconjurãtor, asigură sănatatea şi securitatea  angajaţilor şi respectă opiniile tuturor celor interesaţi de această companie.

De Ziua Mondială a Apei, CAO aduce în atenţia publicului larg necesitatea ocrotirii apei
Deşi a trecut ceva vreme de la  sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei, pe 22 martie, aceasta nu e singura zi care oferă companiei un prilej de a readuce în atenţia opiniei publice problemele legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a apelor şi de a pune în lumină rolul şi responsabilităţile care le revin celor cu atribuţii în întreţinerea, valorificarea şi protejarea surselor de apă. Considerată multă vreme o resursă inepuizabilă, apa poate deveni în următoarele decenii un factor de limitare a creşterii economice şi a sănătăţii publice, dacă nu este folosită în mod raţional. Restaurarea şi păstrarea calităţii apei este una dintre principalele priorităţi ale României.
SC COMPANIA DE APĂ OLT SA doreşte să contribuie la realizarea obiectivului de obţinere a unui mediu curat şi ecologizat, fiind atentă la responsabilizarea socială a publicului larg şi la educarea sa pentru o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu şi apă. Fiecare litru de apă poluată, eliberat în natură, contaminează alţi litri de apă. Este importantă conştientizarea din partea tuturor consumatorilor finali că, în preţul pe care îl plătesc pentru apă există şi cota de cheltuieli pentru epurarea apelor, iar aceasta poate deveni în viitor cea mai importantă parte din costul total al apei, dacă atitudinea consumatorilor faţă de folosirea apei şi producerea apei uzate nu este una responsabilă.

Responsabilitatea pentru prezervarea şi îmbunătăţirea calităţii apei din judeţul Olt nu trebuie, însă, să aparţină doar Operatorului SC COMPANIA DE APĂ OLT SA. În general, calitatea apei în zonele de dezvoltare, atât rurale cât şi urbane, este în scădere. De aceea, este nevoie de implicarea cât mai multor factori de decizie, pentru a realiza o schimbare vizibilă. În egală măsură, informarea publicului cu privire la importanţa apei şi a gestionării responsabile a resurselor de apă, dar şi implicarea activă a populaţiei sunt la fel de importante pentru obţinerea unor rezultate pozitive pe termen lung.
În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”, se desfăsura campanii de informare şi conştientizare a publicului cu privire la responsabilitatea faţă de mediu şi apă şi la impactul benefic al proiectului asupra vieţii locuitorilor, cât şi asupra mediului. De asemenea, beneficiarul proiectului, SC COMPANIA DE APĂ OLT SA, va organiza şi alte acţiuni specifice de educare şi responsabilizare a consumatorilor serviciilor de apă şi apă uzată din judeţul Olt.

Beneficiarii serviciilor CAO trec de 80.000 de abonaţi
O instituţie precum Compania de Apă Olt, care are în administrarea sa reţele de apă potabilă, reţele de canalizare, rezervoare de înmagazinare, staţii de captare, tratare, pompare şi epurare, clădiri pentru ateliere, clădiri administrative, utilaje de intervenţie, autovehicule şi echipamente de calcul, care se respectă şi care oferă calitate, are şi un număr foarte mare de abonaţi. În judeţul Olt, şi anume în municipiul Slatina şi cele 4 oraşe: Scorniceşti (reţea de apã şi canal de 10 km), Drãgãneşti-Olt (reţea de apã şi canal de 12,5 km), Piatra-Olt (reţea de apã şi canal de 4 km) şi Potcoava (reţea de apã şi canal de 5 km), Compania de Apă Olt deserveşte 80.737 de abonaţi, care primesc esenţa vieţii. La nivelul companiei, lungimea reţelei de canalizare este de 276 km, iar totalul volumului vândut consumatorilor este 312.000 mc pe lună.
Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor
La finele lunii aprilie, mai precis în data de 29.04.2014 furnizarea apei potabile în partea de sus a Municipiului Slatina a fost sistată, de la orele 23.00 până în data de 30.04.2014, orele 06.00. Oprirea furnizarii serviciului de alimentare cu apa potabila s-a făcut pentru executarea unor lucrări în sistemul de distribuţie apa potabilă, care impuneau golirea acestui sistem. În vederea îmbunătăţirii calităţii acestui serviciu, la repunerea în funcţiune a sistemului s-au executat şi spălări ale reţelei de distribuţie a apei potabile.
Având în vedere că oprirea furnizării apei potabile este de durată şi sistemul s-a golit complet, la repunerea în funcţiune a sistemului au apărut mici modificări ale turbidităţii apei şi fluctuaţii de presiune.

O companie care se prezintă frumos
Principalul obiectiv la Companiei de Apă Olt este acela de a oferi clienţilor săi apã potabilã de o calitate foarte bunã, în  conformitate cu standardele Directivei 98/83/CE şi colectarea, şi tratarea apelor uzate conform standardelor în vigoare, sã reducă întreruperile cauzate de intervenţiile la reţelele de apã şi canalizare,  sã asigure o comunicare şi o informare a populaţiei printr-un departament specializat de relaţii cu publicul care sã conducã la imbunãţãţirea imaginii companiei. Compania foloseşte forţa de muncã de înaltă calificare corespunzãtoare pentru optimizarea activitãţii, prin oferirea unor programe de specializare şi perfecţionare continuã a cunoştinţelor din domeniu, folosirea unor mijloace de muncã performante şi modernizarea programelor informatice, care sã conducã la îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi la creşterea nivelului de salarizare, având la bazã aplicarea unui bun management şi coordonarea eficientã a activitãţii instituţiei; sã asigure eficientizarea activitãţii la nivelul tuturor sediilor secundare, astfel încât acţionarii societãţii sã aibã garanţia serviciilor de apã şi canalizare la un nivel ridicat de satisfacere a nevoilor clienţilor şi un program de investiţii care sã asigure necesitãţile de dezvoltare a infrastructurii de apã şi canalizare din fiecare localitate. CAO garantează pãstrãrea şi conservarea unui mediu sãnãtos prin reducerea consumului de energie, folosirea biogazului din staţiile mari pentru producerea energiei electrice folositã în procesul de epurare, asigurarea unor parametri de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în emisar în limitele NTPA 011/2005 şi reducerea riscului apariţiei incidentelor în reţeaua de canalizare.

Compania de Apă Olt este şi va rămâne fidelă şi orientată catre comunitate, furnizând un serviciu vital întregului public care a optat pentru a beneficia de serviciile oferite de compania în cauză.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here