Acasă Actualitate Promovarea culturii antreprenoriale în judeţele Dolj şi Olt. Locuitorii din zona rurală...

Promovarea culturii antreprenoriale în judeţele Dolj şi Olt. Locuitorii din zona rurală au învăţat să devină antreprenori

50

În cadrul proiectului POSDRU/110/5.2/G/88691, „Dezvoltarea resurselor umane şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale din judeţele Dolj şi Olt”, cofinanţat din Fondul Social European, derulat de Asociaţia „Împreună pentru tine”, în parteneriat cu Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (FNTM), Fundaţia Societatea Academică Moscopolitană şi SC Development Projects and Strategies SRL., peste  o sută de mici sau viitori întreprinzători (meşteşugari, salariaţi, şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă) din localităţile Ursa, Izbiceni şi Giuvărăşti, au putut participa la cursuri de formare profesională pentru iniţiere în antreprenoriat rural şi pentru dezvoltarea competenţelor necesare pe piaţa muncii, cât şi de dezvoltare a competenţelor în domeniul IT. (George PIŢULESCU)

„Populaţia rurală se confruntă, în cele mai multe cazuri, cu un nivel scăzut de educaţie şi formare profesională, cu lipsa culturii antreprenoriale, care au drept consecinţă valorificarea redusă a oportunităţilor şi a resurselor, prin activităţi non-agricole. Aceste aspecte fac dificilă plasarea forţei de muncă rurale în alte domenii de activitate, decât cel agricol”, a explicat Cătălin Băncilă, manager de proiect din partea Asociaţiei „Împreună pentru tine”.

Această situaţie a fost confirmată şi de un studiu realizat în cadrul proiectului, care arată că peste 62% dintre repondenţii care au răspuns la un chestionar nu erau deloc satisfăcuţi de nivelul lor de trai, doar 8,33% declarându-se satisfăcuţi.

Participanţii, în majoritate de sex feminin, au considerat aceste cursuri binevenite, ele putându-i ajuta să realizeze un plan pentru dezvoltarea unor viitoare afaceri. Dealtfel, peste 95% dintre cursanţi şi-au exprimat satisfacţia, atât asupra utilităţii cunoştinţelor asimilate, cât şi a egalităţii de şanse.

Totodată, participanţii din cadrul proiectului au beneficiat şi de un curs de iniţiere IT, care s-a desfăşurat pe mai multe module, beneficiarii fiind instruiţi în noţiunile de bază, în utilizarea elementelor multimedia, în utilizarea procesorului de texte – WORD, în utilizarea unor mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet şi World Wide Web, în utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea prezentărilor tip PowerPoint, în utilizarea foilor de calcul tabelar Excel, precum şi în utilizarea elementelor de bază ale limbajului HTML.
În timpul cursurilor au fost prezentate mai multe proiecte de dezvoltare a unor afaceri, bazate pe cultivarea de legume bio, procesarea roşiilor (suc de roşii, roşii deshidratate etc.), a

În cadrul cursurilor de antreprenoriat au fost prezentate noţiuni de bază în antreprenoriat, noţiuni despre iniţierea şi finanţarea unei afaceri, strategiile de dezvoltare şi riscurile afacerii, realizarea unui plan de afaceri, strategia de marketing, sistemul de management al calităţii, dezvoltarea produselor sau serviciilor, politica de promovare, negocierea contractelor, logistica necesară derulării afacerii precum şi noţiuni legate de managementul personalului şi evidenţa contabilă etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here