Acasă Administrație „eSlatina”, proiect în implementare

„eSlatina”, proiect în implementare

111

Primăria municipiului Slatina are, în implementare, proiectul: „eSlatina – Proiect de simplificare a procedurilor și introducerea de instrumente electronice pentru cetățenii Municipiului Slatina”, cu cod SMIS 126174, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibileși transparente, Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Scopul proiectului este de reducere a costurilor administrative și simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice prin introducerea de instrumente din domeniul tehnologiei informației pentru gestiunea relațiilor cu cetățenii și pregătirea personalului Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slatina în vederea utilizării acestor instrumente.
Valoarea totală a proiectului este de 2.994.050 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 2.544.942,51 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE, 389.226,49 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național Primăria contribuie cu suma de 59.881,00 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea costurilor administrative și simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor publice prin intermediul instrumentelor din aria tehnologiei informației pentrubuna gestiunea relațiilor cu cetățenii, precum şi pregătirea personalului, care face parte din Aparatului de specialitate al primarului.
Proiectul îşi mai propune: creșterea capacității instituționale a Aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina prin informatizarea unui număr de 5 servicii publice pentru cetățeni și firme. Reducerea timpului de procesare a documentelor prin organizarea unei arhive informatizate și retro-digitalizarea documentelor pe suport de hârtie arhivate conform normativelor legale Formarea personalului Aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina în domeniul utilizării sistemelor informatice achiziționate.

Implementarea proiectului va avea ca rezultate: cinci servicii publice locale informatizate prin
achiziția și instalarea de sisteme electronice de furnizare; 750 de metri liniari de documente din
arhiva fizica a UAT Municipiul Slatina transferate în format digital; 154 de angajați ai aparatului de specialitate al primarului.

Articolul precedentANUNŢ
Articolul următorLa Bârza. Proiect de ecologizare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here